24 Ağustos itibariyle Uranüs, Boğa’da geri hareket etmeye başlayarak dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor ve Jüpiter, Satürn, Şiron, Neptün ve Plüton’la kavuşuyor. Bu geçiş sırasında kesin olan şeyleri sorgulamaya ve artık gerçek gelmeyen yaşam biçimlerinden kurtulmaya teşvik edileceğiz. Uranüs, Boğa burcunda ileri hareket etmeye başlayacağı 22 Ocak 2023’e kadar geri gidiyor olacak.

Bu geçiş, değer sistemimizi yeniden tamamlamamıza, bedenimizle olan ilişkimizi düşünmemize ve bolluk, zenginlik ve güvenlik kavramlarımızı yeniden düşünmemize ilham verecek. Boğa, Aslan, Kova ve Akrep gibi sabit burçların 10º ile 20º derecelerinde kişisel gezegenleri ya da açıları olanlar bu retroyu daha güçlü şekilde hissedecek.

Retroların Evrimsel Önemi

Retro, bir gök cisminin Dünya’dan gördüğümüz şekilde geriye doğru hareket etmesidir. Herhangi bir gezegenin geri gitmesi, ilgili arketiple ilişkimizin revize edilmesi, sıfırlanması, yeniden inşa edilmesi ve yeniden ayarlanması ile ilişkilidir. Hareketteki değişim, dikkatimizi geri çekmemize ve yönlendirmemize ve içimize odaklanmamıza ilham verir. Retro sırasında, gezegen ileri gittiği zamanlarda meydana gelen şeyleri gözden geçirme, yeniden değerlendirme ve gerekirse ayarlamalar yapma fırsatına sahip oluruz.

Gezegenler geri giderken hayatımızın hızı yavaşlamış gibi görünür. Dışarıda çok az hareket gerçekleşiyor ve işler istediğimiz kadar hızlı ilerlemiyordur. Bununla birlikte retroların koşulsuzlaştırma dürtüsünü yoğunlaştırdığı, statükoyu sorgulama ve kendimizi sınırlamalardan ve kısıtlamalardan kurtarma arzumuzu arttırdığı için evrimimizi hızlandırdığı söylenir.

Uranüs’ün Boğa’dan Geçişi

Kova burcunun modern yöneticisi olan Uranüs yenilik yapma, geleceğe uyum sağlama, kuralları yıkma ve yaşamlarımızda devrim yapma dürtüsü ile ilişkilidir. Uranüs, kurtuluş ve bireyleşme gezegenidir. Durgunluktan, rahatlıktan ve güvenlik yanılsamalarından kurtulma süreciyle ilgilidir. Boğa burcu ise değer sistemimizle, bolluk ve zenginlikle olan ilişkimizle, alıcılığımızla ve kendimizle, duygusallığımızla ve bedenimizle olan ilişkimiz ile ilgilidir. Hayatta kalmayla ilgili sorunlarla, temek ihtiyaçlarımızın karşılanıp karşılanmadığıyla ve yeteneklerimizin, becerilerimizin ve kaynaklarımızın gelişimiyle ilişkilidir. 2018’den beri Boğa’da olan Uranüs, 2026’ya kadar burada kalacak.

Uranüs’ün Boğa’dan geçişi, ilkel doğamızla, dünyayla ve doğuştan sahip olduğumuz becerilerimizle yeniden bağlantı kurmamızın önemli olduğunu vurgular. Hayatımızı üzerine kurduğumuz temelleri sarsarak, ekonomik paradigmaları bozarak ve istikrarımızı yıkarak yaşam tarzımızı kökten değiştirebiliriz.

Bu retro sırasında dünyayla, fiziksel bedenlerimizle, duyularımızla ve duygularımızla olan ilişkimizi yeniden tanımlamamız gerekiyor. Değerlerimizin nasıl değiştiği üzerine düşünecek ve önceliklerimizin buna göre değişmesi gerektiğini hatırlayacağız. Bedenlerimiz ve doğa ile bilinçli bir bağlantıya dayanan daha yavaş ve organik ritimleri kucaklama fırsatı bulacağız.

Uranüs-Kuzey Düğümü Kavuşumu

Ay’ın Kuzey düğümü de Boğa’da bulunuyor. Düğümler genelde geriye gittiği için Uranüs birkaç ay boyunca Kuzey Düğümü ile kavuşumda olacak. Kuzey Düğümü, biz, durgunluk ve tekrara saplayan mevcut eğilimleri dengelemenin yolunu bulmaya teşvik eder. Gezegenler uzaydaki bu noktayla buluştukları zaman bunların rolleri, kişisel ve kolektif evrimimiz için çok önemli hale gelir.

Uranüs-Kuzey Düğümü kavuşumu ile aynı anda gerçekleşen Uranüs-Güney Düğümü karşıtlığı, bizi kendimize güvenmekten ve bireyselleşmekten alıkoyan duygusal bağımlılıklardan ve finansal düzenlemelerden kurtulmanın önemini vurgular.

Uranüs koşullanmadan, durgunluktan ve sınırlamalardan kurtulmakla ilişkilidir. Uranüs, Boğa burcundaki Kuzey Düğümü ile birlikte eşsiz yeteneklerimiz ve becerilerimizle kendimize özgü özgüven geliştirmeyi, kendimize ve dünyaya sunduğumuz değere inanmanız gerektiğini hatırlatır. Kolektif olarak toprakla yeniden bağlantı kurmalı, gıda ve enerji üretimi için kendine yeten sistemleri kurmayı ve küresel ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırmalıyız.

Satürn-Uranüs Karesi Aktif Olmaya Devam Edecek

Satürn şu anda geri gidiyor ve 23 Ekim’de 18º35′ Kova burcunda ileri gidiyor olacak. Bu tarihte Uranüs 17º36′ Boğa’ya ulaşmış olacak. Satürn ve Uranüs, 2021’den beri kare yapıyor ve bu kare özellikle Eylül ve Ekim aylarında güçlü bir şekilde hissedilecek. Satürn, ileri giymeye başladıktan sonra Uranüs’ten ayrılmaya başlayacak.

Uranüs-Satürn arasındaki bu kare, bilinçteki bir krizle ilişkilidir. Bu yüzden hayatımızı yeniden yapılandırma ihtiyacımızla bağlantılı olarak kriz duygusu hissedebilir ve ne olacağını bilemeyebiliriz. Bu açı nedeniyle değişime karşı direnç gösterebilir ve güvenli olarak algıladığımız şeylere tutunmaya çalıştığımız için gerilim hissedebiliriz.

Geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilinen ve bilinmeyen arasındaki etkileşim bugünlerde çok güçlü olacak ve tamamen değişme arzusu ile güvende ve kontrol altında hissetme ihtiyacı arasındaki sürtüşmeyi deneyimleyeceğiz. Satürn aynı zamanda seçimlerimiz için tam sorumluluk almaktan duyduğumuz korkuyu ve kendimizi hayatımızın otoritesi olarak görmemizin getirdiği güvensizliği vurgulayan düğüm ekseni ile kare yapacak.

Boğa Burcunda Uranüs Retrosu: Değerlerimiz ve Önceliklerimizdeki Değişimleri Değerlendirmek

Uranüs retrosu bizi yeniden düşünmeye, gözden geçirmeye, yeni ayarlamalar yapmaya ve hem kolektif hem de bireysel olarak meydana gelen değerler, inançlar ve önceliklerde meydana gelen değişimi değerlendirmeye davet ediyor. Uranüs’ün ileri gittiği geçtiğimiz yedi ay boyunca hem içimizde hem de dışımızda meydana gelen değişikliklerde koşulsuzlaştırma sürecimizi nasıl ilerlettiğimizi ve yönümüzü değişikliklere göre nasıl değiştirdiğimizi düşünme fırsatı bulacağız.

Uranüs’ün geçişleriyle başa çıkmak için merkezimizi yeniden bulmamıza yardımcı olan şeyleri, stresle başa çıkmamıza yardımcı olacak şekilde sinir sistemimizi nasıl düzenleyeceğimizi ve yeniden düzenleme yapmak için hangi araçları kullanabileceğimizi bilmemiz önemlidir. Bu durumda dış dünyaya, diğer insanlara ve dış otoritelere güvenmek yerine rehberlik için kendimize ve iç pusulamıza güvenmeyi deneyebiliriz.