Sekiz sayısı, evrenle güçlü ilişkileri ve güçlü enerjisi olan bir sayıdır ve sekiz enerjisinin etkisinde bir 2024 yılı bizi bekliyor sevgili dostlar.

Sekiz sayısına numerolojik olarak bakacak olursak bu sayı bize sonsuzluğu çağrıştırır. Aynı zamanda arttıran ve çoğaltan bir etkisi vardır yani bolluk ve bereket sekizin bize verdiği mesajlar arasındadır. Sorumluluk almayı ve aldığımız sorumlulukları, hem zihinsel hem de ruhsal anlamda kendimizi yeniden yapılandırıp bu sorumlulukları yerine getirmeyi gerektiren bir sayıdır sekiz.

Bu sayı sabırlı ve dengeli olmayı gerektirir, çalışkan, soğukkanlı, zeki ve deneyimli olmak bu sayının güçlü yanlarıdır. Güvensiz, takıntılı, gergin, hesapçı, sabit ve kurban rolünde olmak ise zayıf yanlarını ifade eder.

Ruhsal boyutlara açılmamamıza kanal olan bu sayı üst bilinçlerle daha kolay bağlantı kurmamızı sağlar. Yaratıcı bilinçle bağlantıyı güçlendirir. Sekiz sayısı, tüm sayılar içinde sonsuzluk sembolü olarak bilinir. İlahi olandan en yüksek sevgiyi alacağımız sonsuz bir kapıdır. Gökyüzüne, evrene kendimizi açıp bağlantıya geçtiğimiz sonsuz bir kapının eşiğinde bir yıl olacak sekiz yılı.

Bu sayının anlamlarından bir diğeri de özgüven ve kararlılıktır. Çok çalışmak, güçlü ve istikrarlı olmak gibi anlamlara sahiptir. Yükseltici ve olumlu bir enerjisi vardır.

Yönetici gezegeni Satürn ve Güneş olan sekizin bize bu yönde de bu sene mesajları var sevgili dostlar. Bildiğimiz üzere Satürn öğretmendir, almadığımız ya da almayı istemeyip görmezden geldiğimiz dersleri bize öyle ya da böyle öğretir. Ayrıca karmanın gezegenidir ve “yaptığın her şeyden sen sorumlusun, zamanı geldiğinde karşılığını bulursun” der.  Kısaca ne ektiysek aslında onu biçeceğimiz bir yıl bizi bekliyor.

Sekiz sayısında iki tane dört vardır yani sekiz için güçlendirilmiş dört diyebiliriz. Yine, dört sayısına baktığımızda bize vicdan, sabır sebat, madde dünyası, gelenekler ve koşulsuz sevgi mesajlarını verdiğini görürüz. Ruh ile madde dünyası arasında takılıp kalanların, ne canlı ne ölü olanların, bir türlü uyanamadıkları kabus bir alemde arada kaldıkları bir yıl yaşama ihtimalleri bu sene onları bekliyor olabilir. Bu yıl madde dünyası ile manevi alem arasındaki ayrımı iyice anlamalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Yoksa araf bizim için kaçınılmaz olur. Ruhundan kopuk ve yeryüzündeki insanlara ve madde dünyasına kapılan insanlar için 2024 bir kapana kısılmışlık hissi verebilir. Bu yıl kendimize karşı seyirci olmayı öğrenmeli ve zihnimizle bağlantıyı bırakıp bu yaşam yolunda öz benliğimizin farkına varacağımız bir yıla niyet etmeliyiz. Bedende ve madde aleminde görünmez olup ruhumuzla bütünleşmeliyiz. Sevgiyle, vicdanla hareket edip sabırla ilerleyenlerin aslında bu yıl kat kat bolluk ve bereketle ödüllendirileceği bir yılı olacaktır.

Bolluğun ve bereketin sembolü haline gelen bu sayı aslında sadece parasal yönden bolluk ve bereketi temsil etmez. Sekiz, “kutsal olanın kaynağını” sembolize eder. Ruhani bolluk, manevi bolluk, koşulsuz sevgide bolluk, iyilikte bolluk ve paylaşmada bolluk temalarında hareket edersek, bu yılı tüm alanlarda doyum seviyesinde geçirebileceğimiz bir sene olabilir. Aksi takdirde hepimiz için sınavlar ve deneyimlerle dolu bir yıl geçirme yoluna girebiliriz.

Global anlamda da kıtlık bilincini bir kenara bırakıp, her alanda bolluğu ve bereketi tezahür ettireceğimiz davranışlar içinde olmalıyız. Zihinsel olarak kıtlık bilincinden sıyrılmalıyız. “zaten yok”, “kıtlık olacak”, “alamıyoruz”, “böyle gitmez”, “bu gidişin sonu kötü” gibi söylemler bize hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kolektif bilinçte bu söylemler çoğalır ve gerçeğe dönüşür.

Bu yıl aynı zamanda sorumluluklar alıp onları yerine getirme konusunda da kararlı olacağımız bir yıl. Önce kendimize olan sorumluluklarımızı sonra da çevremize ve dünyaya olan sorumluluklarımızın ne olduğunu anlamalı ve bu sorumlulukları yerine getirmenin farkındalığı içinde bu seneyi değerlendirmeliyiz.

Destekleyici güneş sayesinde sanat alanında da yine bu yıl güzel gelişmeler olabilir.

2024, bugüne kadar yaptığımız hazırlık aşamasının tamamlanıp artık atmamız gereken adımları atmanın farkındalığı içinde olmamız gereken bir yıl olacak. Düzenlenip, tamamlanacağımız ve toparlanacağımız bir yılı bizi bekliyor.

Yavaş ve emin adımlarla ilerlersek, sabırlı olup fazla talepkar olmayı bırakırsak 2024 güneş gibi parlayacağımız bir yıl olabilir.

Bu yıl çalışanlar kazanacak sevgili dostlar.

Hepimiz için sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz, vicdanın, merhametin, koşulsuz sevginin ve yaratıcıyla olan bağlantımızın bol olduğu bir yıl olsun.

 

Sevginin ve bolluğun ışığında kalın.

Ali Cihan