© 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Anksiyete ve depresyon fiziksel sağlığı nasıl etkiler?

Depresyon ve anksiyete, sağlığınız için sigara ve obezite kadar kötü olabilir. Ancak kanser bu ruh sağlığı rahatsızlıkları ile bağlantılı değil. Bunlar bu psikolojik rahatsızlıkların fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir çalışmanın temel sonuçları.

17. yüzyılda, aydınlanma dönemi fizolofu Rene Descartes, zihin ve bedenin iki farklı varlık olduğunu söyledi.

Bu dualist fikir modern bilim ve düşüncelerin büyük kısmını şekillendirmiş olsa da, son bilimsel çalışmalar beden ve zihin arasındaki bu ayrılığın yanlış olduğunu gösteriyorlar.

Örneğin nörobilimci Antonio Damasio, “Descartes’in Hatası” adlı kitabında beyinlerimizin, duygularımızın ve yargılarımızın insanların önceden sandığından çok daha bağlantılı olduğunu kanıtlıyor.

Yeni bir çalışmanın bulguları ise bu son argümana daha fazla katkıda bulunabilir. Kaliforniya Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Aoife O’Donovan ve meslektaşı Andrea Niles, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik rahatsızlıkların kişinin fiziksel sağlığı üzerindeki etkilerini incelemeye karar vermiş.

Araştırmacılar 4 yıl boyunca 15.000’den fazla bireyin sağlığını incelemişler ve bulgularını Amerikan Psikoloji Derneği’nin Health Psychology dergisinde yayınlamışlar.

Anksiyete ve Depresyon Sigaraya Benziyor

Çalışmada ortalama yaşları 68 olan 15.418 emeklinin sağlık verileri incelenmiş. Veriler katılımcıların anksiyete ve depresyon belirtilerini değerlendiren bir kamu çalışmasından gelmişler.

Katılımcılar aynı zamanda kiloları, sigara içip içmedikleri ve sahip oldukları tıbbi rahatsızlıklara dair de sorular cevaplamışlar. Buna ek olarak hastane ziyaretlerindeki kilo ölçümlerine dair bilgiler de sunmuşlar.

Toplam katılımcılar içerisinde %16’sının yüksek düzeyde anksiyete ve depresyona sahip olduğu, %31’inin obezitesinin olduğu ve %14’ünün sigara içtiği görülmüş.

Yüksek düzeyde anksiyete ve depresyona sahip olanların kalp rahatsızlığı geliştirme riskleri anksiyete ve depresyona sahip olmayanlara göre %65 daha fazla iken, inme geçirme riskleri %64 daha fazla, yüksek tansiyon geliştirme riskleri %50 daha fazla ve artrit geliştirme riskleri ise %87 daha fazla çıkmış.

O’Donovan şöyle diyor: “Bu artan ihtimaller sigara içen veya obez olan katılımcılara hayli benziyorlar. Ancak artrit için yüksek anksiyete ve depresyon düzeyinin sigara ve obeziteden daha fazla risk doğurduğu görülüyor.”

Kanser Anksiyete ve Stres ile Bağlantılı Değil

Araştırılan tüm rahatsızlıklar içerisinde, bilimadamları kanserin anksiyete ve depresyon ile bağlantısı olmayan tek hastalık olduğunu farketmişler. Bu bulgular önceki çalışmaları da onaylıyorlar ancak pek çok hastanın sahip olduğu ortak inanca biraz ters durumdalar.

O’Donovan şöyle açıklıyor: “Bulgularımız, psikolojik bozuklukların pek çok kanser türünün güçlü bir öncülü olmadığı konusundaki çoğu diğer çalışma ile uyumlu. Pek çok tıbbi rahatsızlıkta ruh sağlığının da etkili olduğu bilgisine ek olarak, yanlış bulguları da düzeltmek gerekiyor. Kanser tanılarını stres, depresyon ve anksiyete geçmişine bağlamayı bırakmalıyız. Anksiyete ve depresyon belirtileri kötü fiziksel sağlık ile sıkı bir bağa sahipler ancak bunlar birincil bakım uygulamalarında sigara ve obeziteye göre çok sınırlı şekilde dikkat çekiyorlar.”

Araştırmacı aynı zamanda tedavi edilmemiş depresyon ve anksiyete vakalarının uzun vadeli maliyetlerine ve ruh hastalıklarını tedavi etmenin sağlık sistemleri için maliyetin azalmasını sağlayabileceğine de dikkat çekiyor.

Niles ise şöyle diyor: “Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, anksiyete ve depresyonun uzun vadeli çalışmalardaki hastalıkların risk faktörlerini obezite ve sigara ile karşılaştıran ilk çalışma.”

Koronavirüs ( Covid-19), sizde travma oluşturduysa ve sürekli olarak bu konu ile ilgili yoğun ve süreğen kaygı hissediyorsanız ve  neler yapacağınızı, nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsanız bunu birlikte çalışabiliriz. Online terapi almak isterseniz bana bu numaralardan ulaşabilirsiniz.

Uzman Klinik Psikolog Diana Güler
Telefon: 0216 266 24 48 & 0533 086 30 22
Mail: info@dianaguler.com
İnstagram: dianagulerr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir