Bütün doktorların astrolog olduğu bir zaman dilimi vardı. Hipokrat, bir Yunan astrolog-hekimdi. Nostradamus ve Paracelsus, 1500’lerde ünlü Fransız astrolog-hekimlerdi. Imhotep, eski Mısır’da ünlü bir astrolog-hekimdi ve ünlü İsviçreli psikiyatrist Carl Jung da çalışmalarında astrolojinin son derece etkili olduğunu düşündü.

Bu aktarımı sağlayan Dr. Kayse Budd da günümüzün bir astrolog ve doktoru olarak, astroloji çizelgelerini hâlâ insanları kendi yollarına ve amaçlarına yönlendiren araçlar olarak görüyor. Bireylere tam olarak ne yaratmak ve iyileştirmek için burada olduklarını bildirebildiklerine inanıyor.

Bu durum nasıl işlerlik gösteriyor?

Dr. Budd  da dahil olmak üzere birçok astrolog, astroloji çizelgelerini her yaşam için ruhun planı olarak görüyor. Buradaki fikir, ne hayatınızın ne de haritanızın rastgele olmadığıdır. Enkarne olduğunuz aile koşullarına atandınız veya seçtiniz ve haritanız da önceden planlandı. Ruhlar öğrenmek için buradalar ve onları kabaca doğru yolda tutmanın bir yolu olmalı. İşte astroloji böyledir.

Dr. Budd’ın inancı; astroloji haritasının, doğum ânında boyutsal geçiş sırasında beden ve ruhla senkronize olan bir tür enerjisel hologram olarak işlev gördüğüdür. Ardından çizelge, bir kişinin hayatının geri kalanı için her an enerjik imzalarını yayınlar. Kişinin “titreşiminin” büyük bir bölümünü yaratır.

Biriyle iyi bir bağ kuruyorsan, bunun nedeni astroloji çizelgelerinde sıralanan önemli noktaların bulunması olduğuna inanır. Çünkü onlarla kelimenin tam anlamıyla “titreşiyorsunuz” diye ifade eder. Benzer şekilde, biriyle çatışırsanız, ilgili haritalarınızda gezegenler arasında olumsuz açılar vardır.

Bu nedenle, küçük kişisel hologramlarımız sürekli olarak birbirleriyle ve gökyüzüyle etkileşim hâlindedir. Tahmine dayalı astroloji bu şekilde çalışır. Kişisel enerji mandalamız, mevcut gökyüzünün yarattığı geometri ile arayüz oluşturur ve olumlu olayları veya zorlukları kendine çeker. Haritada önceden planlanmış olan karmayı devreye sokar.

Bunu şifaya uygulamak.

astroloji
astroloji

Dr. Budd’ın ifadesiyle bir kişinin geçmiş başarıları ve eylemleri muhtemelen haritalarındaki ayrıntıları yaratan, çoklu yaşam boyu varoluş teorisi; astrolojide bir rol oynar. Yetenekler birçok hayat üzerine inşa edilir, borçlar yaratılır ve ödenir, kişilik tuhaflıkları veya zorluklar rafine edilir.

Psikoloji perspektifinden düşünen bir astrolog; bir kişinin travmalarını, yaralarını ve mücadelelerini çabucak tanımlayabilir ve karşılaştığı zorlukların, başından beri ruhunun planının bir parçası olduğunu anlamasına yardımcı olabilir. Bu, bir kişiyi ruhsal anlayış, bağışlama veya uyanma noktasına getirebilecek olan, aksi takdirde elde edilmesi yıllar alabilecek dönüşümsel bir farkındalıktır.

Ek olarak, astroloji, insanların herkesin ne kadar farklı olduğunu (ve birinin, haritasındakinden başka bir şey olmasının ne kadar zor olduğunu) anlamasına yardımcı olabilir. Bu genişletilmiş bakış açısı, şefkate yol açar; öyle ki insanlar, çizelgelerinin veya kendilerinin zorlayıcı yanlarını reddetmek için tasarlanmamıştır.

İlginç bir şekilde, en büyük ıstıraba neden olan kişilik tuhaflıkları, çoğu zaman insanların gezegende ‘vermesi’ adına sahip olduğu hediyelerle bağlantılıdır. Güçlü yönler aynı zamanda zayıf yönlerle de ilintilidir. Öyle ki bu durumu Dr. Budd, kendisine yıllar önce ifşa edilmiş olan büyüleyici bir şifa-astrolojisi paradoksu olarak tanımlar. Her gezegenin ve tüm burçların aydınlık ve karanlık yönleri, armağanları ve zorlukları vardır.

Astrolojiyi anlamak, kişinin daha yoğun potansiyelinin üzerine çıkmasına ve harita yerleşimlerinin armağanlarına yönelmesine yardımcı olabilir. Sahip oldukları aileye neden sahip olduklarını, bunun onlara ne öğrettiğini ve karmik olarak onları olmaları gereken kişilere nasıl şekillendirdiğini düşündürme yönünde gayret göstermelerine, iç görü, metanet ve bağışlayıcılık geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Sınırlar, iddia, ahlak, kendini besleme ve diğer birçok konu ile ilgili dersler, zıtlıklar yoluyla öğrenilir. Hayattaki zorluklar ve travmalar genellikle bir ruhu, yapması planlanan gelecekteki işlerine hazırlar. Kelimenin tam anlamıyla, astrolojide ve yaşamda her şeyin bir amacı vardır. Bu amaç, bizim büyümemizdir.

Seçilmiş gezegen durumlarının psikolojik etkisi.

gezegen
gezegen

Dr. Kayse Budd’ın açıklamasıyla, haritanızdaki belirli gezegensel yerleşimlerin iyileşme yolunuzu nasıl etkileyebileceğine dair hızlı bir giriş sunmak mümkündür.

Kiron:

Şiron olarak da bilinen Kiron (Chiron) asteroidi, mitolojide “yaralı şifacı”dır; bulunduğu burca ve konumuna bağlı olarak yerleşimi, hayatımız boyunca önemli bir şekilde yaralandığımıza dair ipuçları verir. Chiron’un dersleri genellikle 50. doğum günü civarında tamamlanır.

O zamana kadar, insanlar Chiron yerleşimleriyle ilgili temalarla, tekrarlanan “inisiyasyonlardan” geçerler. Bu küçük testler, iyileşmelerine ve benzersiz acı noktalarını aşmalarına yardımcı olur.

Plüton:

Plüton güç, cinsiyet ve yoğunluk ile ilişkili bir gezegendir. Plüton birinin haritasında öne çıktığında, onların yolu kolay değildir. Onlar, kendi karanlıklarıyla yüzleşebilecekleri, diğerlerinden iyileştirilmemiş Plüton enerjilerini çeken bir “gölge mıknatısı” olabilirler.

Bu temaların karmalarındaki rolünü kabul etmek, güçlü Plüton’a sahip birinin, hükmetme ve kontrol etme eğiliminin farkında olmasını sağlarken; bu yerleşimin yeniden doğuş yönüne yavaşça açılmasına fırsat verir.

Mars:

Mars öfke ve saldırganlık ile bağlantılıdır. Bir doğum haritasında Mars öne çıkıyorsa; kişi genellikle tepkilerini yönetmek, duygularını yumuşatmak ve nasıl düşünceli olunacağını öğrenmekle ilgili iyileştirme zorluklarına sahip olacaktır.

Güçlü bir Mars’a sahip olan insanlar, yaşamları geliştikçe canlı kişiliklerinin faydalarından yararlanmaya devam ederken; hararetli tepkiselliklerini yavaş yavaş iyileştirmek için bilinçli çabalar gösterebilirler.

Neptün:

Neptün korku, illüzyon ve kaçış temalarıyla bağlantılıdır. Neptün güçlü olduğunda, bir harita bir kaçış (örneğin madde bağımlılığı) veya korku ya da paranoyak olma eğilimi gösterebilir.

Bu eğilimlerin farkında olmak, Neptünyen tipteki kişilerin; kendilerini topraklamayı, başkalarıyla bağlantı kurmayı ve kafa karışıklığından ziyade ruhsal ve yaratıcı yönlerine çekilmeyi hatırlamalarına yardımcı olabilir.

Satürn:

Satürn kısıtlamayı, ciddiyeti ve yapıyı temsil eder. Bir doğum haritasında öne çıkıyorsa; kişi üzüntü, suçluluk ve utanç eğilimi gösterebilir. İyileştirme açısından ruh; temeller atmayı, işleri iyi yapmayı ve sorumluluk almayı öğreniyor demektir. Bu hedeflere sahip olmak barışa giden yolu açar.

İyileşmek için astroloji çizelgenizi kullanma:

  1. Haritanın gerçekten de ruh için bir tür plan olabileceğine inanmayı seçin. Bu inanç olmadan, grafikteki bilgiler daha az değer taşır.
  2. Güvenilir bir astrologdan danışmanlık alın ya da haritanızı bir dereceye kadar yavaşça kendiniz yorumlayabilmeniz için kendinize, biraz öğrenme ve araştırma yapmayı taahhüt edin. Bu adım sırasında; haritanızın öğrenme hedefleriniz, hediyeleriniz, mücadeleleriniz ve daha fazlası hakkında tam olarak ne gösterdiğini öğreneceksiniz.
  3. Haritanızda keşfettiklerinizle ilgili kendinize karşı şefkatli olun. Çünkü tablolarımızdaki bilgilerin bir kısmı güzelliğimizi, bir kısmı da karanlığımızı anlatır. İyileşmenin bir kısmı farkındalığı içerir. Gölgelerimizin daha fazla farkına varmak, onu kabul etmeyi ve onunla çalışmayı öğrenmenin ön koşuludur. İyileşmeyi ve büyümeyi yaratan reddedilme değil, sevgidir.
  4. Yüksek benliğinize olan güveni geliştirin. Kendi yüksek benliğinizin bu yaşamın ayrıntılarını seçmesi veya birlikte yaratması çok muhtemeldir. Yüksek benliğinize güvenebilirseniz, öyle ki hayatınızı ve onun zorluklarını kabul etmeyi çok daha kolay hâle getirir.
  5. Derslerinizi merakla ve açık bir kalple selamlayın. Dersler sizden alıyor gibi göründüğünde veya rahatsız edici şekillerde tetiklendiğinde bunu yapmak zordur. Ancak, çizelgenize dayanarak belirli zorlukların, kaderinizin bir parçası olduğunu öğrendiyseniz; onlarla cesurca yüzleşmek ve her birini bir öncekinden daha iyi ele almayı taahhüt etmek daha kolay olur.

Temel çıkarım.

Dr. Kayse Budd’ın ifadesiyle astroloji, ruhunuzu ‘yol’unda tutmak için var olan eski bir manevi teknolojidir ve onu anlamak, bir sırrı anlamak anlamına gelir. O sır nedir? O sır, kendinizdir.

Kendinizi bilmek, aydınlanma için bir temel oluşturur. Merhamet kapısını açar ve şifaya giden yolu aydınlatır. Kendi gizeminize yolculuk yapmak, benliğin içinde yatan kutsalın tohumunu ortaya çıkarır.

 

Orijinal metin: https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-use-astrology-for-healing-from-holistic-psychiatrist