© 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Claude Elwood Shannon Kimdir?

Claude Elwood Shannon Kimdir?

Claude Elwod Shannon, 1916-2001 yılları arasında yaşamış Amerikan matematikçi, elektrik mühendisi ve kriptograficidir. Claude Elwod Shannon, tüm dünyada bilgi kuramının babası olarak biliniyor.

Michigan- Petoskey’de doğan Shannon, henüz 16 yaşındayken Michigan Üniversitesine başlamış ve dört yıllık başarılı bir eğitimin ardından elektrik mühendisi ve matematikçi olarak mezun olmuştur. Massachusetts Institute of Technology’de yüksek lisans yapan Shannon, 21 yaşındayken yazdığı tezle elektronik rölelerin Boole cebiri kullanılarak basitleştirilmesinin mümkün olduğunu keşfetti. İşte bu sayede bugünkü bilgisayarlarda elektrik anahtarlarının kullanılması mümkün oldu. Bu tezle Shannon, 1940 yılında Alfred Nobel Amerikan Enstitüsü Amerikan Mühendisleri Ödülü’nü aldı ve bu tez günümüzde de tüm zamanların en iyi tezlerinden birisi olarak anılıyor.

Shannon, 2. Dünya Savaşı yıllarında Bell Laboratuarları’na katıldı, burada yangın kontrol sistemleri ve kriptografi alanında çalıştı. Bir süreliğine de kriptanalist ve matematikçi olan Alan Turing ile Turing makinesi üzerine çalıştı.

Yaşamının son yıllarında Alzheimer hastalığına yakalanan Shannon, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Claude Elwood Shannon neden önemli?

Başarılı bir matematikçi ve mühendis olan Shannon, bu günkü bilgisayar ve bilişim teknolojisinin temelini atmıştır. Bu sayede ondan sonra gelen bilim adamları onun açtığı ufukta, onun elde ettiği verilerle bu gün kullandığımız bilgisayarı oluşturabildiler. Bu gün liselerde okutulan fizik derslerinde hemen her sınıf kademesinde gösterilen; bilgi kaynağı, gönderici, kanal, alıcı ve hedef ilişkisinin şeması aslında Shannon tarafından oluşturulmuştur. Bu veriler ışığında günümüzde kullanılan telefonlar, telsizler elektromanyetik sinyallerden oluşan frekans kanalları ile mesajı bir uçtan diğerine taşıyabilmekte. Bu bağlamda Shannon, dijital devrimin kurucusu, başlatıcısı olarak tarihe adını yazdırmıştır.

Claude Elwood Shannon neyi savundu?

Shannon; enerjinin bir biçim elde etmesinde, yıldızlardan gezegenlere, balıklardan memelilere, sürüngenlerden kuşlara ve daha pek çoğunda temel alınmasında gerçek olgunun “enformasyon” bilgi olduğunu göstermiştir. Evrende algılayabildiğimiz tüm canlı ya da cansız madde formları, basit bir tesadüfün değil, aksine “bilginin” ürünüydü. Bu bağlamda tanrısal, ilahi bir mesaj vericiden, enformasyon kaynağından bahsetmek mümkün. Shonnon’a göre tüm varlıkların iletişim aracı “enformasyon” bilgidir. İşte tüm bunlar bağlamında dünyanın, ülkemizin, tek tek her bir bireyin yaşamında “enformasyon” ve kriptografi önemlidir.

Kriptografi nedir?

Claude Elwood Shannon, bir matematikçi, elektrik mühendisi ve kriptograficiydi. Kriptografi; hem matematik hem mühendislikle birebir bağlantılı bir alandır. Şöyle ki kriptografi; bilgi güvenliği ile ilgili her şey, kimlik bilgileri, bilgi gizliliği, bilgi bütünlüğü gibi neredeyse bunlarla ilgili tüm kavramları bünyesinde barındıran bir matematiksel yöntemler bütünlüğü, bir bilim alanıdır. Kriptografi; bir bilginin göndericiden alıcıya ulaşırken güvenliği, bilgiyi gönderenin ve alanın korunması için uygulanan yöntemlerin birliğidir. Bu sayede gizlilik özelliği taşıyan tüm bilgiler öğrenmesi sakıncalı kişilerden korunabilmektedir. Kriptografi bilim alanının bize sunduğu imkan dolayısıyla bu gün hem tüm dijital bilgilerimiz güvende hem de elektronik ortamda para aktarımı, ıslak imza gibi olanaklara sahibiz. İşte tüm bunların temeli Shannon’ın bilimsel çalışmaları ve zekasının bir ürünüdür.

Kriptoloji yaşamımıza ne kattı?

Kriptografi; bilgi güvenliğinin şifrelenebilmesi olduğundan kriptoloji de şifre ve bilgi güvenliğidir. Her tür ileti belli kurallara, sisteme göre şifrelenebilmekte bilgiler güvenilir bir ortamda alıcıya ulaştırılabilmektedir. Kriptoloji günümüzde dünya toplumlarının askeri, siyasi güvenliği, devlet kurumlarındaki verilerin saklanabilirliği ve kişiler arası iletişimin gizliliği açısından çok değerlidir. Aslına bakılırsa dünyanın huzur ve güvenliği tamamen kriptoloji biliminin sayesindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir