Savaşlar, ekonomik krizler, depresyonun yaygınlaşması, stresli iş ve sosyal yaşam, asla yetmeyen para ve daha pek çok şey, çoğu kez “alıp başımı uzak diyarlara gitsem” duygusu oluşturuyor. Dünya üzerindeki hemen herkesin bir gidesi, kaçası var. Peki, ama nereye, hangi ülkeler diğerlerinden daha yaşanası? Ekonomi, güvenlik, eğitim, sağlık, refah, psikoloji temeller bakımından hangi ülkelerin daha konforlu, daha “gidilesi” olduğu sorusunun cevabı çok merak ediliyor. Şimdi sondan başa doğru sıralayalım.

10. İngiltere

60 milyondan fazla nüfusa sahip olan Birleşik Krallık nüfusunun yaklaşık olarak % 85’i yani, 55 milyon kişi İngiltere’de yaşamaktadır. Yaşam standartlarının yüksek oluşu İngiltere’yi bir cazibe ülkesi haline getirdiğinden hem doğudan hem de güney ülkelerden çok fazla göç almakta. İngiliz halkı geleneklerine çok bağlı olmakla birlikte, ülkenin sarsılmaz adalet ve güven temeli insanların güvenli bir ortamda yaşamasına olanak veriyor. Öyle ki, hem halk hem de polis kanunlara öylesine bağlıdır ki, İngiliz polisi özel haller dışında silah taşımaz, yanında sadece tahta bir cop bulundurur. Sadece bu bile İngiltere’yi en yaşanabilir ülkelerden birisi yapmaya yetiyor. Çünkü adalet, insan hakları, insancıl koşullarda yaşam, barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi zaruri ve her insanın yaşamsal hakkı olan olanaklar zaten mevcut.

9. Danimarka

Vikinglerin anavatanı olan Danimarka’nın tarihi 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Yaklaşık 6 milyon nüfusu olan Danimarka’da 5 milyon Danimarkalı yaşarken yaklaşık 1 milyon kişi başta Bosnalı göçmenler olmak üzere diğer ülkelerden iltica edenlerdir. Danimarka’yı en yaşanabilir ülkelerden birisi yapan en önemli özelliklerden birisi ülkede yolsuzluğa sıfır muamma gösteriliyor olmasıdır. Hatta 2013 yılı Yolsuzluk Algılama Endeksine göre Danimarka; Yeni Zelanda ile birlikte dünyada yolsuzluğun en az olduğu ülke unvanını hak etmektedir. Bu sayede ülkede huzur, refah, kalkınma ve insanın ihtiyaç duyduğu diğer koşullar yerli yerindedir.

8. İsveç

Resmi adıyla İsveç Krallığı, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkedir. The Economist’in Demokrasi İndeksi’ne göre İsveç ekonomi bakımından en gelişmiş ülkedir. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan İsveç, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi’ne göre de yedinci sıradadır.

7. Hollanda

Hollanda; peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri, inekleri ve en çok da halkın sahip olduğu sosyal hakların fazlalığıyla bilinir. Nüfusunun % 20’sinden fazlası köken olarak başka milletten olsa da, Hollanda bünyesinde barındırdığı tüm halklara eşit sosyal, ekonomik haklar tanımakta, ülkedeki yaşanabilirlik de buna paralel olarak artmaktadır. Hollanda, dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahiptir ve kişi başına düşen gayri safi milli hasıla sıralamasında 7. sıradadır. Bununla birlikte işsizlik oranının ortalama % 4 oranında seyretmesi de Hollanda’yı en yaşanabilir ülkeler arasında ilk 10’da tutuyor.

6. Avustralya

Bir ada ülkesi olan Avustralya’nın hiçbir ülkeye kara sınırı yoktur. Aborjinlerin ataları olan Avustralyalılar, serbest piyasa ekonomisinin hüküm sürdüğü bir ortamda yaşamaktadırlar. 2010 yılı Dünya Özgürlük Endeksi’nde üçüncü sırayı alan Avustralya, dünyanın ekonomisi en büyük on üçüncü ülkesidir. Avustralya’nın kişi başına düşen gayri safi milli hasılası çok yüksek, İnsani Gelişme Endeksi ise dünyada ikinci sırayı göstermektedir. Bu bakımdan Avustralya da en yaşanabilir ülkeler arasında olmayı hak etmekte.

5. Kanada

Kuzey Amerika Kıtası’nın en kuzeyindeki ülke olan Kanada, 36 milyon nüfusa sahiptir. Kanada; varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip ülkeler arasındadır. Yaşam standardının yüksek olması, serbest Pazar merkezli ekonomi sisteminin uygulanmasıyla küçük Amerika olarak anılır. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 2012 yılı raporlarına göre Kanada, dünyanın en yüksek eğitim seviyesine sahip ülkesidir. Yükseköğretim alım düzeyi bakımından da dünyanın birinci sırasında, Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma Endeksi verilerinde ise 4. sıradadır.

4. İsviçre

Kişi başına düşen net olmayan yerli ürün bakımından dünyadaki en zengin ülkelerden biri olan İsviçre, yetişkinler için de en yüksek mal varlığına sahip ülkedir. İsviçre, gayri safi milli hasıla, satın alma gücü kriterlerinde de yıllardır en üst sıralarda yer almaktadır. 8 milyon nüfusa sahip olan İsviçre, ekonomik güç, yaşamsal refah bakımından dünya devleri ülkeleri geride bırakmaktadır.

3. Finlandiya

Resmi adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, yaklaşık 6 milyon nüfusa sahiptir. Kusursuz kamu hizmetleri tamamen ücretsiz kesintisiz 9 yıllık eğitim, yükseköğretim ve mesleki eğitimin de ücretsiz olması ülkenin mutluluk ve refah düzeyini artırmaktadır. Zira Finlandiya’da okuma yazma oranı yaklaşık % 100’dür. Sağlık ve aile desteği alanlarına tüm dünya halklarını kıskandıracak kadar yatırım yapan Finlandiya, İskandinav Tarzı Refah diye bir kavram oluşturmuştur. Ailelere sahip oldukları çocuk sayısına göre aile ödeneği yapılmakta, tüm çocuklar sağlık, eğitim, güvenlik ihtiyaçlarını ücretsiz ve sorunsuz karşılayabilmektedir. Finlandiya’da uygulanan ulusal sağlık sigortası; test, tedavi, ilaç ve ulaşım hizmetlerinin tamamını ücretsiz karşılamaktadır.

2. Norveç

Resmi adıyla Norveç Krallığı, Avrupa ortalamasının üzerinde bir yaşam standardına ve gelişmişliğe sahip olduğu için Avrupa Birliği’ne girmek istemediğini tüm dünyaya duyurmuş bir ülkedir. Aslında sadece bu özelliği bile neden Norveç dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasındadır sorusuna yanıt verir niteliktedir. Norveç, kıyılarındaki petrol rezervi ve dünya balıkçılık ekonomisini elinde bulundurmasıyla vatandaşlarına Avrupa standartlarının çok üzerinde bir yaşam sunmaktadır. Dünyanın en pahalı ülkesi olan Norveç’te yaklaşık 6 milyon kişi yaşamakta ve bunların çoğunluğu da yaşlı vatandaşlardan oluşmaktadır. İşte buradan da anlaşılabileceği üzere yaşam standartları çok yüksek olduğu için insanlar çok uzun yaşıyor. Norveç’te yaşam konforlu ve yüksek refahlı olduğundan insanlar sakin yapılı ve bireysel yaşamı ön planda tutar özelliktedirler. Bu yüksek refah seviyesi son 50 yılda Norveç’in; Ortadoğu, Avrupa ve Asya’dan göç almasına sebep olmuş, ancak kontrollü bir göçmen alma politikası izledikleri için bu onlara olumsuz yansımamıştır.

  • Yeni Zelanda

Resmi adıyla Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, 2016 yılı verilerine göre dünyanın en yaşanabilir ülkesidir. İlk kez günümüzden yaklaşık 1000 yıl öncesinde Maoriler adlı bir kabilenin yaşam sürdüğü bilinen Yeni Zelanda toprakları, günümüzde İnsani Gelişme Endeksi en yüksek olan ülkelerden birisidir. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip olan Yeni Zelanda, Yolsuzluk Algılama Endeksi verilerine yolsuzluğun en az görüldüğü ülke unvanını Danimarka ile birlikte almaya hak kazanmıştır. Yeni Zelanda; bireyler için ön görülen ortalama eğitim süresinde tüm dünyada ikinci, bireyler için ön görülen ortalama yaşam süresinde on yedinci, kişi başına düşen gayri safi milli hasılada da dünyada otuzuncu sıradadır.