Yapılan yeni bir çalışmada gelir garantisinin insanlara nasıl hissettirdiği değerlendirilmiş. Çalışmanın yazarlarına göre, geçmişte finansal garantinin insanların hayatlarını nasıl gördüklerine dair gerçekleştirdiği değişikliklere dair araştırmalar olsa da, yeni çalışmanın hangi duyguları güçlendirdiği değerlendirilmiş.

Sağlam bir gelirin olması pozitif özsaygı duygularını, yani özgüven ve gurur gibi duyguları arttırabiliyor.

Araştırmacılar gelir garantisi ve başkalarına karşı duyulan sevgi, şükran veya merhamet arasında bir bağlantı görmemişler. Kızgınlık hissi üzerinde de etkisi olmamış.

Baş yazar Eddie Tong şöyle aktarıyor:

“Bu çalışmaya başladık çünkü geçmiş araştırmalar gelirin duygular ile bağlantılı olduğunu kanıtlayan güçlü ve tekrar edilebilir kanıtlar sunmuyorlardı. Bunun sebebinin geçmiş araştırmaların farklı duygu türlerini araştırmaması olduğundan şüphelendik. Bu araştırmada ne kadar kazandığınız ve bunun hangi duygularla bağlantılı olduğu araştırılıyor ancak sadece belli duyguları inceledik.”

Çalışma Emotion dergisinde yayınlanmış.

1.6 Milyon İnsanın Duyguları

Tong ve meslektaşları beş farklı çalışmadan ve 162 ülkeden 1.6 milyon insandan elde edilen verileri analiz ederek sonuca varmışlar.

Ekibin çalışması bu türdeki en geniş kapsamlı çalışmalardan birisi. Araştırmacılar iç ve dışa dönük duyguları, aynı zamanda mutluluk gibi küresel duyguları incelemişler.

Pozitif özsaygı duyguları arasında gurur, özgüven ve kararlılık bulunuyor. Negatif özsaygı duyguları arasında ise anksiyete ve üzüntü gibi duygular takip edilmişler.

Tong şöyle diyor: “Ne kadar çok kazanırsanız, gurur ve özgüven gibi duyguları hissetme ihtimaliniz artar. Az kazanırsanız da endişe ve üzüntü gibi duygular artar.”

Pozitif Duygular İçe Dönüktür

Çalışmada aynı zamanda başkalarına yöneltilen duygular ile gelir arasında bağlantı kurulmuş. Pozitif şeyler arasında şükran, sevgi ve merhamet varmış, negatif şeyler arasında ise kızgınlık.

Tong’a göre geliri garanti altında olan insanlarda, gelirin şükran ve merhamet gibi sosyal duygular ile kanıtlanabilir bir bağlantısı bulunmamış. Yani daha fazla kazanmak başkalarına daha fazla veya az özen göstermeniz anlamına gelmiyor.

Uzun Vadeli Duygusal Etkiler

Çalışmanın yazarların finansal güvenliğin gelecekteki duygusal sağlık üzerindeki etkilerine de bakmışlar.

Araştırmanın bu kısmı için ABD’deki 4000 kişi ile düzenlenen uzun vadeli bir çalışma analiz edilmiş.

Araştırmacılar sağlam gelirleri olan insanların on yıl sonra bile daha pozitif bir özsaygıyı koruduklarını bulmuşlar.

Güvenilir gelirleri olan insanların kendine dair negatif şeyler hissetme ihtimalleri de daha düşük olmuş.

Gelir Güvenliği ve Toplum

Araştırmacıların vardıkları sonuçlar toplum konusunda değerli olabilirler. Tong şöyle diyor:

“Özsaygı duygularının on yıl sonraki durumuna dair analizimizden elde edilen bulgulara göre ortalama bir insanın gelirini arttırmaya odaklanan politikalar ve ekonomiyi iyileştirmek, onun kişisel gelişimi, özgüveni ve başarılarına dair duygusal deneyimlerine uzun vadeli bir katkı sağlıyor.”

Yine de yazarlar, zaten geliri garanti altında olan bir insanın daha fazla kazanması durumunda illa ki daha iyiye gitmeyebileceğini de belirtiyorlar.

Tong şu konuda uyarıyor: “Siyasetçiler daha iyi bir finansal gelişmişliğin pozitif özsaygı duygularını iyileştirmesine karşın toplumsal uyumla bağlantılı duygusal deneyimlere illa ki katkı sağlamayabilir.”

Çalışmada geniş bir nüfus dikkate alınsa da, bu sonuçların doğrulanmaları için daha fazla araştırma gerekiyor.

Ayrıca özsaygı duygularına dair dikkat edilecek başka faktörler de var. Bunlar arasında bireysel kişilikler arasındaki farklar, kültürlerararası etkiler ve bireysel durumların farklılığı yer alıyor.