Eylül ayında yedi gezegenin geri gitmeye başlaması ve devam etmekte olan Satürn-Uranüs gerilimiyle yeniden yönelme ve bütünleşmeyle ilgileniyor olacağız. Ayın ilk yarısında Başak arketipi ön planda olacak: Başak sezonunda ilerlerken Venüs, Başak burcuna geçecek ve Başak’ın yöneticisi Merkür, Terazi’de geri hareket edecek.

Balık Dolunayı ile Neptün kavuşumu, Başak-Balık kutupluluğunu nasıl dengelediğimize dair farkındalık kazandırırken Güneş, Venüs ve Neptün arasındaki karşıtlıklar serisi, sınırlarımızı yeniden değerlendirmemiz ve ilişkilerimizde idealleştirme dinamikleriyle uğraşmamız için bizi davet ediyor. 23 Eylül’de geri giden Merkür, Güneş ile buluşacak ve Terazi ayından kısa bir süre sonra 26’sında Venüs’e katılmak üzere Başak’a geri dönecek. Eylül’ün ikinci yarısı boyunca Güneş’in Terazi’den geçmesiyle bu burcun enerjisinin önemi giderek artacak ve ilişki hayatımız ön plana gelecek.

Eylül ayındaki önemli astrolojik geçişlere aşağıda göz atabilirsiniz.

Venüs, Başak Burcunda

5 Eylül’de Başak’a geçen Venüs, hizmet odaklı olmak ve refahımıza, kişisel gelişimimize ve bizim için anlamlı olan şeylere daha fazla zaman ayırmamız için bize ilham verecek. Bu geçiş sırasında ekonomi ve ilişki konularıyla ilgili bakış açımız daha dikkatli ve daha faydacı hale gelecek. Başak burcundaki Venüs, zamanımızı ve enerjimizi nasıl ve nereye harcadığımız konusunda farkındalık sahibi olmamızı istiyor. Venüs, 24 Eylül’de Balık burcundaki Venüs ile karşıt açı yapacak ve muhtemelen romantik ilişkilerimizdeki idealleştirme ve yansıtma ile ilgili konuları gündeme getirecek.

Balık Burcunda Dolunay-Neptün Kavuşumu ve Merkür Retrosu

Balık burcundaki 10 Eylül Dolunay-Neptün kavuşumu, Merkür’ün Terazi’de geri gittiği dönemde gerçekleşecek. Dolunay sırasında duygusallığımız, yaratıcılığımız, empatimiz ve kolektifte olup bitenlere karşı duyarlılığımız artar. Bugünlerde amacımız ve gittiğimiz yön konusunda kafamız karışabilir ve kendi duygularımız ile başkalarınınkileri ayırt etmekte zorluk çekebiliriz. Başak-Balık kutupluluğunun hareket geçmesiyle teslimiyet ve kabul, akış ve çaba arasındaki uyumu bulmaya davet ediliyoruz. Bu da bizi kutsal olan ve dünyevi olanlar arasında köprü kurmaya ve beden ile ruh arasında daha fazla uyum sağlamaya yönlendirir.

Dolunay gerçekleşmeden birkaç saat önce Merkür, Terazi’de geri gitmeye başlıyor. Bu Retro ile alışılmış düşünce ve iletişim kalıplarımızı ve bunların ilişkilerimizi nasıl etkilediğini düşünmeye, yeniden değerlendirmeye, yeniden tanımlamaya ve yenilemeye davet edileceğiz. 23 Eylül’de Merkür’ün tekrar Başak’a geçmesiyle birlikte günlük rutinlerimizi yeniden organize etmeye, muhakeme kriterlerimizi sorgulamaya ve zihnimizi en yüksek iyiliğimize hizmet etmeyen fikir ve düşüncelerden ayırmaya davet ediliyoruz.

Terazi Sezonu Başlıyor

Ekinoks ve Güneş’in Terazi’ye geçişiyle yeni bir sezona başlayacak ve evrimsel yolculuğumuzda yeni bir bölüm açacağız. Kardinal bir burç olan Terazi, yeni başlangıçlarla ilgilidir. Terazi, eşit ilişkiler kurmayı ve geliştirmeyi öğrendiğimiz ilk burçtur. Terazi sezonunun amacı, benlik ve diğerleri arasındaki dinamik dengeyi keşfetmek, ilişkilerin aynası aracılığıyla kendimiz hakkında bilgi edinmek ve yaşamlarımızda daha derin bir barışı ve uyum duygusunu nasıl bulacağımızı keşfetmekle ilgilidir. Güneş’in Terazi’den geçişi ile denge sağlayamadığımız yerleri keşfedeceğiz ve dikkatimizi, özellikle ilişki dinamiklerindeki dengesizliklere odaklayacağız.

Terazi Burcunda Yeniay

25 Eylül’de Terazi’nin ilk derecelerinde gerçekleşecek olan Yeniay, ilişkilerimize ışık tutacak ve bizleri diğer insanlarla ve kendimizle ilişki kurmanın yeni yollarını keşfetmeye davet edecek. Bu kozmik olay, ilişkilerimizdeki ve bağlantılarımızdaki değişikliklere işaret edebilir ve dışarıda olma ve farklı sosyal ortamları keşfetme arzumuzu arttırabilir. Güneş ve Ay, Koç’taki Jüpiter ile karşıt açı yaparak coşkumuzu ve genişleme arzumuzu arttıracak, bizi kendi kişisel gerçeğimize uyum sağlamaya ve kendimizden fazla ödün verme ve kendimizi fazla genişletme konusunda dikkatli olmaya davet ediyor olacak. Başak burcundaki Venüs-Merkür kavuşumu, dikkatimizi düşünce ve iletişim kalıplarımızın ilişkilerimizi nasıl etkilediğine çekecek.

Venüs, Terazi Burcunda

29 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçecek. Venüs, Terazi burcundayken ilişkilerimize değer veririz ve çevremize daha fazla güzellik, huzur ve uyum katmak isteriz. Bu geçişte Ötekinin ve ilişkilerimizin aynası sayesinde kendimizi keşfetme şansına sahip olacak ve kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmek için sosyal bağlamları keşfedeceğiz. Venüs’ün Terazi’deki yolculuğu ile benlik saygımızın ve öz değerimizin, başkalarının bizim hakkımızdaki görüşlerine bağlı olup olmadığını ve ilişkilerimizi sürdürmek için kendimizi terk etme eğiliminde olup olmadığımızı düşünmeye davet edileceğiz.

Eylül 2022 Astrolojisi: Davetimiz

Hava ve Toprak elementleri, Eylül ayı boyunca belirgin olacak. Yani faydacılığımız desteklenecek, entelektüel merakımız artacak ve gerçeğe karşı nesnel bir yaklaşım sergileyeceğiz. Retrodaki gezegenlerin çok olması ile yeniden yönelme, yenilenme ve yeniden değerlendirme aşamalarından geçeceğiz. Her şeyin yavaş ilerlediğini hissedebiliriz. Ayrıca henüz harekete geçme ya da önemli kararlar alma zamanımız gelmemiş olabilir.

Her iki gezegen tam hizalanmadan yalnızca bir derece uzak olduğu için Eylül ayı boyunca Satürn-Uranüs karesi aktif olmaya davet edecek. Bu açı ile sosyal değişim ve mevcut sistemlerin yeniden yapılandırılması gerekliliği vurgulanacak. Bu dönemde kendimizi güvende ve kontrol altında hissetmek için bilinenleri koruma ile bilinmeyenin bize neler sunabileceğini keşfetmek için yeniye doğru ilerleme arzumuz arasındaki gerilimi yönetmeye davet edileceğiz.

Kaynak: https://www.moonomens.com/september-2022-astrology-update/