25 Eylül itibariyle bizi hem başkalarıyla hem de kendimizle ilişki kurmanın yeni yollarını keşfetmeye davet eden 2º48′ Terazi yeniayı deneyimlemeye başladık.

Yeniaylar yeni başlangıçlarla ilgilidir ve yeni bir büyüme döngüsünün başlangıcını simgeler. Ay bizim bakış açımızdan hala görünmüyor olsa da niyetlerimizi belirlemek ve bir şeyler için bilinçli bir şekilde tohum ekebilmek için içimize dönmenin önemi vurgulanıyor. Bu ay, Ay’ın Güneş’le Terazi burcunda buluşmasıyla ilişkiler aleminde ustalığın önemli olacağı bir döngü başlıyor.

Terazi Yeniayı: Karmik Karşılaşmalar ve Eşzamanlılıklar

Terazi, Zodyak’ın yedinci burcudur ve Zodyak’ın ikinci yarısında ilerledikçe ortaya çıkmakta olan kolektifle bütünleşme sürecini başlattığımız burçtur. Evrimsel yolculuğumuzun Terazi aşamasında ilişkilerin, hayatın önemli bir parçası olduğunu öğreniriz. Bu süreçte bağlantılara nasıl katıldığımıza dair daha fazla farkındalık kazanırız ve bunu keşfederek karşılaştırma süreciyle kendimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi oluruz. Adil olan şeyleri nesnel bir şekilde anlar ve herkesin gerçekliğini ve deneyimlerini geliştiren kazan-kazan çözümlerine nasıl ulaşılabileceğini keşfederek uyumu, eşitliği ve dengeyi arttıran ayarlamalar yaparız.

Terazi yeniayı, karmik karşılaşmaların ve kaderde olan buluşmaların zamanı olabilir: Şu an başlayan bağlantılar, kader ve eşzamanlılık hissi uyandırabilir. Bu kozmik olayın, bilinçli olarak üzerinde durursak daha önce deneyimlediklerimizden farklı olma potansiyeline sahip yeni ilişkilerin, işbirliklerinin ve ortaklıkların başlangıcını temsil ediyor olması mümkündür. Bu süre içerisinde mevcut ilişkiler şekilde değiştirebilir ve sosyal çevremiz genişleyebilir veya değişebilir. Mevcut sınırlarımızın artık bize ya da ilişkilerimizin sağlığına hizmet etmediğini fark edebilir ve yeni sınırlar keşfetmeye karar verebiliriz.

Yeniay-Venüs ve Yeniay-Merkür kavuşumu: Uyum ve Güvenli İlişkiler İhtiyacı

Venüs ile Merkür retrosu, Başak’ın son derecelerinde yer alıyor ve Terazi’nin ilk derecelerindeki Güneş ve Ay ile kavuşum gerçekleştiriyor. Venüs aynı zamanda Terazi burcunun yöneticisidir ve yeniayı yönetir: Venüs’ün durumu bize bu yeniayın niteliği hakkında daha fazla bilgi verdiği için bu gezegeni dikkate almamız özellikle önemlidir.

Venüs-Ay kavuşumu, Ay’ın Terazi’de bulunmasıyla zaten vurgulanmış olan güvenlik, emniyet, rahatlık ve beslenme duygusu yaratma ihtiyacımızı daha da vurgular. Yakınlık, ait olma, paylaşma ve açık yürekli bağlantılara yönelik arzularımız bu hizalanma ile en üst düzeye çıktığı için uyumla çevrili olma, huzuru koruma ve çatışmaları önleme ihtiyacımız artar. Yavaşlama ihtiyacı duymamız, daha zevkli uğraşlara dalmak istememiz ve bedenimizle, hislerimizle, doğayla ve çevremizdeki güzellikle bağlantı kurma arzusu duymamız mümkündür.

Merkür retrosu ve Venüs ile kavuşumu geçmişimizdeki insanlara ulaşma ve onlardan mesaj alma arzumuzu gösterebilir. Eski ilişkilerinize netlik getirme ya da bunları tamamen bitirme ile söylenmemiş sözler söyleme dürtümüz olduğunu gark edebiliriz. Bu sayede geçmişi tamamen bırakabilir ve ilerleyebiliriz.

Merkür retrosu-Venüs-Yeniay kavuşumu ile ilişkilerdeki iletişim kalıplarımız hakkında farkındalık kazanmanın önemini fark edecek ve bunları yeniden yapılandırmaya, tanımlamaya ve değerlendirmeye davet edileceğiz. Merkür ile Venüs Başak burcunda olduğu için ilişkilerimizde sağlıklı ve gerçek bir uyum için ayarlamalar yapmamız ve mevcut iletişim alışkanlıklarımızı iyileştirmek için bir şeyler arasında seçim yapmamız gerekecek.

Güneş, Ay, Venüs ve Merkür ile Neptün Karşıtlığı ve Plüton Üçgeni

Güneş, Ay, Venüs ve Merkür, Balık’taki Neptün ile karşıt açı oluşturuyor. Bu hizalanmalar, algılarımızın hayaller tarafından gölgelenebileceğini ve diğer insanların duygularına ve hislerine duyarlı olduğumuz ve idealizmimiz arttığı için durumları ve insanları net bir şekilde görmenin zor olabileceğini gösteriyor. İstemek ve gerçeklik arasındaki farkı anlamayı her zamankinden daha zor bulabilir ve insanlarla potansiyelleri yerine bulundukları yere göre ilişki kurmakta zorlanabiliriz.

Merkür şu anda geri gidiyor olduğu için değerlerimizi, ideallerimizi veya spiritüel felsefemizi yeniden tanımlamaya ihtiyacımız olabilir. Özellikle başkaları tarafından aldatılmış ya da hayal kırıklığına uğramış hissediyorsak bunlara ihtiyaç duyabiliriz. Gezegenlerin hizalanmaları, büyük bir şefkate ve empatiye, kalp açıcı deneyimlerin potansiyeline ve yaratıcı ve sanatsal yeteneklerimizin en üst düzeye çıkartılmasına işaret ediyor olabilir. Kolektif bilinçaltına ulaşmak ve yaratıcı ifademiz aracılığıyla kolektif deneyimleri ve duyguları iletmek daha kolay olacak.

Güneş, Ay, Merkür ve Venüs aynı zamanda Oğlak’taki Plüton retrosuyla ile üçgen yapıyor olacak. Bu hizalanma, hem kendimizle hem de başkalarıyla daha derin bir şekilde ilişki kurmak için bağlantılarımızı, konuşmalarımızı ve bilinçaltı düzeyinde ortaya çıkan duygusal ve psikolojik kalıplara dair farkındalığımızı derinleştirme ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Plüton’un dürüstlük ihtiyacı, Neptün’ün idealizm ve mükemmellik ihtiyacı ile çatışabilir. İyiliğe inanmamak ile kendini kandırmak gibi uç noktalara girmeden ikisini dengelemenin bir yolunu bulmak, bu yeniayda yaşayacağımız bir zorluk olabilir.

Yeniay-Jüpiter Karşıtlığı: Dengesizlikleri Uyumlu Hale Getirmek

Güneş, Ay, Venüs ve Merkür, bu yeniay sırasında çok aktif gezegenlerden bir diğeri olan Koç’ta geri giden Jüpiter ile karşıtlık oluşturacak. Jüpiter’in karşısında olan Güneş, enerjik kapasitemizi abartma ve aşırıya kaçma ile aşırı genişleme eğilimini gösteriyor olabilir. Bu hizalanma, enerji verici ve motive edicidir: Özgüvenimizi, coşkumuzu, cömertliğimizi, risk alma isteğimizi ve hayatın iyi taraflarını görme kapasitemizi destekliyor.

Bununla birlikte bugünlerde duygusal ihtiyaçlarımızı ve genişleme ile yeni deneyimler taratma arzumuzu uyumlu hale getirmeyi zor bulabiliriz. Koç-Terazi eksenindeki Ay-Jüpiter karşıtlığı, Venüs’ün dahil olmasıyla birlikte diğer insanlarla olan ilişkilerimizi geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu ve hayatı kendi koşullarımızla bağımsız olarak keşfetme arzumuzla ilgili olan çelişkili hislerimizi gösterebilir. Bu tema büyük ihtimalle 9 Ekim’de gerçekleşecek olan Koç Dolunayı ve Şiron kavuşumunda belirgin bir şekilde ortaya çıkacak.

Yeniay, Venüs, Merkür ve Jüpiter arasındaki karşıtlık bizleri, dengesizlikleri uyumlu hale getirmeye ve özellikle kendimiz ve başkalarına verdiğimiz enerjiyle ilişkili olarak aşırıya kaçabileceğimizi fark etmeye davet ediyor. Bu yeniay sırasında hayatımızda uyum ve denge hissini nasıl yeniden kurabileceğimizi keşfetmeye, tek taraflı gibi görünen ilişki dinamiklerine uygun sınırlar koymaya ve kendimize neden belli kişisel deneyimler yaratmayı seçtiğimizi ve bu deneyimlerdeki rolümüzü anlamaya davet ediliyoruz.

Terazi Yeniayı: İlişki Kurmanın Yeni Yolları

Bu Terazi yeniayı sırasında kendimizle kurduğumuz ilişkinin, diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilere nasıl yansıdığını veya bunun tam tersini değerlendirmeye davet ediyor. Kendimizi nasıl gösterdiğimizi düzenlersek diğer insanlarla olan ilişkilerimizin dinamikleri ile kalıplarının buna göre değişiklik gösterdiğini fark edebiliriz. Arzuladığımız bağlantıları çekmek ve sürdürmek için nasıl bir değişiklik yapmamız gerektiğini görmemiz bakımından bunları günlüğümüze yazmamız ve bunlar üzerinde çalışmamız önemlidir.

sosyalleşmek
sosyalleşmek

Venüs’ün Başak burcunda olmasıyla katıldığımız ilişkilerin türüne, seçtiğimiz sosyal ortamlara ve bağlantılarımıza ayırdığımız zaman ile verdiğimiz dikkat konusunda daha bağımsız ve daha anlayışlı olmaya davet ediliyoruz. Bu hizalanma bize kararlarımızın daha geniş enerjik etkilerini ve belli durumlar, ilişkiler ve dinamiklere katılımımızın nasıl olduğunu düşünmemiz gerekir. Seçimlerimizin bizi besleyip beslemediğini, değerlerimizle uyumlu olup olmadığını ve genel sağlığımız ile zindeliğimizi iyileştirip iyileştirmediklerini değerlendirme ve bunlar üzerinde düşünme fırsatına sahibiz.

Terazi yeniayı bizleri başkalarıyla ilişki kurma şeklimize ve bunun bizi nasıl etkilediği üzerine düşünmeye davet ediyor. Bu yeniay sırasında kiminle ve nasıl bağlantı kurduğumuza, mevcut sınırlara ve iletişim kurma şeklimize dikkat edeceğiz. Terazi yeniayını ilişki ve bağlantı kurmanın yeni yollarını keşfetmek ve ilişki seçimlerimizi içimizde gerçekleşen değişikliklere uyumlu hale getirmek için bir fırsat olarak kullanabiliriz.

Kaynak: https://www.moonomens.com/new-moon-in-libra-september-2022/