Hızlı rekabet dünyasında çalışma saatleri ve bununla birlikte çalışanların masa başında geçirdikleri vakit de her geçen gün artıyor. Bir çok insan, hatta bunlara çalışmayanlar da dahil, günün belki büyük bir kısmını oturarak geçirmekte. Avustralyalı bir grup araştırmacı Ruh Sağlığı ve Fiziksel Aktivite (Mental Healthand Physical Activity) isimli dergide yayınlanan çalışmasında, özellikle uzun süre oturan çalışanların psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Günde 6 saatten fazla oturmak tehlikeli!

Günde 6 saatten fazla oturan çalışanların anksiyete (endişe hali) ve depresyon riski günü 3 saatten az masa başında geçirenlere oranla epey bir fazla. Dahası, mesai sonrası spor salonlarına gitmek de çalışanları uzun süren oturmanın olumsuz etkilerinden koruyor gibi görünmüyor. Araştırmadaki katılımcılar genellikle ofisten dışarı çıkmıyor. Ofis içinde fiziksel olarak aktif olsalar ve iş sonrası fiziksel egzersiz yapsalar bile oturarak çalışanların günde 3 saatten az oturarak çalışanlara oranla anksiyete ve depresyon semptomları hala daha fazla.

oturarak-calismak

Yapılan araştırmalar oturmanın depresyon belirtilerine yol açtığını gösterdi

Geniş sağlık tanıtım programı kapsamında, araştırma için devlete bağlı 3,367 çalışan analiz edildi. Katılımcılardan son dört hafta boyunca anksiyete ve depresyon belirtilerini ölçmek için kısa bir psikolojik değerlendirme formu doldurmaları istendi. Ayrıca katılımcılar son dönemdeki fiziksel ve boş zaman aktiviteleri ile çalışma ortamındaki genel memnuniyetlerini derecelendirdiler.

Sonuçlar psikolojik sıkıntı ve oturma oranları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi. Günde altı saatten daha uzun oturduğunu bildirilen çalışanların en fazla üç saat boyunca oturduğunu bildirenlere kıyasla daha fazla orta dereceli anksiyete ve depresyon belirtilerine sahip olduğu ortaya çıktı.

Kadınlarda psikolojik sıkıntı oranı daha yüksek

Araştırmada cinsiyete dayalı farklar da göze çarpıyor. Kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla oturmayla ilgili psikolojik sıkıntı gözlendi. Ortalama olarak, erkekler günde yaklaşık 5 saat otururken kadınlarda bu 4 saate düşüyor.

oturmak-ve-calismak

Araştırmacı Michelle Kilpatrick şöyle diyor:

Psikoloji alanında araştırmacı Michelle Kilpatrick’in aynı dergide yayınlanan makalesinde belirttiği gibi ”Bizim örneklerimiz erkek ve kadınların çalışma stresinin benzer tahminlerde olduğunu bildirdi ancak iş-aile çatışması ile çalışma hayatı ve ebeveynlik rolleri gibi araştırmada ölçülmeyen faktörler kadınları daha farklı etkiliyor olabilir. Sonuç olarak, fiziksel aktivite bireylere tavsiye edilen sağlık koşullarını sağlıyor olsa da uzun süren hareketsizlik ve oturmadan dolayı çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıkları risk altında kalıyor.”

Uzun süre oturmak kalp hastalığı ve şeker gibi sorunları tetikleyebilir!

Bundan önce yapılan bir araştırma da uzun süren oturma ile şeker ve kalp hastalığı gibi pek çok ciddi sağlık problemi arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştu. Her ne kadar uzun süren oturma ile orta dereceli anksiyete ve depresyon arasında güçlü bir bağ olsa da, masa başı çalışmak ciddi boyutlardaki ruhsal sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiş değil.