Bebek bekliyorsanız ona isim bulma süreci heyecanlı olduğu kadar yorucu da geçebilmektedir. Bebeğiniz erkek olacaksa ona yakışacak en güzel ismi bulmak için K harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamlarının yer aldığı bu listeye göz atabilirsiniz.

Kaan: Hanlar hanı, hakan, hükümdar.

Kabil: Kabul eden.

Kadim: Çok eski zamanlara ait eski ait.

Kadir: Kuvvet, değer, onur.

Kadri: Değer ve kıymetle ilgili olan.

Kahraman: Yiğit, cesur.

Kalender: Alçakgönüllü, gösterişsiz.

Kamber: Sadık, dost.

Kamer: Ay.

Kamil: Olgun, yetkin, bilgili kişi.

Kamuran: Arzusuna erişmiş, isteğine kavuşmuş olan.

Kanber: Evin emektarı, büyüğü.

Kandemir: Çok sağlam olan kimse.

Kani: Kanaat eden, razı olan.

Kansu: Soyu su gibi saf ve temiz olan.

Kapkın: Uygun, düzenli.

Kaplan: Kedigillerden yırtıcı ve güçlü bir hayvan.

Karaalp: Esmer, kara yiğit.

Karabey: Esmer, yağız bey.

Karacabey: Kahramanlığıyla tanınmış bir Türk kumandanı.

Karacan: Esmer kimse.

Karahan: Tarihte bazı kavimlerde hanlara verilen unvan.

Karan: Kahraman, yürekli. / Karanlık.

Karanalp: Kahraman yiğit.

Karatay: Anadolu Selçuklu’da devlet adamı.

Karayağız: Koyu esmer kimse.

Kartal: Yırtıcı bir kuş.

Kartay: Yaşlı, pir.

Karun: Çok zengin kimse.

Kasım: Bölen, kısımlara ayıran. / Yılın 11. ayı.

Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi.

Kayaalp: Kaya gibi sert yiğit.

Kayacan: Kaya gibi güçlü olan.

Kayaer: Kaya gibi sert ve sağlam yiğit

Kayahan: Kaya gibi güçlü ve sert hükümdar.

Kayatekin: Kaya gibi güçlü kimse.

Kayatimur: Kaya ve demir gibi güçlü kimse.

Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert Türk.

Kayhan (Kayıhan): Güçlü hükümdar.

Kayı: Osmanlıların kökeni olan oğuz boylarından birinin adı. / Sağlam, güçlü, sert.

Kayra: Büyük birinden gelen iyilik.

Kazım: Öfkesini dizginleyen ve yenen kimse.

Kemal: Olgunluk, en yüksek değer, erdem.

Kemalettin: Bilgi ve erdem sahibi olan.

Kenan: Vaat edilmiş ülke.

Kerem: Soyluluk, cömertlik, büyüklük.

Kerim: Cömert, ulu, büyük.

Kerimhan: Cömert, eli açık ve ulu hükümdar.

Keyhan: Dünya.

Kılıç: Çelikten yapılan keskin silah.

Kılıçaslan: Kılıç gibi keskin ve yürekli kimse.

Kılıçer: Kılıç gibi keskin kimse.

Kınay: Çok çalışan, çalışkan.

Kıraç: Su bulunmayan kurak toprak.

Kıralp: Ak saçlı, yaşlı yiğit.

Kıraner: Düşmanı bozguna uğratan yiğit.

Kıvanç: Mutluluk, sevinç.

Kıvançer: Övünen ve iftihar eden yiğit.

Kıvılcım: Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası.

Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi

Koçhan: Koç yiğit.

Kolçak: Yiğit, mert, koçak.

Konur: Kahraman, yiğit.

Konuralp: Yiğitler yiğidi.

Koral: Sınır muhafızı.

Koralp: Ateşli, canlı, hareketli yiğit.

Koray: Kor renkli ay.

Korcan: Kanı sıcak olan.

Korel: Ateşli, canlı kimse.

Korgün: Kızıl güneş.

Korhan: Güçlü hükümdar.

Korkmaz: Hiçbir şeyden çekinmeyen ve korkmayan.

Kortan: Kızıl şafak.

Köker: Soyu köklü olan kimse.

Köksal: “Kökün derinlere salınsın” anlamında kullanılan bir isim.

Köksan: Tanınmış, ünlü ad.

Köksoy: Ünlü soydan gelen kimse.

Kubat: Kaba.

Kubilay: Cengiz Han’ın torunu.

Kudret: Güç, kuvvet.

Kunter: Sağlam, kuvvetli.

Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma.

Kutalp: Kutlu ve uğurlu yiğit.

Kutan: Saka kuşu.

Kutay: Uğurlu ay.

Kutbay: Uğurlu bey.

Kutlu: Kutlanmış, mutlu, uğurlu.

Kutlualp: Uğurlu yiğit.

Kutluay: Kutlu, uğurlu ay.

Kutluer: Uğurlu yiğit

Kutluhan: Uğur getiren kağan.

Kutluk: Uğurlu.

Kutlutekin: Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens

Kutlutürk: Uğurlu ve kutlu Türk.

Kutsal: Mübarek ve kutlu olan.

Kutsalan: Uğur getiren.

Kutsalar: Uğur getiren kimse.

Kutsan: Uğurlu, talihli.

Kutsi: Kutlanan, kut sahibi.

Kutsoy: Kutlu soydan gelen, soyu kutlu

Kuzey: Dört yönden bir tanesi.

Kuzgun: Bir tür karga.

Kültigin: İkinci Göktürk Devleti yöneticilerinden biri.

Kürşad (Kürşat): Eski Türklerde yiğit.