Evrende canlı ve cansız her şeyin bir ismi ve bir enerjisi vardır. Harflerin bir araya gelerek oluşturdukları bu isimler, belirli frekanslarda titreşir ve yaydıkları titreşimler doğrultusunda kaderimize yön verirler.

Çağlar boyunca insanlar, isim koymaya çok önem vermişler ve konan isimlerin insanların hayatını etkileyeceğine inanmışlardır. Romalıların İsim Kaderdir (Nomen Est Omen) cümlesi ile başlayan bu inanış, daha sonra antik Mısır, İsrailoğulları ve Arap uygarlıklarında da hayat bulmuş ve pek çok topluluğa ulaşmayı başarmıştır. Bu inanışa göre Kabala, Cifir (ebced) ve Numeroloji gibi, ismin harflerinin sayısal değerlerine göre insanın kişiliğini analiz etmeye ve yaşayacakları hakkında bilgi sahibi olmaya yarayan çeşitli ilimler doğmuştur. Bu ilimler günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Numeroloji; harflerin yaydığı titreşimleri sayısal değerlere göre gruplandırır. 1 ile 9 rakamları arasında değer alan bu harfler, hem şekil hem de anlamsal yönden büyük bir potansiyeli bünyesinde barındırır. İsmimizde yer alan harfler ise bu potansiyelleri nasıl kullanmamız gerektiğine dair bir dizi mesaj içerir, karakterimize dair genel hatları bize verir.

Bir Numeroloji analizi yaparken ismin ilk harfi, ilk ünlüsü, son harfi ve doğum tarihi ile bütünsel bir inceleme yaparız. İsimde yer alan harfleri ise bulunduğu sıraya göre yorumlarız. Örneğin; sayısal değeri 1 olan A harfinin ismimizin başında, ortasında veya sonunda yer alması hayatımızı, kişiliğimizi ve potansiyellerimizi farklı açılardan yorumlamamızı sağlar. İsmimizin ilk harfi ise hayata nasıl bir frekansla başladığımız hakkında detaylı bilgi içerdiğinden kaderimizin mihenk taşını oluşturur.

Aşağıdaki tabloda sayısal değerlerini paylaştığım alfabemizin, şekil ve ses yönünden nasıl bir titreşime sahip olduklarını gelin sırasıyla öğrenelim.

A HARFİ

İki dikey çizgi arasında köprü oluşturup, çizgileri tepede birleştiren dengeli duruşuyla dikkat çeker. Sayısal değerinin 1 oluşu ve her şeyin başlangıcını temsil etmesi, kişide liderlik vasfının yüksek olduğunu gösterir. Eğer bu harfi taşıyan insanlar doğuştan gelen liderlik özelliklerinin farkındalarsa, onları bir gruba öncülük eden, yöneten ve idare eden insanlar olarak görürüz. Kişiye hükmetme ve yönlendirme enerjisi verir. Eyleme geçmesi için insanı cesaretlendirir.  Bundan dolayı bu harfi taşıyan insanlar yönetilmekten ve sınırlandırılmaktan hoşlanmaz.

A harfi gölge yönünde inatçılığı ve yüksek egoyu besler. Özellikle isminin ilk harfi A olan insanlar, harfin gölge yönünü yaşamaya daha meyilli olduklarından başkalarının fikirlerine saygı duymalı ve esnek olmayı öğrenmelidirler. İsmin içerisinde birden fazla “a” harfinin bulunması ise insana çalışkan, sadakatli ve verimli bir enerji verir. A harfinin ismin sonunda yer alması da, tüm engellere rağmen nihai amacına ulaşan ve takdir görmeyi hak eden insanları sembolize eder.

B HARFİ

Sayı değeri 2 olan B harfi, birliktelik kavramını vurgular. “Ben” diyen A harfinden sonra gelen B, “sen” der. Sosyallik, paylaşım, “ekip ruhu” ile hareket etmek B harfinin ana temalarını oluşturur. İsminde bu harfi taşıyanlar, cana yakın ve şefkatli oluşlarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarırlar. Bedensel ve ruhsal yönden de yüksek enerjili kişilerdir.  Özellikle adının ilk harfi B olanlar, barışçıl, diplomatik ve işbirlikçi yapılarıyla her zaman bir orta yol bulan ve her şeyi idare eden kişilerdir. Gölge yönünde B, iletişim yönünden eksiklik verir. İsminizin içinde B harfi bulunduğu halde insanlarla ilişki kuramayan ve ketum davranışlar sergileyen insanlardansanız, harfin gölge yönünü çalıştırdığınızı söyleyebiliriz. Bu yüzden davranışlarınızda ‘dengeli’ olmayı öğrenmeniz gerekir.

İsminde B harfi bulunan insanların erken yaşta evlenmeleri, duygusal yönden ağır deneyimler yaşamalarına sebep olabilir. Sağlam bir ilişki kurabilmeleri için geç evlenmeleri daha doğru bir davranış olacaktır.

Dengeye vurgu yapan B harfi için, hayatın her alanında huzur ve mutluluğu yakalamak çok önemlidir. Eğer adında bu harfi taşıyan insanlardansanız, huzuru yakalamak için hislerinizi açıkça ifade etmeyi ve çevrenizdekilerden yardım istemeyi öğrenmelisiniz.

C/Ç HARFİ

Sayısal değeri 3 olan C/Ç harfi şekilsel yönden Bumerangı andırdığından, kendisinden çıkan enerjinin yine kendisine dönmesini sembolize eder. İsminde bu harfleri taşıyanlar, yüksek bir yaratıcı enerjiye sahiplerdir ve bu yaratıcı enerji yazılı, görsel ve performansa dayalı bir biçimde kendini gösterir. Sevilmek ve değer görmek onlar için önemlidir ve bunun uğruna kendilerinden fazlasıyla ödün verebilirler. Güzel konuşurlar ve ikna kabiliyetleri yüksektir.

İsminin içinde birden fazla C/Ç harfi barındıranların hayatlarında tüm isteklerine ulaşma ihtimalleri oldukça yüksektir. Eğer isimlerinde diğer harflerden olumlu bir etki almıyorlarsa parayı ellerinde tutamayan bir yapıya sahip olabilirler. Gölge yönünde ise C/Ç, yaratıcı enerjisini dışa vuramadığından istekleri tezahür ettirmede zorlanma enerjisi verebilir.

D HARFİ

Sayısal değeri 4 olan D harfi, Latincede Deus anlamına gelen Tanrı’nın isminin bir yansıması olduğundan alfabedeki en güçlü enerjiye sahip harf olarak kabul edilir. İlahi olanı dünyaya aktarmayı sembolize eder.

İsminde D harfi olan insanlar, büyük bir sabır ve pratikle ortaya her zaman verimli bir şey çıkarırlar. Çok fazla sorumluluk alıp uzun saatler çalışmak, onların kendilerini motive etme şeklidir. Maddi ve manevi yönden büyük zorluklar yaşasalar da sabır küpü olmaları sayesinde her şeyin üstesinden gelirler. İsminde birden fazla D harfi olanlar ise, hırslı, başladığı işi bitirmeye özen gösteren, başarıya çok önem veren, titiz bir yapıya sahiptirler.

Gölge yönünde D, insana bencillik ve dağınıklık enerjisi verebilir. Bundan dolayı başladığı işi bitiremeden farklı işlere yönelen, adeta daldan dala atlayan insanların bu harfin gölge yönünü çalıştırdıklarını düşünebiliriz. Aynı zamanda herhangi bir şeye sıkı sıkı tutunmak da D harfinin gölge yönüdür. Tutuculuğun ve bağımlılığın tuzağına düşmemek adına, isminde D harfi bulunan insanların yeniliklere kalplerini açmayı ve her türlü kısıtlamaya karşı çıkmayı öğrenmeleri gerekir.

E HARFİ

Üç çizgisiyle öne doğru uzanan E harfi, geçmişten çok geleceği kucaklayan, aynı zamanda açık kolları ile sosyal ve coşkulu bir harf olarak karşımıza çıkar. Sayısal değeri 5 olan ve iletişimi ifade eden E, insana toplum önünde konuşabilme yetisi kazandırır. İsminde bu harfi taşıyan insanlar, konuşma ve ifade gücü gerektiren tüm mesleklerde başarıyı yakalayabilirler. Aynı zamanda bu insanların ikna kabiliyetleri, yaşama sevinçleri ve hayat enerjileri yüksektir. İsmin içinde birden fazla E harfinin bulunması, insanı yazarlık, eğitmenlik, aktörlük gibi topluma hitap eden mesleklerde şöhrete ulaştırabilir. Bu insanlar tüm sanat dallarına karşı yeteneklidirler.

Gölge yönünde ise E, üzüntü ve sevinci insana aynı anda yaşatabilir. İsimdeki diğer harflerin E harfine olumlu bir etkisi bulunmazsa, kişi sevincin kursağında kalması durumunu deneyimleyebilir. Bu insanlar aynı zamanda enerjilerini dengesiz kullanabilir ve çok fazla fedakar olabilirler.

 

F HARFİ

Sayı değeri 6 olan F harfi, hem sayısal hem de şekilsel yönden zihin, ruh, beden dengesini vurgular. Tek ayağı toprağa tutunmuş bir şekilde karşımıza çıkan bu harf, insanı denge konusunda uyarır.

İsminde F harfi olan insanlar, cesur, iyi huylu ve sorumluluk sahibi insanlardır. Güvenilir bir yapıya sahip olan bu insanlar için adil olmak büyük önem taşır. Haksızlıklara tahammül edemeyen bir yapıları vardır, böyle durumlarda tepkileri büyük olabilir. Aile, onlar için önemli bir kavramdır. Ailevi konularda sorumluluk üstlenmek onları fazlasıyla mutlu eder. Ruhları ‘ev sıcaklığı’ bulma arzusu içindedir. Bu yüzden sadece aile içi ilişkilerinde değil, sosyal çevrelerinde de şefkatli ve korumacı bir tutum sergilerler. Gösterdikleri ilgi ve sevginin karşılığını aynı oranda görmek isterler fakat bu konuda bir dengesizlik yaşarlarsa hayal kırıklığına uğramaları kaçınılmaz olur. İsmin içinde birden fazla F harfinin bulunması ise, kişiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek bir güç verir.

Gölge yönünde F harfi insana aşırı duygusallık verir. Bir ayrılık yaşanması durumunda melankolik bir ruh hali içerisine girebilirler. Aynı zamanda harfin gölge yönünü çalıştıran insanlar, kendilerine yönelen enerjiyi farkında olmadan geri çevirebilirler, bu da fırsatları kaçırmalarına sebep olabilir. Kararsızlığa ve sabitliğe karşı dikkatli olmaları gerekir.

G/Ğ HARFİ

İngilizce ‘God’ yani Tanrı anlamına gelen harf, ‘evrenin yüksek mimarı’ olarak tanımlanan geometrinin simgesidir. Sayı değeri 7 olan bu harf, kişiye içedönük ve çekingen bir yapı verir.

İsminde G/Ğ harfi bulunan insanların sezgileri güçlüdür. Başkalarının niyetlerini kolaylıkla anlayabilirler. Dünyevi olana daha çok değer verseler de mistik konulara tamamen kayıtsız değillerdir. Meraklı bir yapıları vardır ve hemen her şeyi bilmek isterler. Çoğu zaman yalnız kalmayı tercih ederler. İçe dönmek ve derin düşünmek motivasyon kaynaklarıdır fakat bunu aşırıya kaçırmaları evhamlı bir yapıya bürünmelerine sebep olur.

Gölge yönünde insanları “güven” ile ilgili konularda sınayabilir. Karşılıklı güven duygusunu deneyimlemeleri gerekir. İsminde birden fazla G harfi bulunup gölge yönünü çalıştıranlar ise, inatçı, kıskanç ve hırslı bir yapıya sahiptirler. Eğer böyle bir yapıya sahip insanlardansanız, meditasyon gibi manevi pratiklerle hırsınızı, inadınızı ve kıskançlığınızı törpüleyebilirsiniz.

H HARFİ

Sayısal değeri 8 olan H harfi; ilahi düzlemde Cennet ve Cehenneme uzanan bir merdiveni, dünyevi düzlemde ise başarı merdivenini tırmanma sonucunda ulaşılan maddi refahı temsil eder.

8’ in bolluk ve bereket enerjisi, isminde bu harfi bulunduran insanların doğuştan maddi ve manevi zenginlikle kutsanmalarını sağlar. Ayrıca H harfinin etkisini yoğun olarak hisseden insanlar için güçlü ve prestijli olmak her şeyden önemlidir. H harfini, dünyevilikten ilahiliğe doğru uzanan bir merdiven olarak ele alırsak, bu harfe sahip kişilerin sadece maddi yani dünyevi zenginliğe yönelmesi, onları maneviyattan uzaklaştırır ve inişli çıkışlı bir yaşam sürmelerine sebep olur. Bundan dolayı manevi yönlerini de beslemeleri gerekir. Bolluk ve bereketi simgeleyen H harfini isminde bulunduran insanların maneviyatlarını güçlendirmeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleriyle mümkün olabilir.

Gölge yönünde insanı zorlu engellerle karşılaştırabilir. Her alanda güçlü olma arzusuyla yaşayan insanların başarı duygusunu deneyimleyebilmeleri için fazla efor sarf etmeleri gerekebilir.

I/İ HARFİ

Sayısal değeri 9 olan I/İ harfleri, sembolik yönden bir mum misali aydınlanmayı ve aydınlatmayı temsil eder. Tek bir dikey çizgiden oluşması ise dışarıya güçlü ve sarsılmaz bir duruş sergiler.

İsminde I/İ harfleri bulunan insanlar hoşgörülü, sempatik ve hassas insanlardır. Sevgiyi derinden hissederler, anaç bir yapıları vardır fakat bunu dışarıya yansıtmaktan pek hoşlanmazlar. Yoğun duyguları genellikle içlerinde yaşarlar. Kendileri sevgilerini göstermekte yetersiz olduklarından, sevgiyi ve ilgiyi hep karşı taraftan beklerler. Bundan dolayı ikili ilişkilerde mutsuzluğu deneyimleyebilirler. İsimde birden fazla bulunan I/İ harfleri, aynı oranda hassaslığı artıracağından yoğun olarak bu harfe sahip isimlerin kendilerini duygusal yönden korumayı öğrenmeleri gerekir.

J HARFİ

Sayısal değeri 1 olan J harfi, içerisinde bulunduğu isme liderlik vasfı verir. İsminde J harfi bulunan insanlar, çoğunlukla başarı odaklı olduklarından hırslı ve otoriter insanlardır. Diğer insanlara karşı içten içe güvensizlik yaşayabilirler, bu da onların kibirli görünmelerine sebep olabilir.

Yeniliklere açık olan yapıları sayesinde yaşamda refahı yakalamak onlar için zor değildir. İnsan ilişkilerinde çok seçicilerdir, herkesle samimiyet kurmazlar. Gölge yönünde, bencil, kaprisli ve kıskanç bir yapı verebilir. Bundan dolayı başarıya ulaşma arzusunun, kişiyi insani değerlerinden uzaklaştırmamasına ekstra dikkat edilmelidir.

K HARFİ

Sembolik yönden incelendiğinde K harfinde, aşağıya ve yukarıya doğru uzanan ve alma-verme dengesini vurgulayan 2 kol görürüz. Numerolojide üstat rakamlardan sayılan 11 in, alfabedeki temsili olduğundan enerjisinin dikkate alınması gerekir. 2 sayısının işbirlikçi yönünü 11’in ruhsallığıyla birleştiren K harfi, tipolojisiyle bizlere “yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır.” sözünü hatırlatır.

İsminde K harfi olan insanlar, büyük kitleleri etkileyebilecek potansiyele sahip insanlardır. 11 sayısından dolayı enerjileri yüksek ve sezgileri güçlüdür. İçlerinde besledikleri yaratım gücünü dışarıya kolaylıkla aktarabilirler. Bu da onların kariyerlerinde yükselmesini sağlar. Bencil bir yapıya sahip olmasalar da çevrelerinde çok fazla dostları bulunmaz. Çoğu zaman anlaşılmadıklarını düşünürler.

Gölge yönünde K harfi, insana ruhsal dalgalanmalar yaşatabilir. Kişi bir anda öfke patlamaları yaşayabilir. Böyle durumlarda ruh halinin değişmesine sebep olan olumsuz durumun üzerine gidilmeli ve sorunun kaynağını çözmeye yönelik davranışlar sergilenmelidir.

L HARFİ

Sayısal değeri 3 olan L harfi, biri dikey biri yatay iki çizgiden oluşur. Dikey çizgi yüksek beklentileri, yatay çizgi ise maddi dünyayı sembolize eder.

İsminde L harfi olan insanlar; güzel sanatlara ilgili ve çoğunlukla bu alanlarda başarılıdır. Hayattan keyif almayı bilirler ve çevrelerine güzel enerji yayarlar. Hem zihinsel hem de bedensel yönden oldukça aktiflerdir. Sosyal çevrelerinde dürüstlükleri ve doğallıklarıyla dikkat çekerler. Sezgileri oldukça güçlüdür, bundan dolayı karar alırken ilk izlenimlerine güvenmeyi tercih ederler.

M HARFİ

Sayısal değeri 4 olan M harfi, şekil yönünden yeraltı dünyasına inişi ve yeryüzüne çıkışı simgeleyen, sağlam temellere dayanan bir dağ gibi karşımıza çıkar. Gücü, doğruluğu ve dürüstlüğü vurgular. Her alanda başarı getiren, üstün güçleri olan bir harftir.

İsminde M harfi bulunan insanlar; mantıklı, iradeli ve güçlüdür. Harfin titreşimi bu insanları istikrarlı bir çalışma prensibine sahip işkoliklerden yapabilir. Ruhsal ve fiziksel yönden güçlü olurlar. Eğer isimlerinde diğer harflerden olumsuz bir etki yoksa genellikle mal, mülk sahibi ve zengin olurlar. Sevilme ve değer görme arzuları çok güçlüdür, karşılığını göremezlerse alınganlık yapabilirler. Yenilgiyi asla kabul etmezler. Özellikle isminde birden fazla M harfi bulunan insanlar, bir şeye karar verdiklerinde onu elde etmeden hiçbir şekilde rahat edemezler.

Harfin gölge yanı sabırsızlıktır. Bunu aşmaları için ruhani konulara yönelebilirler.

N HARFİ

İki dikey çizgisiyle N, aşağıdan yukarıya doğru akan kollarıyla bize adeta “Gökyüzünden alır, yeryüzüne veririm.” diyor. Sayısal değeri 5 olduğundan, bulunduğu isme hareket ve canlılık katar.

İsminde N harfi bulunan insanların mükemmelliyetçi bir yapıları vardır, standartları yüksektir. Hem duygusal hem de mantıksal davranışlar gösterebilirler. İkisi arasında başarıyla denge kurabilirler fakat diğer harflerden olumlu bir etki almazlarsa denge kurulana kadar kararsızlık yaşayabilirler. N harfine sahip insanlar, bir radyo alıcısı gibi çevresindeki tüm enerjilerden etkilenir. Metafizik düzeyde de açık bir algıya sahiplerdir. Akıllarına düşeni kolaylıkla hayata geçirirler, bu konuda üstün güçleri vardır.

Gölge yönünde N,odaklanma sorunu getirir. Zihin çok yönlü çalıştığından bir konuda netleşmek zorlaşabilir. Ele aldıkları iş tamamlanmadan başka işlere yönelmemeleri gerekir.

O/Ö HARFİ

Sayısal değeri 6 olan O ve Ö harfleri, sahip oldukları geniş daire formuyla sınırsızlığı ve mükemmelliği temsil eder. Her şeyin başlangıcını ve sonunu kendi içinde barındırırlar.

İsminde O/Ö harfleri bulunanlar, gizemli ve meraklı insanlardır. Ruhaniyete değer verirler, mistik bir enerjileri vardır. Her konuda bilgi sahibi olmaya çalışan, entelektüel insanlardır. Diğer harflerden olumlu bir etki almadıklarında, evrenden aldıkları enerjiyi sadece kendileri için kullanıp bencilce bir tavır sergileyebilirler. Bu konuda farkındalığa ulaşmaları gerekir. Dünyevi düzlemde ise bu insanlar, problemleri mantık çerçevesinde çözen pratik zekalı insanlardır. Sorumluluklarının farkındalardır ve dengeli hareket ettiklerinden harika bir eş veya arkadaş olurlar. Uyumlu, huzurlu ve mutlu bir yuva kurma arzuları vardır.

Gölge yönünde O ve Ö harfleri, olayların olumsuz yönlerini görmeye meyillidirler. Aşırı duygusal davranıp dengelerini bozabilirler. Sahip oldukları enerjiyi kullanamayıp kendilerini sabote edebilirler bu da arzularını hayata geçirebilmeyi zorlaştırır. Böyle durumlarda hayat onlara, manevi yönlerini güçlendirecek deneyimler yaşatacaktır.

P HARFİ

7 sayısı ile eşleşen P harfi, sembolik yönden bilgilerini bize aktaran bir ağız şeklindedir. Bu harfin titreşimi yüksek zeka ile özdeşleşmiştir.

İsminde bu harfi bulunduran insanlar, sosyal statüye çok önem verirler. Doğal liderlerdir, girdikleri her ortamda saygınlık uyandırırlar. Lüks içinde yaşamayı severler bu nedenle para onlar için çok önemlidir. Kalabalıklardan hoşlanmazlar, çoğunlukla kendi kabuklarına çekilirler. Başarı odaklı olduklarından fazlasıyla hırslılardır. Bu hırsları onları çoğunlukla zenginliğe ulaştırır.

Gölge yönünde bu harf, beklentiyi yüksek tutabilir. P harfinin titreşimini yoğun olarak hisseden insanlar beklentili olduklarından, verdikleri kadar almak isterler. Karşılık göremedikleri durumlarda öfke veya kin duygusuna kapılırlar. Manevi yönlerini güçlendirecek çalışmalarla, onları aşağıya çeken bu duygulardan özgürleşebilirler.

R HARFİ

Sembolik yönden incelendiğinde R harfi, P harfine eklenen ve aşağı doğru uzanan koluyla evrenden gelen her türlü enerjiyi cömertçe paylaşan bilge bir ruhu simgeler. Dünyevi düzlemde, Yaradan ile bağlantısı güçlü olan ve şifaya kanallık eden abdalların temsilidir.

İsminde R harfi bulunan insanlar için hak ve hukuk kavramları fazlasıyla önemlidir. Hak yerini bulsun diye olaylara müdahale etmekten kaçınmazlar. Azimli ve hırslılardır. R harfi bünyesinde sert enerjiler barındırabilir fakat insanların ruhsal tekamülüne ulaşması için adeta bir öğretmen rolündedir. Bundan dolayı bu harfi taşıyan insanlar, başarıya ulaşana dek engellerle karşılaşabilirler, fazla çaba harcayabilirler ama sonunda başarıya ulaşırlar.

P harfinin aksine, gösterişten uzak ve sade bir hayat yaşama arzusu verir. Liderlik vasıfları yüksektir fakat insanların güvenini kazanarak liderlik mertebesine erişmek onlar için daha önemlidir. Harfin olumlu yönünü bünyesinde barındıran insanlar, vicdani ve ahlaki değerleri yüksek, anlayışlı ve hoşgörülü insanlardır. Olumsuz tarafında ise, fazla eleştirel bir yapı verebilir. Duygu çalkantıları ve öfke patlamaları yaşatabilir. Böyle durumlarda kendinize merhamet duygusunu hatırlatmanız gerekir. Önce öz değerinizin farkına varıp kendinize merhamet göstermeli, daha sonra diğer insanların da sizinle aynı değere sahip olduklarının farkına varmalısınız.

 

S/Ş HARFİ

S ve Ş harfleri, sarmal bir yılan görüntüsüyle insan omurgasının tabanından başlayarak yukarı doğru kıvrılan Kundalini enerjisini vurgular. Sayısal titreşimi 1 olduğundan, yeni başlangıçları sembolize eder.

İsminde S/Ş harfleri bulunan insanların bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır ve bu enerjilerini kolayca çevrelerine yayarlar. Mistik konulara ilgi duyarlar ve kendilerini bu alanlarda geliştirmek isterler. Duyguları çok yoğundur, hayal kırıklığı yaşadıkları zaman melankolik bir ruh hali içerisine girebilirler. Hayal dünyaları oldukça geniştir, güzel projeler üretirler. Sanata yatkın bir yapıları vardır. Aşk enerjisini kendilerine çekmeyi başarırlar. Yaşamdan keyif almayı bilirler. Canları yanmadıkları sürece etraflarına neşe saçarlar, canları yandığında ise aynı şekilde can yakarlar, kırıcı ve kaba olabilirler. Bu da isminde R harfi bulunan insanların gölge yönleridir. Harfin olumsuz yönünü deneyimleyen insanların duygularını kontrol etmeleri gerekir.

T HARFİ

Sembolik yönden bakıldığında, Antik Mısır simgesi olan “Ankh” anahtarı yani yaşamın anahtarını hatırlatır. Sayısal yönden 2 ile eşdeğer olması, rahim ve anne sıfatlarıyla bütünleşerek beslemeyi ve büyütmeyi temsil eder.

İsminde T harfi bulunan insanlar, 2’nin büyütme enerjisinden dolayı fazlasıyla fedakar olabilirler. Fedakarlık öyle bir boyuttadır ki bunu, kendilerini gerçekleştirmek için bir ödev gibi görürler. Gölge yönünde başkaları kırılıp incinmesin diye suçu üstlendikleri dahi görülebilir. Maddeye veya duyguya bağımlılık da gölge yönlerinden biridir.

Fazla fedakar olmalarına rağmen duygularını açıkça ifade etmekten hoşlanmazlar. Bazıları ketum ve içe kapanık bir kimlik sergileyebilir. İş dünyasında ticarete yönelip para kazanmada başarılı olabilirler. Ticaretten kazanç sağlayabilen bir enerjiye sahiptirler. Fakat ismin içinde iki tane t harfinin yan yana bulunması, büyük kazançların ardından insana iflas ve mevkiden düşme deneyimlerini de yaşatabilir.

T’ nin haç sembolünü andıran kutsal şekil enerjisi, insanı maneviyata yönlendirebilir. Eğer T harfinin olumsuz yönünü deneyimleyenlerdenseniz, maneviyatınızı güçlendirmeniz ve bağımlılıklarınızdan özgürleşmeniz gerekir.

U/Ü HARFİ

Sayısal değeri 3 olan U ve Ü harfleri, sembolik yönden enerjiyi kendine çeken bir mıknatısa benzer. Bundan dolayı tüm harflerin içinde en yüksek enerjiyi bünyesine alan harftir.

İsminde U/Ü harfleri bulunan insanlar, genelde neşeli ve enerjiktir. Maddi ve manevi bolluğu da kendilerine kolayca çekerler. Biraz durgun bir görünüm sergilediklerinden işlerini ağırdan alırlar. Telaşsız bir yapıları vardır, görevlerini sürekli erteleyebilirler fakat sonunda en iyi şekilde yerine getirirler. Hayatın tüm güzelliklerini, hediyelerini almaya hazırlardır. Çoğunlukla şanslı ve kısmetli olurlar. U harfi Ü harfine göre biraz daha neşeli bir yapı verir. İsminde Ü harfi olanlar, özellikle isminin ilk harfi Ü olanlar, genelde üzüntülü ve zorlu bir deneyim yaşarlar.

Gölge yönünde U/Ü harfi, insanı karamsarlığa sürükleyebilir. Bundan dolayı dış dünyayla bağlantılarını koparıp mesafeli tavırlar sergileyebilirler. 3’ ün yaşam enerjisini olumlu yönde kullanamamaları, hayatın ışıltısını kaçırmalarına sebep olur.

V HARFİ

Hem 4 sayısı hem de üstat rakamlardan olan 22’nin temsili olan harf, güçlü bir enerjiye sahiptir. U harfi gibi kolları iki yana açık ve tüm enerjileri kucaklayan bir görünümü vardır fakat U’ dan farklı olarak daha kararlı ve dengeli bir duruş sergiler.

İsminde V harfi olan insanlar, özgürlüklerine düşkündür ve yeni heyecanlara fazlasıyla açıktır. Bundan dolayı ilişkilerinde umursamaz görünebilirler. Akıllarına koyduklarını mutlaka yaparlar ve başkalarının ne düşündükleriyle ilgilenmezler. Dolayısıyla dediğim dedik ve inatçı bir karakterleri vardır. Bu özelliklerinin yanı sıra liderlik potansiyelleri de vardır. Mantıklı hareket ederler, duygularına yenik düşmezler. Fazlasıyla enerjik ve hareketlidirler. Sadakat onlar için çok önemlidir, karşısındakilerin her koşulda sadık olmasını beklerler.

Y HARFİ

Sayısal değeri 7 olan Y harfini sembolik yönden incelediğimizde, yukarıya doğru uzanan iki ayrı çizgisi ile bizlere yol ayrımını anımsatır. Bu yol ayrımı, harfi isimlerinde bulunduran kişiler için yaşamın her alanında kendini gösterir.

İsminde Y harfi bulunan insanlar, örf ve adetlere sıkı sıkıya bağlıdır. Geçmişi unutmayan bir yapıları vardır, sürekli geçmişe dönüp üzülebilirler fakat buna rağmen güçlü bir duruş sergilerler. İlişkilerde çekingen davranabilirler, duygularını kendi içlerinde yaşamayı tercih ederler. Zamanlama ve enerjilerini iyi yönetme konularında başarılıdırlar. Sorumluluk almaktan çekinmezler ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirirler. Mistik ve ruhani konular onlar için ilgi çekicidir. Her konuya sezgileriyle yaklaşırlar. Gölge yönünde bu harf, insanı yalnızlığa sürükleyebilir. Kalabalığı sevmeyen ve sürekli yalnız kalmak isteyen  insanlar harfin gölge yönünü deneyimleyen insanlardır.

Z HARFİ

 

Alfabenin son harfi olduğundan, erdemli, ağırbaşlı ve olgun bir harftir. Sayısal değerinin 8 olması, bilgisinin gücüyle bolluğa ve berekete ulaşacağını gösterir.

İsminde Z harfi bulunan insanlar, kendini geliştirmeye çok meraklıdırlar. Çünkü bilgi edindikçe motive olan bir yapıları vardır. Bilimde ve akademik kariyerde başarı, bu harfi taşıyanlar için kaçınılmazdır. Kontrolcü, otoriter ve baskın bir kişiliğe sahiptirler. İkili ilişkilerinde de kontrolcü bir tavır sergilediklerinden, aşk hayatlarında acı çekebilirler. Bir yola girdiklerinde karşılaştıkları tüm engelleri, büyük bir özveri ve kararlılıkla aşarlar. Hızlı düşünür, hızlı karar verirler. Bundan dolayı oldukça pratik bir zekaları vardır. Harfin gölge yönünü deneyimlememek için, sabırsız, dürtüsel ve aşırı titiz olmamaya özen göstermeleri gerekir.

 

KAYNAKLAR:

  • http://numerology-thenumbersandtheirmeanings.blogspot.com/
  • Melis Aygen, Numeroloji Kitabı, Pika Yayınları, İstanbul, 2021
  • Ferhan Efeçınar, İsimlerin Gizemi, Arş Yayınları, İstanbul, 2010