Şu anda “Ayşe Tolga İyi Yaşam” platformunda bulunuyorsunuz ve buradaki sağlıklı yaşam, beslenme, mutlu, gelecekten umutlu pek çok içerik ve fikirden kendinize uygun olanları seçebilmeyi amaçlıyorsunuz. Kim bilir, bazıları size pek mantıklı gelmeyebilirken, pek çoğunu belki de yaşamınızın bir rutini haline getirdiniz bile. İşte benim bu platformu oluşturma amacım da tamamen bundan ibaret. Ben, yaşamım boyunca akademik eğitim, kişisel gelişim sürecim, yurtiçi ve yurtdışında katıldığım çalışmalar ve halen hızla devam eden öğrenme sürecimde edindiklerimi sizlerle paylaşmak, yaşamınıza küçücük de olsa pozitif bir dokunuş sunmak istiyorum. Peki, ama neden? Çünkü ben eğer sağlıklı beslenme, mutlu ve uzun yaşam ve diğer tüm olumlu hususlarda edindiklerimi, bizzat uygulayarak fayda sağladıklarımı sizlerle paylaşmalıyım ki, “iyilik” benden size, sizden sevdiklerinize ve böylece tüm dünyaya bulaşsın.

Evet, yanlış okumadınız. “İyilik” bulaşıcıdır ve bence her birimiz birbirimize içimizdeki iyiliği bulaştırmalıyız. Çünkü benden size ulaşan, bulaşan bu iyilikler mutlaka birbirine eklenerek evrende değişime, dönüşüme uğrayarak yine bana dönecektir. Yaptığımız her iyi davranışın, zihnimizde, kalbimizde oluşturduğumuz her minicik iyiliğin mutlaka bize “iyi” bir dönüşü olacaktır. Elbette ki, aynı döngü kötülükler için de geçerlidir. Ancak beni bilirsiniz, ben kötülükten konuşmayı pek sevmem.

İşte bu birbirimize verdiğimiz ve sonrasında yine bize dönen bu “iyilik” ve “kötülükler” karma felsefesinin temel taşlarıdır. Zira “ne ekersen, onu biçersin” diyen atalarımız, karma felsefesinden haberdarlar mıydı bilmem ama bu sözle karma felsefesinin gerçekliğinin altını çiziyorlar.

Karma felsefesi nedir?

“Felsefe” sözcüğü biraz soğuk, bir tık yüksek kültür gerektirir izlenimi veriyor olabilir. Bu bakımdan “karma felsefesi” denince de biraz uzak hissedebilirsiniz. Oysaki her şey yaşamınızın her anı kadar doğal ve akışında ilerliyor. Basit bir açıklama ile karma; bizim kendi eylemlerimizin tamamından sorumlu olmamızı sağlayan, bizi, bu eylemlerin sonuçlarını kabul etmek durumunda bırakan bir doğa yasasıdır aslında. Kendi kendimizin farkında olma ve olumlu ya da olumsuz ürettiklerimizin arkasında durabilme durumudur. “Karma” sözcüğünün anlamı aslında “yapma”dır. Karma felsefesi de bu bağlamda kendi yaptıklarımızdır. Biz şu an hangi konumda, hangi durumda bulunuyorsak, bunu kendimiz oluşturmuş, kendi konumuzu bilinçli ya da bilinçsiz olarak kendimiz belirlemişizdir.

Karmaya göre; her hangi bir yerde, her hangi bir zamanda ve her hangi bir şekilde yaptığımız her eylem bir gün mutlaka bize dönecektir. Yaptığımız hiçbir eylemi geriye döndüremez, olmamış gibi davranamayız, er ya da geç onun sonucuyla karşılaşacağız ve yüzleşeceğiz. Zira kendimizden kaçamayız. Aslında “karma” kendi kendine fonksiyon gösteren bir güç olduğundan, hiçbir insan veya insanüstü güç bu işleyişi değiştiremez.

Karma felsefesi, bir tür kadercilik değildir!

Karma felsefesini yukarıdaki gibi anlattığımda sanki “kaderden kaçılmaz” tarzı bir anlayış oluşuyor olabilir. Ancak karmada bundan çok daha fazlası var. Karma felsefesinde biz uyuşuk uyuşuk oturup “kaderimizde ne yazıldıysa, o olur” gibi bir yaklaşımla yaşamıyoruz. Aksine yarınımızın daha güzel olabilmesi, doğanın, evrenin bize en iyiyi verebilmesi için kendimize, çevremize, tanıdık, tanımadık elimizin uzandığı herkese iyilikler yapıyor ve bu iyiliklerin bizim yaşamımızda bir karşılığı olacağına, bu iyiliklerin bize döneceğine inanıyoruz.

Güç, bizde!

Karma felsefesi; ne doğuluların kaderci yaklaşımına ne de materyalistlerin fiziksel çevrenin önemi yaklaşımına benzemiyor. Zira biz, kendi fiziksel çevremizi de kaderimizi de kendimiz çizebilir, belirleyebilir ve düzenleyebiliriz. Bizler kendi kendimizi geliştirerek, değiştirerek çevremizi etkileyebilir, zenginleştirebilir, olumlu oluşumlar için doğaya yardımcı olabilir, felaketleri de engelleyebiliriz.

Karma felsefesine göre; geçmişte özgür irademizle yaptığımız iyi ya da kötü her şey, şimdiki dünyamızın, yaşadıklarımızın kaynağıdır. İşte bu bağlamda bu günkü iş ve eylemlerimiz de yarınızı belirleyecektir.

Özgür irademiz bizim en büyük gücümüzdür ve belirsizlik, kadercilik, çaresizlik, aşırı özgüven ya da aşırı güvensizliğe gerek yoktur. Başımıza olumsuz bir şey geldiğinde ya da hiç beklemediğimiz anda çok güzel bir şey yaşadığımızda etrafımızdaki kişilere sorumluluk veya kahramanlık yüklemeden aynaya bakmamız yeterli olacaktır. Bu bakımdan kendimizle barışalım, yaptıklarımızın sorumluluklarını alalım ve yarının daha iyi olabilmesi için bu günümüzü daha akılcı, daha pozitif planlayalım. Çünkü güç tamamen bizde!

Her şey, çok daha iyi olabilir!

Engelli bireylerle sık sık karşılaşıyoruz ya da bizim bir engelimiz var. Ancak karma felsefesine göre, tek engel bizim düşünce sistemimizin kısırlaşması, pasifleşmesidir. Şöyle ki; gözlerde doğuştan kör olan, ancak dünyayı kendine hayran bırakan resimlere, portrelere imza atabilen ressamlar var. Kulakları tamamen sağır olduğu halde müziği hiç duymadan müthiş dans eden veya dünyanın dinlediği besteler yapan kişiler de mevcut. Peki, buradaki temel husus ne? Elbette ki, kişinin kendisini nasıl gördüğü ve nasıl bir yaşam amacına sahip olduğudur. İyi düşünüyoruz, iyi motive oluyoruz, kendimize güveniyoruz ve inanarak çalışıyoruz. İşte bütün başarı hikayeleri bundan ibaret.

Karma yasası

Karma yasası, iki bölümden ya da iki katmandan oluşuyor. Bunlar genel ve özel karma katmanlarıdır. Genel karma yasası, kesindir, mutlaktır, evrende bulunan her şey için uygulanabilirdir.  Zira her varlığın kendi sürekliliğinin genel yasasıdır. Özel karma ise, bireylerin kendi eylemleri sonucunda ortaya çıkan bireysel sonucu ifade eden mevcut durumdur. Bireyin şu an yaşadığı her şey, geçmişte yaptıklarının bir ürünüdür ve herkes kendi düşüncelerinden doğan eylemlerden sorumludur.

Hiç şüphesiz ki, karma, evrensel gücün üzerinde ya da evrensel gücün dışında bir yasa, felsefe ya da güç değildir. Aslında karma, bu evrensel güç ve yasaların bir tür uzantısı ya da başlangıcı olarak da görülebilir. Fakat bu bağlamda kendi öz benliğimiz, özgür irademiz dışında gelişen bir döngü ya da bize sürekli buyruklarda bulunan bir güç olduğuna inanır ve aciz bir şekilde buna teslim olursak kendimize en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Bu durumda yaşamımızı düzeltmek ya da değiştirmek için hiçbir şey yapmayalım, bir köşeye oturup ölümü bekleyelim. Dolayısıyla umutsuzluktan, mutsuzluktan, amaçsızlıktan kaynaklı olarak da pek çok ciddi zihinsel, fiziksel hastalığa yakalanıp ölelim ya da daha kötüsü ölemeyip sürünelim. Bu bir kabus olmalı!

Uyanıp fikir ve eylemlerimizi değerlendirme vakti!

Hayatımızda memnun olmadığımız bir husus mu var? Hemen kendimize gelip, öz benliğimizi, öz güvenimizi ortaya çıkarıp kötü gidişi durdurma vakti. Unutmayın, tüm dünya zihinsel enerji ve güçle işler. Bu işleyiş de en içimizdeki varlığımızın gizli iradesiyle gerçekleşir. Bu anlamda düşündüğümüzde belki de şu anda yaşadığımız kötü durum bir felaket değildir, gelecekte yaşayacağımız bir güzelliğe işarettir. Yaşam içinde karşı karşıya kaldığımız bazı güçlükleri sevelim ve bunun bilinçli, içsel ve arındırıcı güç olduğuna inanalım.

Karma felsefesinde; bedensel hareketler, konuşma ve zihinsel eylemlerle ortaya çıkan ürün önem taşır. Zira bu ürün bizim bir adım önceki eylem ve düşüncelerimizin eseridir. Karma, aslında eylemlerimizin sonuçları değil, aksine kendi irademizle ortaya çıkan sebeplerdir. İşte bunun için karma felsefesinde “yansıma yasası” bulunmaktadır. Ancak bu yasa “karşılık yasası” ile karıştırılmasın, lütfen. Yaptığımız kötü davranışların intikamı olarak olumsuzluk yaşamak değil de, yaptıklarımızın yansıması olarak yaşananlar karma felsefesinin konusudur.

Karma felsefesinde, her eylemimiz kusursuz bir ayna ile bize geri yansıyor. Bu anlamda karma yasasını; uymayanların cezalandırıldığı bir kurallar bütünü, yaptığımız davranışlarınsa ne bir eksiği ne de bir fazlasıdır, tamamen birebir aynısıdır. İşte tüm bunlardan dolayı iyilik yapın, iyi düşünün ve iyi yaşayın, iyi kalın.

Karmanın bazen çok hızlı işlediğine 15 kanıt ;

1- Bazen fazla zorlamamak lazım 🙂


2- Bazen karma çok hızlıdır 😀

3- Ne istedin ki deveden 🙁

4- Bırak artık peşimi 🙂

5- Bu damgada benden olsun…

6- Bu görüntü bile karma’nın başlı başına ispatı 😀

7- Karma beklemez, erken başlar :)))

8- Al bütün kum senin olsun :))

9- Kedilerin sabrını sınamamak lazımmış

10- Kızım güzel güzel sevsene ne basıyorsun kedinin üstüne

11- 1 topla 2 çocuk 🙂

12- Karma varken o tahta seni korumaz

13- Yeni bir havuza atlama stili öğreniyoruz

14-  Ne istedin ki dubadan..

15- Etme bulma dünyası 🙂