Yeni çalışmalar, kültür mantarı tüketiminin kan şekeri düzenine etki edebildiğini gösteriyorlar ve elde edilen sonuçlar diyabet veya obezite gibi diğer metabolik rahatsızlıkların yönetimine de katkı sağlayabilirler.

Pensilvanya Devlet Üniversitesi’nde yapılan ve fareler üzerinde gerçekleştirilen son araştırmalarda, kültür mantarlarının prebiyotik olarak kullanımının etkileri araştırılmış. Prebiyotikler genelde tükettiğimiz gıdalardan elde ettiğimiz ve bağırsaklardaki mikroorganizmaların aktivitelerini destekleyen ürünler olarak tanımlanıyorlar ve bu sayede faydalı bakterilerin gelişimine katkıda bulunuyorlar.

Fareler üzerindeki deneylerde bilimadamları beyaz mantarların bağırsak mikrobiyotasını nasıl değiştirdiğini keşfetmişler ve bu da farelerin glukoz ayarlarında iyileşme sağlamış. Glukozun doğru yönetimi diyabet ve diğer metabolik rahatsızlıklarda çok ciddi etkiler elde edilmesini sağlıyor.

Diyabette vücudumuz yeteri kadar insülin hormonu üretmez ve bu da kan şekeri düzeyinin yönetimini zor hale getirir. Çünkü insülin kandan hücrelere glukoz geçişini yönetir. Ayrıca fazla glukozun depolara yönlendirilmesini sağlar ve gerektiğinde enerji olarak kullanılır.

Araştırmacılar beyaz mantarların bedende glukoz üretimini etkileyip etkilemediğini görmek istemişler ve bu mekanizmayı değerlendirmişler.

Mantarlar Bağırsak Mikrobiyomunu Değiştiriyorlar

Araştırmalarda iki tip fare kullanılmış: birinci tipte normal bağırsak mikrobiyomu mevcutmuş, bir diğer tipte ise bağırsaklarda bakteriler bulunmuyorlarmış. İkinci grup kontrol grubu olarak belirlenmiş.
Araştırma sürecinde iki fare tipine de kültür mantarı verilmiş ve insanlar için yaklaşık olarak 85 grama denk gelen bir miktar kullanılmış. Bağırsaklarında bakteriler bulunan farelerin bakteri adetlerinde artış görülmüş. Daha özel olarak belirtmek gerekirse, onların bağırsaklarında daha fazla kısa zincirli yağ asidi bulunmuş.

Yapılan değerlendirmelerde kültür mantarlarının bağırsaklarda bazı bakteri türlerini arttırdığı ve onları beslediği görülmüş. Bilimadamları bu mantarların glukoz üretiminde kullanılan bazı genlerin yorumlanışını değiştirdiğini belirtiyorlar. İki fare tipi arasındaki farklar da mantarların bağırsak bakterileri üzerinde gerçekten etkili olduklarını ortaya koyuyor.

Beslenmenin Metabolizmaya Etkilerini Anlamak

Kültür mantarlarının prebiyotik gıdalar olarak kullanımının diyabetin yönetimi konusunda etkili olabildiği araştırmalar neticesinde ortaya çıkmış. Bu araştırmada aynı zamanda beslenmede yapılan herhangi bir değişimin bağırsak mikrobiyomunu etkilediği ortaya çıkmış.

Araştırma normal ağırlıktaki fareler üzerinde yapılsa da, araştırmacılar gelecekte obez fareler üzerinde de denemeler yapılacağını belirtmişler. Zaman içerisinde benzer deneylerin insan katılımcılarla da yapılabileceği ve bunun sağlık üzerindeki etkilerinin görülebileceği de umut ediliyor.