2 Ekim itibariyle Merkür, 8 Eylül’den beri geri gittikten sonra 24º11′ Başak burcunda ileri gitmeye başladı. Merkür retrosu, geriye bakmamız, geçmişi yeniden değerlendirmemiz ve geçmişle nasıl başa çıktığımızı analiz etmemiz için ilham veren bir aşamadır.

Bu aşamada yeni çözümler keşfetmek, kapanışlar ve çözümler bulmak ve belki de uzun sür süredir kaçındığımız bir şeyle başa çıkma kararını vermemiz için bir fırsattır. Merkür ileri hareketine hazırlanırken retro sırasında aldığımız dersleri, içgörüleri ve fikirleri bir araya getirecek ve yeni kazandığımız farkındalığımıza saygı duyarak ve onu onurlandırarak nasıl harekete geçebileceğimize ve kendimizi buna göre nasıl düzenleyeceğimize odaklanacağız.

Merkür İleri Gitmeye Başlıyor: İlerlemeye Hazır Olmak

Gezegenlerin ileri gitmesi, giderek yavaşlamaları ve Dünya’dan bakış açımıza göre durma noktasına gelmeleridir. Gezegenlerin ileri ve geri hareketleri arasındaki nokta çok önemlidir.

Merkür şu andan itibaren yavaş yavaş ilerlerken iletişim kurma, kendimizi düzenleme, düşünce kalıplarımızda ve gerçeklik algımızda ayarlamalar yapma ve bunları pekiştirme şansımız bulunuyor. Merkür, 24º Başak ve 8º Terazi arasında üçüncü kez geçiş yapacağı 16 Elim tarihine kadar gölge sonrası aşamaya giriyor. Gölge sonrası aşama, Merkür’ün gerilemesi sırasında gerçekleşen şeylere dair yeni bir anlayış kazanmamız için fırsatlar sunar ve deneyimlerimizi bütünleştirme ve sindirme zamanını temsil eder.

Merkür, Başak Burcunda: Algıda Değişiklikler

Adını mitolojideki tanrıların elçisinden alan Merkür, rasyonel ve mantıklı zihinle, kendimizle ve başkalarıyla konuşma şeklimizle, problem çözme ve öğrenme tarzımızla ve bilgi toplamamızla ilgili bir gezegendir. Merkür hem İkizler’in hem de Başak’ın yöneticisidir. Başak’ın yöneticisi olması, yararlı bilgileri yararlı olmayanlardan ayırt etme ve bildiklerimizi pratikte uygulamayla ilişkilidir. Merkür’ün Başak yönü, kategorize etmekten, neye odaklanacağımızı ve neyi alacağımızı seçmekten, hangi detayların alakalı olduğundan ve neleri geride bırakabileceğimizden sorumludur. Aynı zamanda düşünmeyle ve içe dönmeyle ilişkilidir.

Başak burcundaki Merkür, ayırt etme gücümüzü geliştirmek, günlük düzenimizi iyileştirmek ve entelektüel enerjimizi ve odağımızı nasıl kanalize etiğimize dair ayarlamalar yapmak için harika bir geçiştir. Bu enerjilerin bir araya gelmesiyle nelerin iyileştirilebileceğine, nelerin geliştirilebileceğine ve nelerin daha iyi planlanabileceğine dair varoluşsal kaygılar yaşayabilir ve aşırı düşünmeye eğilimli olabiliriz. Merkür geri giderken bu anlamda sınanmış olabiliriz. Çünkü retrolar bize hiçbir şeyin kontrol altında olmadığımızı ve planlarımızı hayata dayatamayacağımızı gösterir. Bu aydınlanma özellikle Merkür’ün Balık burcundaki Neptün ile karşıtlık ve Boğa burcundaki Uranüs ile üçgen yapmasıyla daha da vurgulanabilir.

Başak burcundaki Merkür, Balık burcundaki Neptün ile karşıt açı yaparak sezgisel algılarımızı ve enerjik duyarlılığımızı mantıklı ve rasyonel düşünme ile bütünleştirmemize meydan okuyan bir hizalanma gerçekleştirecek. Karşıt açılar sırasında kutuplaşma hissedilebilir. Özellikle Merkür ve Neptün çok farklı arketipler olduklarından bu enerjileri bütünleştirmeden birinden diğerine çekildiğimizi hissedebiliriz. Bu nedenle algılarımızda genel bir kafa karışıklığı yaşayabilir ve gerçekleri kurgulardan ayırmakta zorlanabiliriz. Merkür’ün gerileme döneminden sonra hızını azaltması nedeniyle gezegenler arasındaki hizalanma normalden uzun sürecek. Merkür-Neptün karşıtlığı, rasyonel ve irrasyonel, mantıklı ve sezgisel olanlar arasında nasıl köprü kurabileceğimizi keşfetmemiz için bize şans verecek ve akıl yürütmeyi sezgisel içgörülerle tamamlama fırsatı sunacak.

İleri hareket eden Merkür aynı zamanda Boğa’daki Uranüs ile üçgen yapacak. Bu hizalanma, değişimi ve açık fikirliliği kolaylaştıracak, bazı şeyleri yapmanın yeni yollarını keşfetme arzusunu ve yenilikçi anlayışları ve fikirleri ortaya çıkaracak. Bu hizalanmanın Toprak burçlarında gerçekleşmesiyle gerçek hayattaki uygulamalarını kolayca görmemiz muhtemeldir.

Merkür’ün İkizler’de Mars ile kare yapmasıyla birlikte kavgacı bir şekilde iletişim kurma eğilimine karşı dikkatli olmalı ve fikirlerimizin dikkate alınması ya da dinlenmesi için savaşmamız gerektiği inancından uzaklaşmalıyız. Yani kendimizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışmalı, kelimelerin ağırlığını unutmamalı ve konuşmanın dürtüsel olarak sonuçları nasıl etkilediğine dair farkındalık kazanmalıyız.

Merkür, Terazi Burcuna Dönüyor: İletişimi Yeniden Tanımlamak ve Kalıpları İlişkilendirmek

10 Ekim’de Merkür, ikinci kez Terazi burcuna geçiyor ve gölge sonrası aşamasına devam ediyor ve Terazi burcunda başlayan retro döngüsünün son aşamasını tamamlıyor. 16 Ekim’e kadar gölge sonrası aşamanın etkilerini hala yaşıyor olacağımız için bu süre içerisinde yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve iletişim ihtiyaçlarımızı, sınırlarımızı, değerlerimizi ve tartışılamayan değerlerimizi yeniden değerlendirmemiz için ilham alabiliriz.

Merkür’ün Terazi’ye ikinci kez geçmesiyle diğer insanlarla aramızdaki iletişim kalıplarımızı, ilişkilerimizi çevreleyen zihniyetimizi ve dengeye dair fikirlerimizi ve algılarımızı, uyumu ve huzuru keşfetmek, iyileştirmek ve yeniden tasarlamak için fırsat bulacağız.

Merkür’ün Terazi’de olması herkesin memnun olacağı çözümler taratmayı hedefler ve karşıtlıkları ve aşırılıkları anlaşmaya vardırırken eşitlik ve adalet yaratmaya çalışır. Bu geçiş, çatışmaları çözmek ve şiddet içermeyen iletişim uygulamalarında bulunmak için iyi bir zamandır. İçsel deneyimlerimizi, düşüncelerimizi ve algılarımızı başkalarına iletmenin yeni yollarını keşfetmeli, bunları nereden geldiğimize göre değil, nereden geldiklerine göre dinlemeye özen göstermeliyiz.