Narsistleri günlük yaşamda tanıyabilmek mümkün müdür? Hangi özellikler narsistlerin belirgin özellikleridir? Bu konuda yapılan araştırmalar narsistlerle ilgili fikir sahibi olunabilecek temel on özelliği ortaya koyuyor. İşte, narsistlerin en belirgin 10 özelliği:

1. Abartılı Bir Öz-Önem Duygusu

Abartılı bir öz-önem duygusuna sahip olan narsist kişiler, hayattaki varlıklarının diğer insanların mutluluğu, başarısı hatta dengesi için gerekli olduğuna inanırlar. “Grupta olmasaydım proje batardı.” “Ben olmasaydım, eşimin sonu nereye varacaktı kim bilir!” Sınırsız başarı, güç, parlaklık, güzellik veya ideal aşk fantezileriyle meşgul olma eğilimleri vardır. Becerileri bazı şeyleri başarabilmek için mümkün görünmese bile narsist kişiler her şeyi yapacaklarına kesin olarak inanırlar. Bu başarı hedefleri genellikle olağanüstü hedeflerdir. Özel ve benzersiz olduğuna ve yalnızca diğer özel veya yüksek statülü kişi veya kurumlar tarafından anlaşılabileceğine veya onlarla ilişki kurması gerektiğine dair bir inançları vardır. Bu, narsistlerin herhangi bir kurumda yalnızca en üst düzey kişiyle ilgilenmeleri gerektiğine kesin olarak inandıkları “yöneticiyle konuşmak istiyorum” zihniyetine benzer. İstenmeseler bile kendilerini yüksek statülü toplantılara veya sosyal gruplara sokmaya çalışırlar. “Biz müdür ile iyi arkadaşız ve onun benim bakış açılarımı duymaya can atacağını biliyorum.” “Bu yeni direktifler hakkında konuşmak ve onlara bu konudaki düşüncelerimi bildirmek için bir toplantı ayarlamak üzere CEO ile konuşacağım. ” gibi cümleleri duymak çok muhtemeldir.

2.Aşırı Beğeni İhtiyacı

Narsist, diğerleri onları doğal konuşmanın bir parçası olarak sunduğunda, bir iltifat veya sırtını sıvazlama ile tatmin olmaz. Başkalarının görünüşlerine, başarılarına, becerilerine veya varoluşlarına hayran olmalarını isterler. Narsisti besleyen şey, başkalarının hayranlığıdır. Övülmedikleri zamanlarda kendilerini sürekli övme eğilimindedirler ve aldığı iltifatları genellikle üstünlüklerinin kanıtı olarak başkalarına sayısız kez anlatırlar.

3. Her Şeyi Hak Etme Duygusu

Narsistler, başarının çok çalışmayı gerektirdiğine inanabilirler – ama sadece başkaları için, onlar için değil. Evdeki en iyi şeyler, en yüksek puanı, en güzel odayı veya en iyi koltuğu hak ettiklerine kesinlikle inanırlar. Davranışları ve eylemleri yetki duygularını açıkça ifade ettiğinden, bu inancı sözlü olarak ifade etmelerine bile gerek yoktur.

4.Sömürücü Davranış

Narsistler diğer insanları araç olarak görürler. Kendilerinin farkında olmamaları, başkalarının duyguları, ihtiyaçları ve arzuları olan bireyler olarak var olduğunun farkında olmamalarıyla paraleldir. “Yolumdan çekil.” “Bana bir iyilik yap ve benim için sıradaki yerini bırak.” Her ne isterlerse, kendi çıkarları içindir ve başkalarının kendileri için fedakârlık yapmasını beklemekten suçluluk duymazlar.

5.Empati Eksikliği

Bu, diğer insanların nasıl hissettiğini doğru bir şekilde tanıyamama yetersizliğidir. Narsistler duygusal farkındalık veya derinlik eksikliğine sahiplerdir.  Başkalarının duygularını umursamıyor olmalarının ötesinde, başkalarının bu duygulara sahip olabileceğinin bile farkında değillerdir.

Bu işlev alanı, insanların başkalarının kötü durumlarıyla bağlantı kurmasını ve anlamasını sağlayan şeydir. Ne yazık ki, narsistler, narsistin kendi davranışlarıyla ilgili oldukları için yalnızca başkalarının tepkilerine veya eylemlerine atıfta bulunurlar. Narsistler başkaları üzerindeki etkilerini doğru bir şekilde değerlendiremedikleri için, başkalarının ne hissettiği onların perspektiflerinin dışında kalır. Kişiyi kendi yararına kullanmak için onun ifade ettiği duygulara katılabilirler, ancak burada sadece faydacı bir düşünce vardır bir farkındalık yoktur.

6.Başkalarını Kıskanmak Veya Başkalarının Onu Kıskandığına İnanmak

Bu, narsistin kendilerini başkalarıyla sürekli karşılaştırmasını, kendileri için başkalarının deneyimlediği başarıyı dilemesini ve diğer herkesin onları kıskandığına dair yanlış inancı tanımlar. Egolarını bu şekilde sağlam tutarlar. “Normal” veya “yetersiz” olarak algılanmak, üstesinden gelemeyecekleri bir ego yarasını temsil eder. Bir narsist, “Odaya girdiğimde herkes beni fark ediyor. Asla benim kadar başarılı olamayacaklarını biliyorlar.”

7.Kibirli Davranış Veya Tutumlar

Kibir narsistlerde genellikle ilk fark edilen özelliklerdir. Bu, başkalarının konumlarına veya haklarına saygısızlık, başkalarının kendi isteklerine boyun eğmesini talep etme ve bekleme konusundaki istekliliği ile ortaya çıkar. Sömürücü davranış gibi, bu davranış da narsistin bir şey söylemesine gerek kalmadan kolayca fark edilebilir. Seçtikleri üslupla bir başkasının hakkını almaya hakları varmış gibi davranırlar.

8.Kimlik

Narsistler için bu, kendi benlik tanımlarını desteklemek için başkalarına aşırı odaklanma ve kendi benlik saygısını korumanın bir yolu olarak başkalarına aşırı atıfta bulunmanın yanı sıra aşırı tahmin edilen öz değerlendirme ve aşırı derecede memnun olma veya aşırı derecede hoşlanmama eğilimidir. Narsistler için önemli olan içeride ne olduğu ya da ne hissettiği değil, kimliklerini şekillendiren narsiste baktıklarında dışarıdakilerin ne algıladığıdır. Bu yüzden karşı tarafa farklı görünmek, iyi algılanmak için abartılı söylemlerde bulunabilirler.

9.Başkalarına Ait Ödüllere Yönelme

Narsistler, gözlerini başkalarının ödüllendireceğini düşündükleri ödülde tutma eğilimindedir. Başkalarından üstün olduklarını kanıtlama arzusuyla hareket ederler. Bu dürtü genellikle, herhangi bir amaç için çalışmak zorunda kalmamaları gerektiğini hissettiren bir yetki duygusuyla birleştirilir. Kendi sahip olabileceklerini bırakıp başkalarının sahip olduklarını elde etmeye çalışabilirler. Çünkü onlar her şeyi sadece kendilerinin hak ettiğini düşünürler.

10.Samimiyet

Narsistin gerçek doğasının ve kusurlarının genellikle diğerlerini en çok yaraladığı yer burasıdır. Narsistler, yüzeysel ilişkilerden fazlasını kuramaz veya sürdüremezler. Doğal, samimi yollarla ilişki kurmak için duygusal kapasiteleri yoktur. Her ilişki, narsistin egosunu beslemek üzere bir araç olarak görülür.

Önem verdiğiniz birinin sizinle kendilerinden daha az ilgilendiğini düşünüyor ve onu tanımakta zorlanıyorsanız bu özelliklere objektif olarak bakın. Kendi başarısına odaklanan veya doğal ve samimi ilişkiler geliştirme mücadelesi veren herkes narsist değildir. Bozukluğu teşhis etmek klinik uzmanların işidir. Bu noktada kendi kendinize fikir yürütmekten ve teşhis koymaktan kaçının. İlişkinizle ilgili endişeler kendi sağlıklı işleyişinizin önüne geçerse bir danışmandan yardım isteyebilirsiniz. Tatmin edici bir ilişki için bir partnerde en çok neye ihtiyacınız olduğunu anlamanızı sağlarken kendinizi bulmanıza da yardımcı olacaklardır.

Keyifli ve enerji dolu bir gün dilerim.

Dr. Yasemin GEÇERLER