Kadim bir bilgelik, uyanış ve farkındalık yolu…

Sayıların bilimi insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanır. İnsanlık her zaman matematiksel öngörülerden ve evrenin döngülerinden etkilenmiş ve ilham almıştır.

Bu kadim bilgileri de hayatlarına adapte etmişlerdir.

Evrenin her köşesinde karşımıza çıkan geometrik sistemler kutsal bir zekanın kusursuz düzeni gibidir. Bu da sayılara kadim bir özellik katmaktadır. Bu sayıların izlerini Grek, Mısır, Çin gibi pek çok kadim kültürde görmek mümkündür. Türk İslam kültüründe Ebcet, Avrupa’da ise nümeroloji olarak karşımıza çıkar.

Nümeroloji, Okültizmin’in bir dalı olup evrenin sayılsal bir düzen içinde ilerlediğini, evrendeki hiçbir şeyin tesadüf olmadığını vurgular.

5000 yıl öncesinde sayıların bir kehanet öngörüsü olarak kullanıldığı “I Ching” bilinen en eski Çin sistemidir. Her biri üç çizgiden oluşan ve Trigram olarak adlandırılan sekiz temel figürden oluşur.

Sayılarla ilgili bilinen diğer bir sistemde İbrani bilgi sistemidir. Sayıların İbrani alfabesinin yirmi iki harfi ile olan ilişkisini inceler. Anahtar sembolü olan Yaşam Ağacı benzer biçimlerde Asur ve Mısır rölyeflerinde de görülmektedir.

“Omnia in numeris sita sunt”

(Her şey sayılarda gizlidir)

Grek dünyada kendi ekolünde nümeroloji ile ilgili fikirlerini geliştiren Yunan düşünürü Pythagoras (Pisagor), insan bilincinde nümeroloji çalışması yapan kişidir. M.Ö. 580-500’de günümüz nümerolojisini etkileyen ve dünyaya yayan erken dönem nümerologlardandır.

Sayılar birer semboldür. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal boyutları temsil ederler. Yaşamımız hakkında bir takım bilgi ve ipuçları verirler.

“İsmimiz hakikatimiz, doğum tarihimiz ise kaderimizdir.”

Nümeroloji, önce kendini tanıma, sonra hayatı tanıma ve bu hayatta nasıl yürüyeceğini öğrenme rehberidir. Nümeroloji sizi size anlatır. Bilinç ve farkındalık katar.

Nümerolojinin doğum tarihi kısmında;

Hayat amacımız nedir?

Dünyadaki oluş nedenimiz?

Kişilik özelliklerimiz nelerdir?

Kendimizi dışarıya nasıl ifade ediyoruz?

Kendi içimizi, ruhumuzu nasıl görüyoruz?

Dünyada ki en büyük sınavlarım neler? gibi ve daha bir çok konuya ışık tutar.

Doğum tarihimizdeki sayıları tek tek toplayıp çıkan sonucuda tek haneye düşene kadar topladığımızda çıkan sayı bize kader sayımızı verir.

Nümeroloji analizinde doğum tarihimiz önemli olmakla birlikte, isim ve soy ismimiz de aynı değerde önem taşır. Harflerin sayısal değerleri ve titreşimleri de çok önemlidir ve birlikte incelenmesi gerekir.

İsmimizde ki her harf 1’den 9’a kadar bir sayı değerine sahiptir. Bu sayılar aynı zamanda çakralarımızı temsil eder.

Karmik borçlarımız neler?

Enerji nerede akıp nerede tıkanıyor?

Hayat yolundaki deneyimlerimiz neler?

Sınavlarımız en çok hangi konularda? gibi soruların cevaplarını da bize isim analizi verir.

Nümerolojide bazı özel sayılar vardır. Sadece ismimiz, sadece soy ismimiz yada yada her ikisindeki sesli harflere denk gelen sayıları topladığımızda 11, 22 ya da 33 elde ediyorsak bu kişilerin dikkatle incelenmesi gerekir. 11 İndigoları (örn; ismi Özlem ve Ömer olanlar gibi),22 Üstad yolundakileri, 33 ise peygamber bilincini anlatır ki günümüzde 33 sayısını bulmak çok zordur.

Nümerolojide 11, 22 ve 33 sayıları master sayılardır ve özel bir yeri vardır.

Nümeroloji kendini tanıma sanatı, hemde en ince ayrıntısına kadar.

Kendinle yüzleşmeye hazır mısın?

Karşına çıkan engelleri görmeye,

Neden bunlar hep benim başıma geliyor derken aslında neyi görmüyorsun?

Potansiyelini farketmeye,

Hayat amacını keşfetmeye hazırmısın?

Öyleyse nümeroloji ile kendi dünyana uyanışına, farkındalığına adım at.

Sevgide kalın.

Ali Cihan