© 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Çocuklarda Obeziteyle Savaşta Okul Beslenme Programlarının Önemi

American Journal of Preventive Medicine’de yayınlandığı üzere, obezite salgını ve aşırı yeme ile olan savaşta, okullarda uygulanacak beslenme politikaları ve programları, öğrencilerin daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı oluyor ve öğrencilerin vücut kitle endekslerindeki artışın sınırlandırılmasına imkan tanıyor.

New Haven’da bulunan 12 okuldan 600’e yakın öğrenci Connecticut Üniversitesi’nde bulunan Rudd Gıda Politikası ve Obezite Merkezi işbirliği ile 5 sene boyunca takip edilmiş. Geliştirilmiş beslenme politikalarına ve programlarına sahip olan okullardaki öğrencileri vücut kitle endeksi değerleri zamanla daha sağlıklı hale gelmiş ve bu programlara sahip olmayan okullara göre daha sağlıklı davranışların geliştirilmesi mümkün olmuş. Çalışmaya göre iyileştirmeye sahip okullardaki öğrencilerin vücut kitle endeksi artışları %1 iken, olmayan okullarda ise %3-4 civarında olmuş.

Okul bazlı planlar konusunda yapılan bu ilk çalışmanın bulguları, çocuklara tüm okullarda daha sağlıklı gıdalar verilmesi için uygulanan geçmiş yönetim politikalarını destekliyor ve çocuklukta obezite ciddi bir sağlık tehdidi olduğu için gelecekte okullarda ve toplumda rehberlikte kullanılabilir.

Güçlü bir toplum-üniversite işbirliği ile gerçekleştirilen bu çalışmada davranışsal ve biyolojik indikatörler analiz edilerek sonuçlar elde edilmiş. Güçlü bir sağlık ile akademik başarı genelde el ele gidiyor ve araştırma ekibi bulgularının sağlık politikaları ile bunların okullara uygulanmasını etkileyeceğini umarak çocukluk obezitesinin önlenebilmesini umuyorlar.

Sınıfta ve kantinde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını öne çıkarmanın çocuk sağlığı üzerinde anlamlı bir etki yarattığı gösterilmiş. İyileştirilmiş besin müdahalesi, tüm okulların önerilen beslenme kriterlerini yakalamalarına imkan tanımış ve ayrıca öğrenciler ile ailelerine beslenmeye dair broşürler gönderilmiş. Okul çapında şekerli içeceklerin alımı sınırlandırılması için kampanya yürütülmüş ve daha fazla su tüketimine cesaretlendirilmişler. Akademik performans ve iyi davranışların bir ödülü olarak gıda ve içeceklerin verilmesi de sınırlandırılmış.

Fiziksel aktiviteyi arttıracak politikalar da test edilerek öğrencilerin vücut kitle endekslerinin etkilenip etkilenmeyeceği gözlenmiş ancak sadece fiziksel aktivite pek etkili olmamış.

5 amerikan gencinden 1 tanesi obez ve araştırmacılara göre 2 kişiden 1 tanesinin obez veya fazla kilolu olduğu tahmin ediliyor.

Yaşamın erken dönemlerinde fazla kilolu veya obez olmak tüm yaşam boyunca sağlığı etkileyebilir ve diyabet, depresyon, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara katkıda bulunarak üretkenliği azaltabilir, yaşam beklentisini kısaltabilir.

One thought on “Çocuklarda Obeziteyle Savaşta Okul Beslenme Programlarının Önemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Sinem çağlayan dedi ki:

    Bu yazılanların hepsi var bende. Kızım 2,5 yaşında yeni doğum yapmadım ama bu durumunyaşıyorum. Ne yapabilirim