Özüne Dönüş tablosundaki semboller gezegenleri temsil eder. Gezegenler, haritanızda yanlarında hangi sayının (kapının) olduğuna bağlı olarak haritamızın farklı yönlerini nasıl oynadığımızı etkiler.

 

Ancak bizler yani Özüne Dönüş Analistleri genellikle gezegenleri hemen gündeme getirmeyiz. Çünkü gezegenlerde bulunan bilgilerden tam olarak faydalanabilmeniz için, Tipiniz, Stratejiniz, Otoriteniz gibi birçok veriyi öğrenip, içselleştirmeniz gerekir.  Gezegen etkilerini bunlardan sonra 2. bir seans alarak derinleşmek isteyebilirsiniz.

Özüne Dönüş Analizindeki, Öz Haritanızda gezegenlerin üzerimizde oldukça güçlü bir etkisi vardır.  Kendimiz için belirlediğimiz arzularımızı, karakter özelliklerimizi ve hedeflerimizi büyük ölçüde belirlerler. Gezegen etkisi, Özüne Dönüş Analizi’nin ana kavramlardan biridir. Doğduğumuz anda her gök cismi, Beden Grafiğimizde ve bunun sonucunda Kişiliğimizde belirli bir iz bırakır.

Öz Haritamızdaki gezegenlerin düzenlenmesiyle, yaşamın tüm ana yönlerini belirleyebilirsiniz. Bu veya bu gezegenin hayatımızda oynadığı rolü anlamak için anlamını dikkatlice incelemeniz gerekir. Bu sadece kişilik oluşumu açısından değil, aynı zamanda gezegenlerden büyük ölçüde etkilenen yaklaşan olaylar açısından da önemlidir.

Özüne Dönüş teorisine göre, nötrino akımı güneşten dünyaya doğru hareket ederken, gezegenlerin filtrelerinden geçerek enerjilerinin ince katmanlarını toplarlar. Gezegenleri renkler gibi düşünebilirsiniz, nötrino parçacıkları onlara dokunduğunda, bir gökkuşağı ile tozlanırlar. Doğduğunuz an, bu benzersiz renk deseni varlığınıza işlenir ve dünyada nasıl görüneceğinizi etkiler. Evet, rengarenk uzay tozları yüzünden bu haldeyiz, oldukça havalı değil mi?

İlk Olarak, Bakmamız Gereken Şey;

Neden Bazıları Kırmızı , Bazıları Siyah? 

Haritanın sol tarafındaki KIRMIZI olan gezegenler bilinçsiz gezegenlerinizdir. Bu, kişiliğinizin bir parçası oldukları için başkalarının bilebileceği, kendinizle ilgili şeyler oldukları anlamına gelir, ancak kendinizi fark etmeyebilirsiniz.

 

Haritanın sağ tarafında bulunan SİYAH olan gezegenler bilinçli gezegenlerinizdir. Muhtemelen kendiniz hakkında bildiğiniz veya fark ettiğiniz şeylerdir.

 

Temel olarak her gezegenin yaşamınız ve onu nasıl yaşamanız gerektiği üzerinde farklı bir etkisi vardır. Burada çok teknik olmayacağım, ben Astrolog değilim. Ben sadece her gezegenin pratik etkisini paylaşacağım. Kendi kazınızı yapmak istiyorsanız, gezegen sembollerinin yanındaki kapılara (sayılara) bakabilir ve o gezegendeki özel enerjinizin neyle ilgili olduğunu görebilirsiniz.

GEZEGENLER, ÖZÜNE DÖNÜŞ ANALİZİNDE VE ASTROLOJİK DOĞUM HARİTASINDA NASIL FARKLILAŞIRLAR?

Tipik astrolojik doğum haritası, gezegenlerin tam doğum anındaki konumunu size gösterirken, ÖZÜNE DÖNÜŞ HARİTANIZ iki astrolojik ölçüm kullanır: Gezegenlerin doğum anındaki konumu ve doğumunuzdan üç ay önceki konumları (veya tam olarak doğumdaki pozisyonun 88 derece gerisinde!).

Bu veri noktaları, bilinçli kişiliğinizin yanı sıra bilinçsiz motivasyonlarınız, eğilimleriniz ve eğilimlerinizin resmini çizer. Bunları harmanlayarak, varlığınızın birçok yönünün, siz olan bütünle nasıl bütünleştiğini görmeye başlayabilirsiniz!

GÜNEŞ

GÜNEŞİNİZ DÜNYA’YA YAYDIĞINIZ ŞEYDİR.

Güneş Yang’dır ve kişiliğinizin en etkileyici yönüdür. Bu, dünyaya yaydığınız şeydir. Bu, başkalarının sizin hakkınızda sahip olduğu ilk izlenim olacaktır.

Güneş, orijinal insan doğasının temeli olan büyük bir enerji kuvveti pıhtıdır. Ana amacımızdan, kendimizi ifade etmekten sorumlu olan ve enkarnasyonumuzun (HAYAT AMACI) ana temasını gösteren bu gezegendir.

Bizi programlayan ve gezegenimizden geçen nötrinoların yüzde 70’i Güneş tarafından iletilir. Bilincimiz ve bilinç dışımız, bir insanın içinden geçen ve onun içinde topraklanan şey de gün ışığına bağlıdır.

 

DÜNYA

DÜNYANIZ SİZİ TEMELLENDİREN ŞEYDİR.

Dünya Yin’dir ve sizi topraklayan şeydir. Bu almak ve bütünleştirmekle ilgilidir. İyileşmeye çalışırken Dünyanızın kapılarını araştırmak, başlamak için iyi bir yerdir, çünkü Dünya etkisinin enerjisi sizi daha topraklanmış hissettirir.

ÖZÜNE DÖNÜŞ’Ü deşifre ederken, Dünya çoğunlukla denge olarak görülür. Bunlar, dünyevi konularda güvenmemiz gereken niteliklerdir. Dünyanın enerjisiyle yüklü bir kapının niteliklerini ne kadar iyi tezahür ettirirseniz, herhangi bir zor duruma dayanmanız ve yolunuza çıkan engellerle başa çıkmanız o kadar kolay olur. Sadece Dünya sayesinde bu dünyada var olma ve dünyevi yaşam biçimlerini anlama yeteneğini kazanırız.

Güneş ve Dünya nasıl bir araya gelirler?

ÖZÜNE DÖNÜŞ haritasının detaylı bir analizini yaparken Güneş ve Dünya’yı ayrı ayrı düşünmek mümkün değildir. Çok yakından ilişkilidirler. Güneş, içsel “Ben”imizden ve bize yukarıdan verilen asıl amaçtan sorumluyken, Dünya, somut bir dünyevi düzenlemede olmak, yaşamdaki bu amacı nasıl gerçekleştirdiğimizden sorumludur.

Bu iki gezegen birbirinden tamamen ayrılamaz, her insanda Yin ve Yang kavramının temelidir. Güneş Yang ve Dünya Yin’dir. Bu, ışık ve karanlık, iyi ve kötü, enerji ve madde arasındaki içsel etkileşimin ve yüzleşmenin bir göstergesidir. Kişilik Güneşi, iç ışığımızı dışarıya yayma yeteneğimizdir.

Güneş ve Dünya, her insanın genetik mirasını doğrudan gösterir. Dünya, Anne’den gelen genetiği gösterir ve Güneş, Baba’nın genetik mirasını tanımlar. Her birimiz, babanın soyu boyunca devam eden genetik zincirin bir sonraki halkasıyız. Senden babana ve annene, onlardan daha uzağa ve sonsuza kadar böyle devam eder. Siz bu piramidin tepesindesiniz ve kesinlikle babalık soyundaki tüm atalar altınızda bulunuyor. Bu genetik alanın tüm veçhelerini tezahür ettirebilen en tepedeki sizsiniz.

Güneş’ten gelen nötrino akımı, adeta bedenlerimizden süzülür ve onların içinde topraklanır. Güneş enerjisini dünya enerjisine dönüştürüyoruz. Böylece her yaşamda madde ile enerji, madde ile ruh, bilinç ile bilinçaltı arasındaki etkileşim kendini gösterir. İç dünyasal destek ne kadar güçlü ve istikrarlı olursa, içeriden gelen ve dış dünyaya yönlendirilen ışık o kadar parlak olacaktır. Bu, bitkilerin hayati faaliyetlerini sürdürmek için güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürdüğü fotosentez gibi bir şeydir.

AY

SİZİ HAREKETE GEÇİREN ŞEY AY’INIZDIR.

 

Ay motive edici bir güçtür. İnsan Tasarımı Stratejinizi izliyorsanız, arkasındaki “neden” budur.

Ay, bilinçaltımızın itici gücüdür. Kelimenin tam anlamıyla vücudumuz düzeyinde gerçekleştirdiğimiz eylemlerden sorumludur. Onsuz, Dünya’da alıştığımız yaşam olmazdı, evrim farklı bir yol izlerdi.

Nötrino akışının yüzde 70’i Güneş’ten gelir, ancak bu akışın yönü Ay tarafından belirlenir. Ay’ın arketipi yetişkin bir kızdır, Dünya’nın Güneş’in sorumlu olduğu amacını yerine getirmesini sağlayan odur.

Başka bir deyişle Ay, insanın iç dünyasının sıradan dünyevi yaşama yansıtılmış bir yansımasıdır.

KUZEY DÜĞÜMÜ

40 YAŞ ÜSTÜ HAYAT TEMASIDIR.

Kesin konuşmak gerekirse, Düğümler doğrudan Gezegenlerle ilişkili değildir. Ancak, İnsan Tasarımında önemli bir rol oynarlar. Kuzey ay düğümü, bir kişinin iç gezgini olan geleceğe yönün bir tür göstergesidir.

Kuzey Ay Düğümü ‘nü yaş açısından ele alırsak, bu dönem yaklaşık 40 yaşında başlar. Bu yaşta, herhangi bir kişinin hayatında kardinal değişiklikler meydana gelir.

Nasıl ifade edilirler? Her şeyden önce, bize verdiklerini yaşamdan almayı bırakıp vermeye başlamamız gerçekliği ile olur.

Edindiğimiz bilgi, deneyim, sırları başkalarıyla paylaşırız. Bu artık Bilgelik seviyesidir. Ve ideal olarak, bunu ölene kadar yaparız. Bu aşamada, kişi artık çalışmayan her şeyi bırakır. Geleceğe, yalnızca sonraki yaşamı boyunca uygulayabileceği etkili taktik ve stratejileri alır. Kuzey Düğümün Öz haritasındaki konumu, yaşam boyunca edinilen beceri ve deneyimi tam olarak nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlatır.

Şu anda hangi yaş döngüsünde olduğunuz hiç önemli değil. Düğümler, orada bulunan belirli kapıları etkinleştirmek için tasarlanmıştır.

GÜNEY DÜĞÜMÜ

0-39 YAŞ ARASI HAYAT TEMASI

 

Güney ay düğümü, yaşam hareketi sürecinden sorumlu iç geometridir. Bu düğüm, nötrino alanından programlamaya izin veren bir pencere olarak adlandırılabilir. Gezegenlerden herhangi biri bir düğüme bağlandığında, yıldızların oluşturduğu tüm programlama silinir. Döngüsü 18,6 yıldır.

Güney Düğüm, gelişimimizin ve olgunlaşmamızın aşamalarını tanımlar, Uranüs’ün karşıtlığına ulaşana kadar olgunlaşmamışlığımızı kişileştirir. Güney ay düğümünden Kuzeye geçiş, ergenlikten olgunluğa niteliksel bir sıçramadır. Olgunluk aşaması 38-43 yaşlarında başlar. Bu dönemde yeni bir şekilde yaşamaya başlarız.

Kuzey Düğüm’e geçiş, artık çalışmayan her şeyi geçmişte bırakıp yeni, daha bilinçli bir aşamaya girdiğimiz anlamına gelir. Şimdi baskın işlevleri üstlenen Kuzey Düğüm’ün kapılarıdır ve bize eskiden bize verdiklerini almayı bırakıp deneyimlerimizi başkalarıyla paylaşmaya başlayabiliriz.

 

MERKÜR

ÖĞRETMEK VE PAYLAŞMAK ÜZERE BURADA OLDUĞUNUZ ŞEY

 

ÖZ Haritanız’daki iletişimin ana göstergesi Merkür’dür. Sosyalliğimizi, diğer insanlarla iletişim kurma ve iyi geçinme yeteneğimizi tam olarak yansıtır, bize düşünme, akıl yürütme yeteneği kazandırır, bizi birey yapar.

Merkür, Güneş’e diğer tüm gezegenlerden en yakın olanıdır. Döngüsü 89 gündür, hamileliğin başlangıcında fetüsün oluşumunu doğrudan etkileyen, ruhu ve bedeni doğuma hazırlayan kişidir. Merkür’ün bu rolüne Kişilik Kristali’nin oluşumu denir. Bu gezegen güvenle Güneş Filtresi olarak adlandırılabilir. Kişiliğimizin programlanmasında yer alan Güneş’ten gelen tüm bilgileri kendi içinden geçirir.

Mitolojiyi hatırlarsak, Merkür orada Güneş’in ağabeyi olarak karşımıza çıkar. İnsan Tasarımı sisteminde Merkür, daha doğumumuzdan önce Kişilik Kristalinin oluşumunda aktif rol alır.

Söylemek, tartışmak, bakış açımızı ifade etmek istediğimiz her şey içimize sımsıkı oturur. Ve sosyal yaratıklar olduğumuz için iletişim becerileri bizim için basitçe gereklidir. Bu nedenle, Merkür Kapısı’nın temalarını doğru bir şekilde nasıl ifade edeceğinizi öğrenmek çok önemlidir.

 

VENÜS

DEĞERLERİNİZ VE SEVDİĞİNİZ ŞEYLER

 

Venüs, dişil enerjinin kişileşmesidir. Antik Roma ve Yunan mitolojisinde insanlar bu boyun eğmez dişil güçten korktular ve bu nedenle Aşk ve Tutku Tanrıçası olarak Venüs imajını somutlaştırdılar. Her ne kadar aslında Venüs’ün gerçek rolü daha önemlidir. Antik Maya, kurban ayinlerine ancak Venüs göklerde göründüğünde başladı. Gezegene ilişkin algıları, antik Roma’dakinden çarpıcı biçimde farklıdır.

 

ÖZÜNE DÖNÜŞ tablosunda Venüs, estetik veya aşk anlamı taşımaz, ahlaki değerleri ve etiği kişileştirir. Bilinçaltımızdaki sınırları iyi ve kötü arasında böler. Bir insanı olumlu veya olumsuz duygular göstermeye tam olarak neyin motive ettiği, günlük yaşamda hangi ahlaki değerlerin temel olduğu.

Venüs’ün Mars ile eşleştiğini düşünürsek, güzelliği, sevgisi, yaratıcı doğası- bu, düşünmeye alıştığımız yönlerden sadece biridir.

MARS

BÜYÜME FIRSATI YARATAN ALAN

Mars, olgunlaşmamış bir gücün tezahürünü gösterir. Yani bir kişi, çatışmalar, kavgalar, stres gibi kendisi için standart olmayan durumlarda kendini nasıl gösterecektir. Bunlar adrenalin patlaması sırasında kontrol edilemeyen duygulardır.

Mars, şimdi sevecen ve cana yakın bir çocuk olan ve bir dakika sonra zalim bir zorba olan bir gençle karşılaştırılabilir. Enerjisi güçlüdür, yıkıma eğilimlidir, ancak tamamen olgunlaşmamıştır.

Bu gerçek, olumlu ya da olumsuz olarak nitelendirilemez. Her insan ahlaki olgunlaşmamışlığını kabul etmeye hazır değildir. Bunun için en azından dizginsiz duyguları ve genç maksimalizmi reddetmek gerekir.

 

JÜPİTER

GENİŞLEME VE ÖDÜLLENDİRİLEN ALAN

Jüpiter’in içinde, insan bilincinin ihtiyaç duyduğu özel enerji akışlarını serbest bırakan sonsuz reaksiyonlar gerçekleşir. Jüpiter, Dünya’da gerçekleşen enkarnasyon süreçlerini kontrol eder.

Jüpiter’in etkisi Güneş’ten sonra en güçlüsüdür. Bu gezegen, dünyayı çeşitli yabancı cisimlerden, örneğin asteroitlerden veya kuyruklu yıldızlardan korur. Bu nedenle mitolojide Jüpiter her zaman Dünyanın Koruyucusu olarak kabul edilmiştir.

Jüpiter, Venüs’ten ahlaki soyutlamaları değil, içsel güç yasalarını taşıması bakımından farklıdır. Jüpiter’in sabitlediği kapıların gerçekleştirilmesi, bir kişinin geleceğinde uyum ve başarı anlamına gelir.

Kanun ihlal edilir edilmez ceza gelir. Bir insanın yaşamın hangi döneminde, hangi alanda ve ne şekilde cezalandırılacağını Satürn belirleyecektir.

SATÜRN

MEYDAN OKUMAN

Satürn genellikle bizde hastalık, yoksunluk, ölüm vb. ile ilişkili olumsuz duygulara neden olur. ÖZÜNE DÖNÜŞ, bu gezegen dürüstlüğü ve doğruluğu nedeniyle oldukça asil görünüyor. Bu, aldatmayan, yalnızca mutlaklığa yükseltilmiş gerçeğe işaret eden tek gezegendir.

Satürn, yasalara uyulmaması için adil ceza veren en yüksek yargıç rolünü oynar. Bir kişinin ceza yoluyla eğitildiğini söyleyebiliriz. Bir kişi Gelişim Yasasından (Jüpiter’in kapısı) ne kadar uzaklaşırsa, Satürn tarafından belirlenen Tasarım ve Kişilik yönleri olumsuz anlamda o kadar güçlü olacaktır.

Satürn’ün ÖZ haritasındaki konumu, nerede, ne zaman ve nasıl cezalandırılacağınızı gösterir. Acı, hastalık ve ağır engeller nedeniyle dirençle karşılaşacağınız yer burasıdır. Ancak yasanızı çiğnemezseniz Satürn sizi rahat bırakacaktır. Bu onun adil ödülü olacak. 28 yaş civarında Satürn dönüşü gerçekleşir.

 

URANÜS

KATALİZÖR

 

Uranüs, insan ruhunun yaratıcı yönlerini, nelerde yetenekli olduğunu, iletişim ve düşünmede hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir. Uranüs’ün tanımladığı kapılar, bireyin geleceğini iyileştiren yönleri gösterir.

 

Uranüs’ün ÖZ haritasındaki konumu, her anlamda çarpıcı değişiklikler getiriyor. Uranüs sayesinde, başkalarının hangi dünya görüşünün özelliklerini ve davranıştaki incelikleri fark edebileceğini belirleyebilirsiniz.

 

Kişi, tüm bu niteliklerin kendisinde var olduğunun çok iyi farkındadır.

ÖZÜNE DÖNÜŞ’ün merkezinde Uranüs bulunur. Doğamıza en yakın olan bu gezegendir. Uranüs 1781’de keşfedildi ve ardından gezegenimizdeki yaşam kalitesi hızla iyileşmeye başladı. Bu yıldan bu yana, önceki 29 yıllık döngüden önemli ölçüde farklı olan 84 yıllık bir döngüye geçtik.

Uranüs, kaos ve düzen temalarını tanımlar. İlham almak için Uranüs, çekiciliği döngünün ilk yarısında görülecek olan kaos arıyor. Ve ikincisinde düzen ve barış hüküm sürmeli.

NEPTÜN

RUHSAL YOLCULUK

Neptün, Tasarım ve Kişilik kartının belirli kapılarında sezgiyi geliştirmek için bir fırsattır. Tasavvufun, maneviyatın mevcut olduğu yerlere ve ayrıca bilincimizin yanılsamalar, rüyalar ve rüyalara daldığı yerlere işaret ediyor.

Neptün, Pandora’nın kutusuna benzetilebilir, eğer bu mistik olayları araştırırsanız, o zaman bir yanılsamanın ardından bir başkası gelir. Hayallerin sanal dünyasında kaybolma olasılığı yüksektir.

Neptün’ün tam olarak nerede olduğunu belirledikten sonra yapabileceğiniz en iyi şey, sadece yanından geçmek ve dikkatinizi ona odaklamamaktır.

Neptün, kendinize çekilmek ve sadece sizin için tasarlanmış büyülü bir dünyaya dalmak için harika bir fırsat sunsa da,ana şey, gerçeklik ve kurgusal dünya arasındaki dengeyi nasıl koruyacağınızı öğrenmektir.

 

PLÜTON

YENİLENME VE YENİDEN DOĞUŞ

Plüton, 250 yılı aşkın bir süredir kendi döngüsünden geçen bir gezegendir. Her kapıda 7 yıla kadar kalabilir, bu nedenle bir kişinin Tasarım ve Kişiliği üzerindeki etkisi çok büyüktür.

Plüton her zaman sadece gerçeği temsil eder. İyi ya da kötü her zaman doğruyu söyler. Plüton’un Tasarım şemasındaki konumu, Gerçeğin nerede olduğunu gösterir. İnsan hayatı boyunca bu Hakikati araştıracaktır.

Plüton’un karanlık tarafı, içsel Işığımızı görmek için her birimizin kendi karanlığımıza dalması gerektiğini gösterir. Haritanızda Plüton’un bulunduğu yer, hayatınızın bir döneminde yüzleşmek zorunda kalacağınız bilinçaltının çok karanlık yüzüdür.

ÖZÜNE DÖNÜŞ YOLCULUĞU, sadece entelektüel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da zenginleştireceğiniz tükenmez bir bilgi kaynağıdır. Bu sistemin düşünceli bir şekilde incelenmesi, hayata karşı tutumunuzu kökten değiştirmenize izin verecek ve ardından kaos ve ıstırabın yerini düzen ve refah alacak.

Kişisel gelişim sizin için bir öncelikse ve kendinizi bir insan olarak gerçekleştirmeye çalışıyorsanız, önce YARADILIŞINIZ bilmek ve sonrasında VAROLUŞU gerçekleştirmektir.

Ancak daha öncede belirttiğim gibi, sizin kendi Öz Haritanızda en öncelikli bilmeniz gerekenler Enerji Tipiniz, Stratejiniz, Otoriteniz (İçsel Rehber), Profiliniz, Enkarnasyon Çaprazınız (Hayat Amacı)’dır. Gezegenler ve Kapılarınıza etkisi sonraki seanslarda ayrıca değerlendirilmelidir.

Sizde kendi Öz haritanızın detaylarını öğrenmek ve birlikte değerlendirmek için benimle irtibata geçebilirsiniz.

Sevgi ve Farkındalıkla Kalın…