Şifa ve nur enerjisi.

Adınızda veya soyadınızda RA hecesi varsa geçmiş yaşamlardan, eski Mısır’dan geliyor olabilir ve bu medeniyetten bir karmanız var demektir.

Kadim Mısır bilgeliği 9’dan 1’e gökten yere aktarılan kadim bilgiler demektir. RA sembolizmi, nur enerjisinin şifre kodudur. Numerolojide de R (9), A (1)’e karşılık gelir.
9’dan 1’e yani, haktan-yere, gökten-köke, yukarıdan-aşağıya inen nur enerjisinin sesidir, RA.

İnsan-ı Kamil mertebesindeki varlıklar ki onlar kendi kişisel yükselişlerini tamamlayarak kundalini enerjisini yedinci çakraya kadar yükseltip, bu çakradan aydınlanma şerefine nail olan varlıklardır ki onlar bu nurun aktif kullanım hakkını ellerinde bulundururlar. Böylece birer hak eren olarak maddi alem üzerinde kontrol sahibi olup, bazı doğaüstü kerametler gösterebilirler. RA, dokuzuncu çakranın aktive ettiği, auramıza canlılık ve hayat veren evrensel enerjinin jeneratörü olan “R” harfi ile bunun tesirini bütün bedenden geçip birinci çakradan aşağıya toprağa kadar indirmesine hizmet eden “A” harfinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Ra enerjisi sizi ya üstad yapar ya da geçmişten kaynaklı karmanız sebebi ile sizi üstadlıktan ve spiritüel farkındalıktan uzak tutar ve bu enerjiyi kullanmadığınız için de bu hayatta sizi bağımlılıklara yönelterek bu yaratıcı enerjiyi boşa akıtmanıza sebebiyet verir. Bu bağımlılıkların başınsa sigaRA gelir. Çünkü yaratım enerjisi akmak ister pozitifte akacak yol bulamazsa negatif taraftan kendini bağımlılıkla besler.

Atlantis döneminde sağ ve sol el yolunun büyük savaşından sonra kurtulanların bir kısmı, Hermes’in önderliğinde Mısır’da bir koloni kurmak üzere göç etmişlerdir. Atlantis’te nefis ve kibirlerine hakim olamayan, teknolojik ilerlemenin girdabına kapılıp yarattıkları maymun insan karışımı köle ırkı sömürerek vebal alan, negatife odaklı bir tekamül arzusundaki bu varlıklar, ıslah olmak üzere Mu kültürünün değerleri temel alınarak yükselen yeni kurulmuş Mısır kolonisine enkarne olmaya başlamışlardır. Dolayısıyla Mısır uygarlığı zenginleşerek güçlendikçe, bilinçaltlarında Atlantis hatıraları hala taze olan sol el yolu takipçileri, ruhbanlık kurumunun içine sızmışlar ve dönemin şartları doğrultusunda eski Mısır’ın ahlaki ve dini çöküşünü hazırlayan kara büyü faaliyetlerine girişmişlerdir. Rahiplik kisvesi altında, bu statünün sağladığı dokunulmazlıklarını kullanarak halkın batıl inançlarını ve korkularını suistimal etmişler ve büyü fenomenini gündelik hayatın doğal bir parçası haline getirerek normalleştirmişlerdir. Bu aymazlıklarında o derece ileri gitmişler ki; ölmüş insanların astral bedenlerinin öte alem boyutuna geçişini bile engellemiş onların enerjilerini, toplumu ve yöneticileri kontrol etmek için kullanmışlardır.
Buna benzer birçok eylemin sonucunda; dünya planının yönetimini ve sorumluluğunu elinde bulunduran Rab hiyerarşisi, ışığın Mısır’dan geri çekilmesine karar vermiştir. Anadolu açısından eski Mısır’da tüm bu olup bitenlerin önemi ise; eski Mısır’da bile ıslah olamamış bu güç odaklı varlıkların, içinde bulunduğumuz dönemde yeni seçenek olarak son çare Anadolu’ya enkarne olmayı seçmişlerdir. Burada yoğun bir enkarne yağmuru söz konusudur çünkü bahsi geçen bu ruhlar Anadolu’ya gruplar halinde inmeyi seçmişlerdir. Tabi ki buraya gelirken beraberlerinde önceki hayatlarından getirdikleri karmaları da taşıyor olduklarından dolayı, “RA karmasının” ağır yükü “Anadolu karmasına” daha da zorluk bindirmiştir. Bu durumunu şu şekilde düşünürsek daha iyi anlayabiliriz; onların geçmiş hayatlarında aldıkları veballer sonucu Rab mekanizmasına olan “ışığı çoğaltma” borçları, zaten hali hazırda büyük bir karmik borcu olan Anadolu karmasına eklenince, bu topraklardaki yüksek bağımlılıkların ve zorlu yaşam şartlarının sebebi daha net görülebiliyor.


Aşağıda sıralanan göreceğiniz bu kavramlar, insanları kendi hayatlarına yüksek enerjileri (sevgi, bolluk bereket, farkındalık…) çekmekten, ışıklarını parlatarak kendi hayatlarına yön vermekten, yaratım güçlerinin pozitif yönünü fark etmekten alıkoymaktadır. Ve dolayısıyla sürekli olarak yaratım güçlerini farkında olmadan olumsuz yönde kullanmalarına sebep olmaktadır.

Eğer isminin ve soy isminin ortasında veya sonunda RA hecesi var ise anla ki eski Mısır’da bir öğrenciydin, spiritüel bilgileri öğrendin, uyumlandın ve bu bilgileri DNA’na kodladın. Bu aynı zamanda RA karması taşıyor olduğun ve bu enerjiyi doğru akıtmazsan bağımlılıkların pençesinde bir hayat sürme ihtimali olduğunun da bir işaretidir. Burada farkındalık önem taşır.

Bu isimleri şöyle sıralayabiliriz.

Esra, Semra, Büşra, Kübra, Murat, Serra, Fırat, Burak, Kayra, Hümeyra, Berat, Kamuran, İbrahim, Dilara, Turan, Şerafettin, Şükran, Bora, Zehra, Turabi, Nuray, Bayram, Meral
Giray, Perran, Yıldıray, Serap, Abdurrahman, Nuran, Toprak, İmran, Duran, Buğra, Berrak
Ferah, Baran, Miraç, Azra, Baturalp, Şehrazat, Devran, Yaprak, Emrah, Esmeray, Farah,Koray
Aras, Vural

Diğer taraftan RA hecesi ismin/soy isminin başında olanlar, eski Mısır’da yüksek nur enerjisini yayma görevini tamamlamış, karmik borcunu ödemiş ve bu yükten arınmışlardır. İsmi RA ile başlayanlar bu uygarlık döneminde bir öğretmen ve bir inisiyatördü. El veriyordu yani kadim bilgiyi aktaran insanlardı. Bu kişiler Anadolu’ya karma yükü getirmek yerine yüksek nur ışığı getirmeye ve kendi kişisel farklı tekamüllerini yaşamaya gelmişlerdir.

Bu isimler şunlardır:
Ramazan, Ragıp, Ramiz, Rauf, Rasim, Rafet
Rahmi, Raşit, Rabia, Rahşan, Rahime, Rahman

Sonuç olarak Anadolu halkının RA ile sınavı devam etmektedir. Türkçe içerisinde sıkça kullanılan ve sonu Ra ile biten belli başlı kelimeler ve bunların temsil ettiği kavramlar, birer kara delik misali halkımızın enerjisini sömürmektedir. Bunlar arasında bağımlılık yaratanlar olduğu gibi enerji vampirliği yapan kavramlar da bulunmaktadır. Hepsinin ortak noktası; kişileri kendi bireysel karmalarını dönüştürmekten, öz kaynaklarını kullanarak hayatta ilerlemekten yani harekete geçmekten alıkoymalarıdır.

bira, sigara, kira, fatura, para, icra, palavra
iftira, kamera, hatıra, sonra, numara

Anadolu misyonunun gerçekleşmesi, bizim bu kavramlar üzerinde kuracağımız hakimiyete bağlıdır. Etrafınıza baktığınızda, bu kavramların hepsinden bağımsız bir varlığa rastlamanız çok nadirdir. Hem ülkemizde hem de Dünya’da yeni bir yaşama biçimi geliştirme çabasında bu kavramlara karşı duyarlılık geliştirmek, hayati derecede öneme sahiptir. Türkçede sık olarak kullanılan ve adının veya soyadının ortasında ya da sonunda “RA” hecesi geçen insan isimlerini taşıyan bütün varlıklar, eski Mısır’ın karmasına sahiptirler.

Sevgide Kalın

Ali Cihan