Tüm spiritüel bilginin kaynağı

Tüm spiritüel bilginin kaynağı

Bu çalışmada spiritüel ve kişisel ustalık bölümüne giriş yapmak için önemli bir soruyu ele almak istiyorum: Spiritüel bilgi nereden geliyor? Daha spesifik olmak gerekirse kişi, spiritüel bilgi olduğunu düşündüğü şeyi nereden elde ediyor? Bireyin ırkı, cinsiyeti, cinsel tercihi, günün saati, haftanın günü ve gelişim seviyesi fark etmeksizin her bireyin, her zaman erişebildiği bu spiritüel bilgiye ulaşmak için her yüce spiritüel öğretmenin gittiği tek bir yer olduğuna inanıyorum. Bu, spiritüel bağlantı ve deneyimin kolay olduğu anlamına gelmez; çünkü bunun için kesinlikle çalışmalıyız ve ne düşündüğümüzü, neye inandığımızı ve hayatlarımıza nasıl devam ettiğimizi (alışkanlıklarımızı ve davranışlarımızı) değiştirmeliyiz. Spiritüel bilginin bu tekil kaynağına sadece tek bir şekilde ulaşılabilir: Tin’in deneyimleri ve daha yüksek bilinç seviyeleri aracılığıyla doğrudan kaynağa giderek.

Spiritüel deneyimler (düzenli meditasyonlar ile ortaya çıkan) yaşadığımızda hepimiz aynı kaynağa gideriz; ancak farklı derecelerde gerçekleşen derinlik ve netlik, bireylerin ilerleme ve gelişme durumlarına bağlıdır. Yine de size spiritüel açıdan en gelişmiş insanların, tarih tarafından asla bilinmeyecek insanlar olduklarını neredeyse garanti edebilirim; çünkü en uzağa giden ve kendilerini bir arayışa daha çok adayan insanların çoğu başkalarını, buldukları ve keşfettikleri şeyler konusunda ikna etme arzusu ya da ihtiyacı duymazlar.

Yol, bir yere kadar bu eski üstatlar tarafından bizim için açılmıştır; ancak Tin’e, spiritüel bilgiye ve spiritüel yola dair tüm tanımların kusurları bulunduğunu vurgulamam gerekir. Çünkü her zaman gidilecek daha ilerisi vardır ve bu ilerleme bize, her seferinde önceki inançlarımızdaki göze çarpan yanlış anlaşılmaları ortaya çıkarır. Bu, her zaman böyledir. Hiçbir spiritüel öğretmenin öğretileri kusursuz değildir; çünkü hiçbiri anlatışın zirvesine ulaşamamıştır, çünkü ortada mutlak bir zirve yoktur, bu zirve her zaman görecelidir. Lao Tzu’nun yaşayacak bir 100 yılı daha olsaydı muhtemelen gelişiminde ve anlayışında, olduğundan daha ileri gidebilirdi. Aynısı İsa ve Buda için de geçerlidir. Bu nedenle öteye geçmek, diğer yaşamlarda, dünyanın başka yerlerinde ve diğer ırklar ile kültürlerden gelecek olan spiritüel arayıcıların gelecek nesillerinin eseri olacaktır.

Spiritüel bilginin kaynağının tartışılmasının önemli olmasının bir diğer nedeni ise bunu, kişinin ustalık, kişisel gelişim, büyüme ve zirve performansının psikolojik yönleri hakkında bilgi ve anlayış kazandığı ve edindiği yere çok benzer bir yer olduğunu bulmuş olmamdan kaynaklanıyor. Burada sizlerle spiritüel gelişim, spiritüel bilgiye ulaşmak ve ustalığa ulaşmak için gereken belli uygulamaları tartışmayacağım. Bunun yerine daha çok yolun doğasına ve kişinin karşılaşacağı zorluklara yöneleceğiz.

Spiritüel bilginin kaynağı

Bilim ve tarih alanındaki kaynaklarımız çok nettir. Fizik ve bilim, bilgisini ve anlayışını tek bir kaynaktan alır: doğa. Bu sırlar, seçtikleri araçlarla doğayı araştıran deneysel ve teorik bilim insanlarının çalışmaları ile doğadan toplanır: Deney ve matematik. Aynı şekilde tarih bilgimiz, arkeolojiden (tam anlamıyla dünyada gizli bulunan şeylerden), yazılı kaynakların çevirisinden, yorumundan ve keşfinden gelir. Bu nedenle bilgimizin nereden geldiği oldukça açıktır.

Bununla birlikte bilimsel bilgi, yüksek bağlılıkla kuşaklar boyunca kesin bir şekilde aktarılabilecek bir bilgi türüdür; çünkü tüm genç bilim akademisyenlerin, bilim adamı, tarihçi, fizikçi vs. olmak ve kendi çalışmalarını yapmak için kendilerinden önceki kuşakların bilgilerini (disiplinin kendisini) tanımak, özümsemek ve en sonunda onda ustalaşmaktan başka seçenekleri yoktur. Bu nedenle, bu tür bilgi için bir dereceye kadar iyi bir eğitim için ikinci elden elde edilen bilgi birikimi gerekli ve etkilidir. Ancak hala ilk elden elde edilen bilgi birikiminin (öğrencilere kendi sonuçlarına varmaları ve kendi sorunlarını çözmeleri için eleştirel, yaratıcı ve yenilikçi düşünmeleri için doğru fırsatları, ortamları ve zamanı sağlama), yeterince vurgulanmadığına inanıyorum; özellikle de erken dönemde, bunun en önemli olduğu zamanlarda.

Spiritüel bilgi ve kendini tanıma ise ikinci elden sağlanamaz. Bir kişi ne kadar otoriter görünürse görünsün, onun inançlarına dolaylı olarak güvenemeyiz. Spiritüel bilgi ile ilgili olarak Tek Bilinci ve insanüstü halleri doğrudan deneyimlemek bize, Tin’in ve insanın gerçekte ne olduğu hakkında fikir verebilir. Genel olarak konuşmak gerekirse bunlar, bir kişiden diğerine başarılı bir şekilde aktarılamayan keşiflerdir.

Daha da önemlisi, en önemli spiritüel bilgi türünün spiritüel deneyimlerden elde edilmediğini keşfettim. Bu bilgiler deneyimlerimizin sonuçlarından, deneme-yanılmadan, bu yere ve bu zamana tekrar tekrar geri dönmekten geliyor. Bundan, herkesin Tek Bilinç (Tin) ile bütünleşmeyi başarmak için (sadece deneyim yoluyla bilebilirler) kullanabileceği ve başkalarına, çok daha fazla güç ve etkiyle kesinlikle aktarılabilecek belli ilkelere sahip bir süreç geliştirebiliriz.

Doğa, ilginç bir şekilde aynı zamanda deney ve teori yoluyla kazanılan spiritüel bilginin ve kendini tanımanın kaynağıdır. Spiritüel bilgi söz konusu olduğu zaman ölçü olarak özellikle sadece kendi algımıza, duygularımıza ve düşüncelerimize sahibiz. Bununla birlikte tek başına bunlarla, doğru pratiklerle ve yaklaşımlarla yaşamı değiştiren deneyimler elde edebiliriz, çünkü çoğu insan zihninin kapsamını ve algılama olanaklarını bilmiyor. Bilincin ne olduğunu, hayal gücünün nasıl mümkün olduğu ve hafızanın nerede/nasıl depolandığını bile bilmiyoruz. Bu nedenle insanın ne olduğunu anlamak ve Tin’in, Bilincin ve diğer şeylerin doğası hakkında kesin bir sonuca varmak için gidecek uzun bir yolumuz var.

Bu aşamadan kişisel olarak Tanrı’nın doğası (veya varlığı) ya da bu konulardan herhangi biriyle ilişkin olarak soruların ve fikirlerin tartışılmasını uygun görmüyorum; çünkü henüz bu soruları yanıtlamak için yeterli entelektüel ya da spiritüel bilgimiz yok. Yine de bunu geliştirebilir ve bilinçli olarak insanüstü deneyimler ede edebiliriz. Bu nedenle spiritüel bilgi edinebileceğimiz tek bir yer vardır; bu yer, sınırlarımızı sürekli olarak test ettiğimiz ve onları aştığımız yerdir. Yeni varoluş seviyeleri, yeni anlayış seviyeleri, yeni bilgi seviyeleri ve beceriler, yeni acı, sıkıntı, mücadele, kararlılık ve zafer seviyeleri, yeni duygu, bilinç ve farkındalık seviyeleri deneyimlemeliyiz.

Ben, sürecimin en başından beri gerçek spiritüel bilginin, yalnızca Tin’in yani ilahi olanın, bilincin yüksek hallerinin doğrudan deneyimi yoluyla elde edilebileceğini biliyordum. Bu nedenle başlangıçtan beri benim için en önemli sorular iki aşamalıydı: Spiritüel uyanış ve spiritüel deneyimi geliştirme sürecinin önemli ilkeleri nelerdir? Birini bu deneyimlere ulaştırabilecek olan etkili eğitim nedir? Daha kısa ve öz bir şekilde sormak gerekirse, spiritüel pratik ve spiritüel deneyim gerçekte neyi gerektirir?

Bu sorular, geçici bir süreliğine “psikoloji” -yani kişisel gelişim, kişisel ustalık, bir sanat ya da disiplin anlamında ustalık, kendini öğrenme sanatı, en yüksek performansa ulaşma, kişisel gelişim, psikolojik iyileşme ve özellikle spiritüel gelişim psikolojisi- olarak adlandıracağım diğer konulardan birkaçı ile yakından ilgilidir. Belli bir seviyeye geldiğiniz zaman bu soruların hepsi bir olur; çünkü hepsi aynı sürecin yüzleridir, üst üste binmiş olan zorluklar ve ilkelerle tanımlanır. Bu nedenle insan hakkında konuşurken ortada sadece spiritüel bilgi vardır.

Ustalık sürecinden gelen spiritüel bilgi

Tüm anlayışımı, burada bu yazının kelimeleriyle sunduğum her bir fikri tek bir yerden edindim: Doğrudan ustalıktan, kişisel gelişimden ve spiritüel gelişimden. Bana kalırsa bunları gerçekten anlamanın başka bir yolu yok. Bir psikoloğu, yıllarca süren yoğun çalışma ve eğitimden sonra başka bir insanın büyümesine, spiritüel olarak gelişmesine, kendini ve yaşamını iyileştirmesine, ve hatta ustalık için çalışmasına ve kendi yolunda zirve performansına ulaşması için yardımcı olacak araçlarla donatabilirsiniz.

Ancak gerçekte psikolog, diğer kişiye bu teknikleri özenli bir şekilde kendine de uyguladıysa, kişisel dönüşüm ve gelişimde sonuçlara ulaşmak için kullandıysa ve hayatta yüksek kaliteye ulaşabildiyse gerçekleşebilir. Aynı zamanda bu tekniklerle ve sürecin kendisiyle ilgili anlayışlarını, kendi deneyimleri yoluyla denenmiş ve test edilmiş güçlü bir yönteme dönüştürdüyse mümkün olabilir. Bu, “iyi” bir psikoloğu, “kötü” bir psikologdan ve iyiyi, çok iyiden ayıran şeydir. Diğer türlü, Çince bilmeyen birinin başka birine Çince öğretmesi gibidir. Kelimenin tam anlamıyla kör, köre kılavuzluk etmektedir.

Hiçbir zaman oturduğum yerden teori yaratmak istemedim. Bundan yıllar önce, özellikle kişisel gelişim ve spiritüel gelişim aleminde bir dereceye kadar seçilmiş kişi olduğumu fark ettiğim bir zaman vardı; çünkü spiritüel uyanışımın başlangıç aşamaları, benim onu kazanmama gerek kalmadan geldi. Bu, bilinçsiz bir şekilde gerçekleşti ve bu nedenle anlayışın ve ustalığın ilk katmanları (ki o zamanlar en yüksek katmanlar olduğunu düşünüyordum!) içimden ortaya çıktı. Bu nedenle yolu, şimdi çalışma yaptıktan, acı çektikten ve elde ettiğim her şey için içim sızladıktan sonra olduğu gibi içgüdüsel ve somut bir şekilde anlamadım.

Oturduğum yerden teori yaratma yolunda olduğumun farkına vardığımda rotamı hemen değiştirdim; çünkü bu anlamda bir teorisyen olma fikrine isyan ettim (çünkü zaten fizik ve tarih alanlarında zaten ikinci el bilgiye ihtiyacım vardı), bir yandan da çalışmak istiyordum. Demek istediğim kişisel gelişimimi, kendime hakim olmayı ve spiritüel gelişimimi somut hale getirmek istedim. Bunların, sadece düşünmek yerine yaptığım, deneyimlediğim ve yaşadığım şeyler olmalarını istedim. Sınırlarımı test etmek ve kendimi ateşe atmak ve bu yolu sahip olduğum gibi anlamak istedim; çünkü sürünmekten ve başka hiçbir şey yapamayacak kadar yenildiğim zamanlarda yolun her bir santimini koştum, yürüdüm ve süründüm.

Öğrendiğim her şeyi, deneme-yanılma yoluyla öğrendim. Bu, kelimenin tam anlamıyla bilimsel bir yöntemdir: Diyelim ki bir şeyin nasıl yapılacağına/başarılacağına dair bir teoriniz olsun. Onu bir alışkanlık olarak deneyin, başarısız olsun, sonrasında sil baştan yeniden başlayın. Gerçek anlamda binlerce kez. Bu şekilde çoğu iyi fikrin aslında işe yaramadığını fark ettim. Teoride harika fikirler gibi görünseler de pratikte düşündüğünüz gibi çıkmıyorlar. Önemli değil, tekrar analiz etmek için sil baştan tekrar başlayın.

Bildiğim her şeyi, yaptığım her şeyde ustalık aramak ile elde ettim; ama en temelde, özünde spiritüel bir süreç ve spiritüel bilgiye giden yol olan kendime hakimiyet gerekliydi. Eğer benliğin çözülmesi sürecinde kendine hakim olmanın spiritüel bileşenini anlamıyorsanız, o zaman henüz bu ustalık aşamalarına ulaşmamışsınızdır. Çünkü bu aşamalar, bir sanatın, disiplinin veya becerinin ustalığından çok daha zorlayıcıdır (ki bu, kendi içinde insan kapasitesini ve başarısını taçlandırmanın yoludur).

Spiritüel uygulama bağlamında baktığımızda kişisel gelişim uygulamasının temelde iki yönü vardır: Meditasyonla somutlaşan içsel bir nüfuz etme ve sonrasında, meditasyon uygulamamızdaki Tin’i deneyimleme ve onunla bütünleşme ile kendimizin daha iyi bir versiyonu olmak için kendimizin, yeteneklerimizin, becerilerimizin ve bilgimizin Gerçek Benlik ile uyumlu bir şekilde geliştirilmesinin ifadesi vardır. Meditasyon, esasen dikkatimizi bir tıraş bıçağının kenarı gibi keskinleştiren ya da belki de varlığımızın özünü daha derin ve daha derin olacak şekilde delmemizi sağlayan elmas uçlu bir matkap ucu olan bir uygulamadır; böylece kendimizle daha fazla netlikle yüzleşebilir, daha fazla iç tıkanmayı çözebilir ve tüm insanların içindeki aynı Sonsuz Farkındalık olan Tin ile doğrudan karşılaşabiliriz.

İlgimizin içsel yönelimi ve ilgimizin gelişimi, kendimiz ve Tin ile ilgili büyük değişim yaratan deneyimlerimizden spiritüel bilgiyi kazandığımız ve öğrendiğimiz yerdir. Bununla birlikte eşit değer de bu ifade ile öğrendiğimiz bir şeydir. Gerçek Benliğimizi keşfettiğimiz zaman, o kişi olmak ve alt benliğimizi, Tin ile daha büyük bir uyum içinde olmak için pek çok yeni beceri ve bilgi öğrenmeli ve geliştirmeliyiz. Pek çok anlamda burası en büyük özelliklerin, alışkanlıkların ve tarifsiz niteliklerin dövüldüğü yerdir; çünkü kendimizin en kötü haliyle, tüm sınırlamalarımızla yüzleşmek ve sonra bunları yeni bilgi, beceri ve alışkanlıklarla yeniden yazmak zorundayız. Bununla birlikte Tin’e ve spiritüel farkındalığın insanüstü hallerine tekrar ve tekrar nasıl döneceğimizi bilmemiz gerekir; çünkü bu, kendimizi uzaklaştırılıyormuşuz gibi hissettirir.

Bir anlamda ruhtan tekrar tekrar uzaklaşırız. Yaklaşırız ve çekiliriz, yaklaşırız ve kıyıda dalgalara karşı oynuyormuş gibi geri çekiliriz. Ancak gerçekte her insanüstü deneyim ilerlemedir, bunu asla kaybetmeyeceğimize inanıyorum. Bununla birlikte ilerlemenin her yeni aşamasıyla, spiritüel bilginin gelişmesi ve farkındalık seviyemizin iyileştirilmesiyle bir sonraki aşamaya ulaşmak için çok daha büyük (çok daha ince ve kafa karıştırıcı) sorunlar ve zorluklarla uğraşmak zorundayız.

Başka bir deyişle bu, dağınık bir odada atılmış şeyleri karıştırmak ve bir yığın şeyi hareket ettirmek ve kocaman bir örümcek ya da büyük bir böcek veya bir timsah keşfetmek gibidir (sizi korkutan bir şeydir; çünkü en kötü halimiz, bizi her zaman ürkütür). O odaya geri dönme ve korkuyla yüzleşme cesaretimizi toplayana kadar bizi bu yeni derinliklerden uzaklaştırır; böylece temizlik ve düzeltme çalışmalarımıza devam edebiliriz.

İçimizdeki şeyler bizi her zaman, en azından geçici olarak derinlerden uzaklaştırır. Bu, yol boyunca bir noktada herkesin başına gelecektir. Kesin olan çok az şey vardır, ve bu da kesin olarak bildiğim şeylerden bir tanesi: Kimsenin yolu direnişten, engellerden ve değişimden yoksun değildir, çünkü değişmeye çalıştığımız zaman dirençler ve engeller, yolumuzda olması gereken şeylerdir; hiçbir şey aynı kalmaz. Bu engellerin diğer bir tarafı ve içeriden gelen itici gücü, bizi Tin’den uzaklaştırmasıdır. Bu nedenle spiritüel yolun büyük bir kısmı ve spiritüel gelişim ile spiritüel disiplin süreci, yalnızca Tin’e geri dönüş yolumuzu tekrar ve tekrar bulma yeteneğimiz ile azmimizdir.

Yoğun bir mücadele, duyguları işleme ve gerekli olan zorluk aşamasından geçtikten sonra bir kez daha cesaretimizi arttırmalıyız, çünkü biliyoruz ki meditasyona ve spiritüel uygulamaya geri dönersek bu tekrar meydana gelecek. Bir yandan baktığımızda süreç kesinlikle üzücüdür. Ancak diğer yandan ise güzeldir ve gereklidir; çünkü değişmenin ve büyümenin, daha iyi insanlar olmanın ve kendimizi gerçek anlamda ifade edebilmenin tek yolu budur.

Bu nedenle gerçekleştirebileceğim en doğru ifadeden, spiritüel bilgimi hayatımdaki her çukurdan Tek Bilinç ile bütünleşen ve ondan yükselen bilinç durumlarına tekrar tekrar tırmanmak zorunda kaldıktan sonra edindiğimi biliyorum. Bu salınımlar benim için spiritüel yolu ve öğrenme yolunu tanımlar. Bunlar, dalgalar gibidir ve yukarı çıkmamız için biraz aşağı inmemiz gerekir. Tıpkı zıplamadan önce bacaklarımızın esnekliği arttırmak için önce çömelmemiz gerektiği gibi. Gerçek sanatın, zirveler ve çukurlar ile tarafsızlık, zarafet, coşku ve iyi mizah anlayışı aracılığıyla nasıl başa çıkılacağını öğrenmek olduğuna inanıyorum. Ancak en önemlisi, tutarlı olmayı öğrenmemiz ve zorlukların içinden ilerlemeye devam etmemizdir. Bilgelik burada devreye girer; çünkü bilgelik ve zeka (veya beceri) arasındaki fark, bilgeliğin gerçek bir ustanın sahip olduğu şey olmasıdır; çünkü bir usta, bu zirvelere o kadar çok tırmanmıştır ki, yol boyunca yaşanacak kaçınılmaz sendelemelerden nasıl etkilenmeyeceklerini bilir ve acele etmeden doğru hızda giderler.

“Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değildir.”

– Lao Tzu

Ustalığı anlamak için bir disiplinde ustalaşın

Kişisel gelişimin yanı sıra bir sanatta ustalaşmanın da spiritüel gelişime çok yakın olduğunu keşfettim. Bu oldukça mantıklıdır; çünkü spiritüel gelişim en basit haliyle benlikte ustalaşmaktır, spiritüel deneyimler için içsel alan yaratmak için kendinizi tam anlamıyla yoldan çekmeyi öğrenmektir. Ancak daha doğru ifade etmek gerekirse, bu tıkanıklıkları gidermek ve böylece Tek Bilinç ile içsel bütünleşmemizin derinliğine ilişkin yeni bir anlayışa ulaşmak için kendimizin hatalı kısımlarını çözümlemekle ilgilidir. Spiritüel gelişim olmadan zihnimde hiçbir kişisel gelişim yoktur.

Daha derin bir benlik anlayışı ve deneyimi olmaksızın kişisel gelişim faydasızdır; çünkü eş zamanlı olarak daha derin ve yüksek perspektifler olmadan, kendimizle yüzleşmeden ve kendimizin hatalı katmanlarından gerçek için kurtulmadan ve pek çok insanın korunmak amaçlı bilinçsiz bir şekilde kaçındığı içteki aydınlığı ve karanlığı kabul etmeden kişisel gelişim, 7 yaşında bir çocuk tarafından yazılmış, etkileyici seviyelerdeki fikirlerin ve kelimelerin yer almadığı bir makaleyi düzenlemek gibi olacaktır. Gerçek bir derinlik, ana fikir, beceri ve netliğe sahip bir çalışmayı düzenleme ve iyileştirme olmayacaktır; ki bu, nihayetinde başyapıtınız olacak. Bu çalışma sizin Benliğinizdir. Bu çalışma sınırlı benliğin, Ego’nun kısıtlamaları olmadan ne olduğunuzun tam anlamıyla açığa çıkarılması ve bunun gerçekleşmesidir.

Süreçler oldukça benzerdir; bu nedenle belli bir disiplinde ustalaşarak (ideal olarak en derin tutkunuza yakın olmalıdır) çok daha somut bir ortamda ustalık hakkında bilgi edinebileceğinizi ve sonra bu bilgiyi kendi ustalığınıza ve spiritüel eğitiminize uygulayabileceğinizi buldum. Bu şekilde bir şey üzerinde ustalaşmak, kendinize hakim olmaya ve spiritüel bilgi edinmeye başlamak için ihtiyacınız olan araçları ve anlayışı size verebilir. Örneğin, spiritüel bilgi ve deneyime giden yolda mutlaka gerekli olan bir sanatta ustalaştığınızda zihinsel dayanıklılık inşa edeceksiniz; çünkü çalışmalarınızın neredeyse tamamı, konfor alanınızın dışındaki zihinsel-duygusal-spiritüel hallerde gerçekleştirilecektir; çünkü tüm büyümeler ve gelişmeler bu bölgede meydana gelir.

Bu nedenle ustalık, kişisel gelişim ve spiritüel gelişim hakkında bilgi edindiğimiz yer burasıdır: Sınırlarımıza yüklendiğimiz ve kendimizi zorladığımız, test ettiğimiz yerdir. Bir sonraki meydan okumayı bulmaktır. Her ikisini de geliştirebilmek için disiplinimizdeki ve kendimizdeki güçlü ve zayıf yönlerimizi ele almaktır. İlgilendiğim alanlarda ustalaşmak için gelişmek ve ilerlemek bana büyümek, daha iyi olmak ve harika şeyler başarmak için gerekenler hakkında her şeyi öğretti. Dahası, ustalık arayışında geliştirdiğim zihniyet, daima becerimin, bilgimin ve kapasitemin sınırlarını zorladı ve aynı şeyi spiritüel pratiğimde yapmama çok yardımcı oldu. Daha genel olarak ise bunu, yaptığım her şeyde benim için tam anlamıyla bir yaşam biçimi haline getirdi.

Ustalık ve spiritüel bilgiye (en azından benim bulunduğum düzeyde) ulaşmak için gerekli olan zihinsel, karakteristik ve yapısal niteliklerin çoğunu sadece bu rahatsızlık bölgesinde yaşamayı öğrenerek geliştirdim. Neredeyse yirmi yıl boyunca daima bir kafa karışıklığı ve başarısızlık durumunda olmanın nasıl hissettirdiğini bir an için hayal edin; çünkü gerçekten yapmaya çalıştığınız şeyi asla yapamıyorsunuzdur. Her şarkı, fiziksel sanatlardaki her hareket, her fizik kavramı veya matematiksel denklem, her yeni bir tarih parçası ve bir dildeki her yeni kelime ve cümle; bunların hepsi bilinmeyen niceliklerdir. İlk başta bunları tam anlamıyla yapamazsınız, hatırlayamazsınız, anlamazsınız ve tekrar tekrar başarısız olmanız gerekir ve gerçekte ne kadar akıllı olursanız olun, gerçekten aptal gibi hissedersiniz; çünkü sürekli olarak yetenek seviyenizin ötesinde bir yerde çalışıyorsunuz. Tıpkı hiçbir şey bilmediğim ve ne kadar çok çalışırsam çalışayım, bunu asla düzeltmeyeceğim gerçeğini sürekli olarak pekiştiriyormuşum gibi. Ki bu, günümüze kadar ulaşabilmiş olan insan bilgi ve becerilerinin tüm külliyatını göz önüne aldığımızda her insan için kesinlikle doğrudur.

Bununla birlikte şimdilerde bu bana iyi hissettiriyor; çünkü artık bu duygunun, hızlı bir şekilde öğrendiğim ve geliştiğim anlamına geldiğini biliyorum. Ancak ben ön saflarda yer almak için bu doğru tutumu ve doğru süreci bulduğum için kendinizi delirtmeyin (kısacası başladığınızı bitirin ve her seferinde küçük bir parça öğrenmeye ve tek bir şeyde ustalaşmaya çalışın). Bu, ustalığı öğrenmenin, bir insan olarak büyümenin yoludur; ve kendinizi spiritüel olarak geliştirmenin ve Tin’in deneyimlerinden spiritüel bilgi talep etmenin tek yolu budur.

Spiritüel bilginizi geliştirin, bıçak sırtında yürüyün

Bundan çıkarılacak tek bir şey varsa o da şudur: Hayatınızda oturduğunuz yerden teori geliştirmeyin. Spiritüel gelişim, kişisel gelişim ve ustalığı soyut kavramlar olarak düşünmeyin, çünkü bunlar kesinlikle soyut değildir. Çok spesifik ve somut uygulamalardır; bu yüzden onların peşinden gidin. Benim bu sonuca varmam yıllarca sürdü, bu yüzden lütfen benim hatalarımdan ders alın (Bununla birlikte benim gibiysen bunu yapmayacaksın. Hataları kendin için yapman ve kendi bilgini ve gücünü kazanman gerekecek. Buna saygı duyuyorum. Yanlış anlamayın, bu ikimizi de biraz aptal ve inatçı yapar; ancak akıllı ve güçlü olma potansiyelimiz büyüktür).

En büyük spiritüel ilerlemeleriniz günlük meditasyon disiplininden gelecektir; çünkü meditasyon, spiritüel bir uygulamadır. Yukarıda değindiğim gibi, spiritüel gelişimin eşit derecedeki önemli aşamaları ve spiritüel deneyimlerden gelen spiritüel bilginin geliştirilmesi, kendinizi bir insan olarak geliştirmenizi gerektirecektir. Hayatınızın her aşamasında ortaya çıkacak zorluklarla başa çıkmak için Ego’nun üstesinden gelmeniz ve yeni alışkanlıklar, beceriler, bilgiler ve düşünme yolları geliştirmeniz gerekecektir. Ego’nun parçalarını çözdükçe ve Gerçek Benliğinizin daha iyi bir temsili haline geldikçe ve bu ideale doğru ilerledikçe, Tin’in dönemsel ancak düzenli insanüstü deneyimlerine sahip olduğunuzu göreceksiniz; çünkü düşüncenizde, duygunuzda ve hayatınızdaki gerçek eylemlerinizde ve başardıklarınızda Gerçek Benliğin yönünde hareket ediyorsunuz, bu aynı zamanda Tin’e doğru bir harekettir.

Daha iyi, daha güçlü, daha akıllı, daha sevecen, daha iyi, daha güçlü ve daha etkileyici bir kişi olmaya çalışmak ve o kişinin bilgi ve becerilerini geliştirmek için elinizden gelen her şeyi yapmak için sürekli çaba gösterdiğinizde (fizik veya müzik olabilir, ya da dans, veya muhasebe, ya da ticaret, tüplü dalış ya da etkinlik planlaması olabilir – herkes farklıdır) o zaman bir kişi olarak büyüyecek ve kendi spiritüel bilginizin yanı sıra ustalık geliştireceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir