10 Eylül itibariyle Venüs, Terazi burcundan ayrılarak 7 Ekim’e kadar bulunacağı Akrep burcuna geçti. Aşk Tanrıçası Venüs burada güçlü ve gizemli bir çekiciliğe sahip olur ve bize karanlığın güzelliğini takdir etmeyi öğretir.

Venüs’ün Akrep burcundan geçişi önümüzdeki haftalarda ilişki dinamiklerimizi gözden geçirmemiz, sorunlarımızın özüne inmemiz ve bilinçaltımızdaki korkularımız, bağlılıklarımız ve arzularımızdan kaynaklanan ve tekrar eden kalıpları çözmemiz için bize ilham verecek.

Venüs’ün Terazi’den Akrep’e Geçişi: İlişkiler Derinleşiyor

venüs akrep burcu İlişkiler Derinleşiyor
venüs akrep burcu İlişkiler Derinleşiyor

Astrolojide Venüs hem Terazi’yi hem de Boğa’yı yönetmektedir. Bu gezegen aşk, güzellik, para, sanat, şehvet ve zevkle ilişkilendirilmektedir. Venüs’ün Terazi yönü diğer insanlarla ilişkiler kurmak anlamına gelirken Boğa yönü ise kendimizle, kaynaklarımızla, fiziksel bedenimizle ve öz değer duygumuzla olan ilişkimizi yansıtmaktadır. Venüs’ün yaptığı geçişler bize ilişkilerimiz, değer sistemimiz ve mali durumumuzdaki değişiklikler hakkında bilgi vermektedir.

Kardinal bir Hava burcu olan Terazi’de bulunan Venüs genelde zihin ve okul yoluyla ilişki kurmaktadır. İçinde bulunduğumuz aşamada kendimizi daha iyi anlamak amacıyla kendimizi diğer insanlarla karşılaştırmak için çeşitli ilişkiler kurarız. Güzellik Tanrıçası Venüs’ün sabit bir Su burcu olan Akrep’e geçmesiyle ilişkilerimiz duygusal ve psikolojik boyut içermeye başlar ve her birimiz bilinçaltımızda taşımakta olduğumuz yük ile ilgilenmeye başlarız.

Venüs Akrep Burcunda: Yakınlık İhtiyacı

Venüs’ün Akrep’te olması genelde bu gezegenin aleyhine olarak kabul edilmektedir. Bu durum Venüs’ün kendisini toplumun beklediği ya da talep ettiği gibi ifade etmediği anlamına gelmektedir. Bu geçiş sırasında ilişki kurma tarzımız daha dramatik, daha tutkulu ve daha acemi hale gelebilir. Akrep’te bulunan Venüs uyumlu değildir ve kesinlikle doğru olduğunu hissetmediği uzlaşmaları kabul etmez.

Venüs Akrep’teyken derin duygusal bağlantılar kurmak ve diğerleriyle derin bir seviyede bağlar kurmak isteriz. Derinliğe, dürüstlüğe ve bağlılığa değer veririz: Samimiyet ve yakınlık ister ve bundan taviz vermek istemeyiz. Bu dönemde farkına varabileceğimiz bir diğer eğilim bir insana ya da bir şeye sıkı sıkıya satılmak olabilir. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi sağlıklı olmayan ya da büyümemizi engelleyen bu takıntıları öğrenmektir.

Venüs-Satürn Karesi ve Venüs-Uranüs Karşıtlığı

Venüs-Satürn Karesi
Venüs-Satürn Karesi

17 Eylül’de Venüs, Kova burcunda gerilemekte olan Satürn ile kare oluşturarak öz değer, öz sevgi ve öz saygı ile ilgili olarak bizi hayatta geri tutan tüm konular üzerine çalışmamız gerektiğini vurgulayacak. Bu hizalanma, yapmaktan zevk alacağımız şeyler ile yapmamız gereken şeyler arasındaki bazı sürtüşmeleri yansıtabilir. Daha derin bir olgunluk ve sorumluluk duygusuna sahip olmamız gerekebilir. Bu ihtiyaç hem ilişkilerimizde hem de finansal konularla ilgili olarak ortaya çıkabilir.

Akrep’teki Venüs’ün daha sonra Boğa’da geri giden Uranüs ile yapacağı karşıtlık ise 23 Eylül’de gerçekleşecek: Bu tarihe yakın zamanlarda ilişkilerimizde beklenmedik bir dönüm noktası gerçekleşebilir ve ani bir özgürlük ve değişim ihtiyacı ortaya çıkabilir. 22 Nisan’da Boğa burcunda Venüs ve Uranüs’ün kavuşumu ile başlayan bir döngünün zirvesine tanık olacağız. 22 Nisan civarı hayatınızda neler olup bittiğini bir düşünün: O zamanlar başlayan bir şey artık olgunlaşma noktasına geliyor. Öngörülemeyen açılımlar ve ani atılımlar mümkün: Gelişimimizi desteklemeyen ve hiç ileri gitmeyen bağlar ve bağlantılar sonunda kırılabilir.

Venüs-Neptün üçgeni, Venüs-Jüpiter Karesi ve Venüs-Neptün Altmışlığı

Eylül sonu Venüs, Balık burcundaki Neptün ile üçgen ve Kova burcundaki Jüpiter ile kare yapacak. 29 Eylül’de Venüs-Neptün’deki Su üçgeni ile hayal gücümüz artacak, sanatsal ve yaratıcı uğraşlar bakımından destekleyici enerjiye sahip olacağız ve romantizme duyduğumuz arzu artacak. Bu üçgen ile neredeyse aynı anda 30 Eylül’de Venüs, Kova’daki Jüpiter ile kare yapacak ve aşırı hoşgörünün, aşırı harcamanın, zevk bağımlılığının ve aşırı sosyal genişlemenin tehlikelerini vurgulayacak. Bu gezegenlerin hizalanması aynı zamanda açık fikirli olmamız ve bizden çok farklı insanlarla ilişki kurmaya daha istekli olmamız için bize ilham verecek.

Venüs, 2 Ekim tarihinde ise Oğlak burcundaki Plüton ile altmışlık açı oluşturacak: İlişkilerimiz bizi psikolojik ve duygusal yapımız hakkında daha fazla farkındalığa sahip olacağımız şekilde etkileyebilir. Bu günlerde öz farkındalığımızı derinleştirme, kendimizi ve diğer insanları daha iyi tanıma ve bilincinde olduğumuz arzu ile isteklerimizin altında yatan bilinçaltı ihtiyaçlarımızı keşfetme fırsatımız bulunuyor.

Venüs Akrep Burcunda: Karanlığın İçinden Yolculuk

Karanlığın İçinden Yolculuk
Karanlığın İçinden Yolculuk

Akrep burcundaki Venüs bizi karanlığın içinden geçen bir yolculuğa çıkarıyor. Bu geçiş kendimizin ve diğer insanların davranışlarının altında ne olduğunu, gerçek niyetlerimizi ve gerçek motivasyonlarımızı kendimize sürekli olarak sormamız için bize ilham veriyor. Venüs Akrep burcundayken sürekli olarak hem kendimizi hem de diğer insanları analiz etmekle meşgul oluruz ve her şeyin en derinine inene kadar tatmin olmayız. Bilinçaltındaki kalıplarımızı araştıracağız, kendimizi neden tekrar tekrar aynı durumların içerisinde bulduğumuzu, ilişkilerdeki sorunlarımızın özünün ne olduğunu ve duygusal acımızın nedenini düşüneceğiz.

Venüs’ün, Akrep burcunun karanlık suları boyunca yolculuğu potansiyel olarak rahatsız edici olsa da psikolojik ve duygusal açıdan bakmaya istekliysek inanılmaz ölçüde dönüştürücü olabilir. Bu geçişin amacı değerlerimizin, öz değerimizin temelinin ve kendimizle içsel olarak ilişki kurma şeklimizin dönüşüm geçirmesini teşvik etmektir. Gerçekleşen tüm içsel değişimler, doğal olarak dış gerçekliğimizi etkileyecek ve başkalarıyla aramızdaki olağan ilişki kalıplarımızda bir değişiklik meydana gelmesini sağlayacaktır.