14 Nisan itibariyle Venüs, ateş burcu Koç’tan ayrılarak yöneticisi olduğu burçlardan biri olan Boğa’ya geçti. Venüs, 8 Mayıs’a kadar Boğa burcunda kalacak. Önümüzdeki üç hafta boyunca kendimizle olan ilişkimizi derinleştirme, kendi değer sistemimizle hizalanma ve öz saygı ile öz değerimizin temelini sağlamlaştırma, daha fazla yeteneklilik ve özgüven şansımız olacak.

Venüs’ün Koç burcundaki yolculuğu, hem kendimiz hem de başkaları için inisiyasyon ve içgüdüsel keşif zamanını temsil ederken Boğa burcundaki yolculuğu ise bizi istikrar ve kararlılık aramaya davet eder.

Venüs boğa burcunda

Venüs Boğa Burcunda: Yetenek & Özgüven

Venüs Sevgi, Güzellik ve Zarafet gezegenidir. Astrolojide Venüs zevkimize, kişisel kaynaklarımıza, değerlerimize ve yeteneklerimize ve ilişkilerde kendimizi gösterme şeklimize karşılık gelir. Venüs, Boğa ve Terazi olmak üzere iki burcun yöneticisidir.

Terazi, Venüs’ün Yang veya dışa dönük tarafıyla ilgiliyken Boğa ise Venüs’ün Yin tarafını yönetir ve kendimizle ilişkimiz, öz değerimiz, özgüvenimiz ve değerler sistemimizle ilgilidir. Boğa, hayatta kalma içgüdümüzle ilişkili sabit bir toprak arketipidir: Bu burç, yaşamın serpilmesine ve büyümesine izin veren istikrar ve güvenlik koşullarının oluşmasını amaçlar.

Venüs’ün Boğa’dan geçişi, daha derin bir öz yeterlik kazanmak için odağımızı içselleştirme ve kişisel değerlerimiz, yeteneklerimiz, becerilerimiz ve kaynaklarımızla temasa geçme zamanıdır. Önümüzdeki haftalar boyunca daha becerikli ve dayanıklı olma ile daha derin bir özerklik ve bağımsızlık seviyelerine sahip olma şansımız var.

Venüs Boğa Burcunda: Bolluk, Alıcı Olmak ve Kendini Sevmek

Hem Venüs hem de Boğa’nın ekonomi, varlıklar, maddi mülkler ve diğer kişisel kaynaklarla ilişkisi vardır: Venüs’ün Boğa’daki geçişi, bolluk ve konfor üzerine düşünülmesi gereken zamanı temsil eder. Maddi bolluğa layık olduğumuza inanıyor muyuz? Bunu almaya açık mıyız? Daha fazla güven, konfor ve keyif almamıza engel olmak için yolumuzda duran sınırlayıcı inançlar ve davranışlar var mı?

Venüs’ün Boğa burcundaki yolculuğu, alıcı olmanın enerjisini somutlaştırma ve hayat ile zevklerinden keyif almak için açık olmakla ilgilidir: Bu geçiş, cinsellik ve şehvete daha fazla vurgu yapılan bir zamandır. Boğa burcundaki Venüs fizikselliğimiz, duyularımız ve vücudumuzun bize anlatmaya çalıştığı şeyi hissetme ve dinleme kapasitemizle yeniden bağlantı kurmamız için harika bir geçiştir. Bu geçiş, daha derin bir özgüven geliştirmemizi sağlar.

Boğa burcundaki Venüs bize öz sevgi ve öz bakımın önemini hatırlatır ve başka birinin sevgi, onaylama ve takdir edilme ihtiyacımızı yerine getirmesini beklemek yerine bizi kendimizi onurlandırmaya, yeteneklerimizi geliştirmeye ve kendi değerlerimiz ile ihtiyaçlarımıza saygı duymaya davet eder.

 

Venüs, Uranüs ile Kavuşuyor ve Satürn ile Kare Yapıyor

Güzellik ve Aşk Tanrıçası, Boğa burcundaki geçişine başladıktan hemen sonra devrim, ayrıksılık ve özgürlük gezegeni olan Uranüs ile bir araya gelecek. Venüs daha sonrasında ise Satürn ve Jüpiter ile kare, Neptün ile altmışlık açı ve Plüton ile üçgen yapacak.

Venüs, 22-23 Nisan’da Uranüs ile kavuşacak. Bu açı ilişkilerimizdeki, yeni karşılaşmalarımızdaki ya da ayrılıklarımızdaki ani değişiklikler olma potansiyeline işaret etmektedir ve güçlü bir özgürlük, yenilik ve deneysellik ihtiyacını yansıtır. Uranüs, sınırlayıcı olarak algıladığı her şeyden kurtulmak ister: Venüs, Boğa burcunda ani uyanışların gezegeni ile bir araya gelirken eski değerlere, eski kalıplara ve eski ilişkiler ile durgun ve daha fazla büyümeyi engelleyen var oluş yollarına karşı isyana işaret edebilir. Venüs-Uranüs kavuşumu aynı zamanda finansal piyasalardaki aşırı hacmin göstergesidir: Aşırı yüksek değerler ile aşırı düşük değerler olasıdır. Dünya ekonomisinde, ticarette, borsada ve kişisel ekonominizde önemli değişiklikler meydana gelebilir.

25 Nisan’da mükemmel hale gelecek olan Kova’daki Venüs-Satürn karesi, Venüs-Uranüs kavuşumu sırasında dürtüsel olarak yapmış ya da deneyimlemiş olduğumuz bir şeyi tekrar düşünme ya da yeniden ifade etme dürtüsünü ortaya çıkarabilir. Venüs ile sert bir açı oluşturan Satürn genelde kendinden şüphe etme ve doğuştan gelen değerimizle ilgili güvensizliklerimizle ilişkili olduğu gibi finansal kısıtlamalarla da ilişkilidir. Bu açı, hala aktif olacak olan Venüs-Uranüs hizalanmasının yansıttığı deneyimleme ve isyan etme dürtümüzü engelleyebilir. Satürn istikrar, biçimlendirme ve öngörülebilirlik arzular: Zamanın Efendisi, ilişkilerimizin temellerini test edebilir ve sağlam olmayan şeyleri açığa çıkarabilir.

Venüs, Neptün ile Altmışlık Açı, Plüton ile Üçgen ve Jüpiter ile Kare Yapıyor

2 Mayıs’ta Boğa burcundaki Venüs ile Balık burcundaki Neptün arasındaki tam altmışlık açı, aşk ve sosyal hayatımıza idealizm, hoşluk ve biraz sihir getiriyor. Venüs, aynı enerjinin daha yoğun titreşimsel ifadesi olan Neptün’ün daha alt oktavı olarak kabul edilir. Neptün, ilahi ve koşulsuz sevgiye karşılık gelirken Venüs ise romantik ve dünyevi sevgiye karşılık gelir. Bu altmışlık açı, alıcı olmamızı ve duyarlılığımızı geliştirir, güzelliğe ve uyuma duyduğumuz hayranlığı arttırır ve yaratıcılığımız ve sanatımız üzerindeki harika etkiyi temsil eder.

6 Mayıs’ta Venüs, Oğlak burcundaki Plüton ile üçgen yaparak derinlik arzumuzu ve anlamlı ve kökten dürüst bağlantılar başlatma ve geliştirme isteğimizi yoğun bir hale getirecek. Venüs ile Plüton açıları mevcut olduğunda yüzeysel ilişkilerden tatmin olmayız. Bu gezegenler arasındaki üçgen, ilişkilerimizin niteliğini, tamamen alıcı olma konusundaki becerimizi, bolluk algımızı ve ekonomiyi yönetme ve parayla ilgili meselelerle başa çıkma şeklimizi etkileyen işlevsiz örüntülerin ve çözülmemiş sorunların farkına varmamıza yardımcı olabilecek uyumlu bir hizalanmayı temsil etmektedir.

Bundan kısa bir süre sonra 8 Mayıs tarihinde Venüs, Kova burcundaki Jüpiter ile kare yapacak ve aşırı müsamaha gösterme, birikme ve aşırılığa yönelik eğilimleri ön plana çıkarır. Boğa burcu tamamen konforlu ve istikrarlı koşullar yaratmakla ilgili olsa da Kova ise tamamen yeniliği ve ilerlemeyi teşvik etmek için konfora ve istikrara meydan okumakla ilgilidir. Bu hizalanma, tatmin ve tasasızlığa aşırı yönelmenin ve acıdan ve rahatsızlıktan kaçınmanın tehlikelerine dikkat çekebilir.

Venüs boğa burcunda

Venüs Boğa Burcunda: Kendini Güçlendirme ve Kaynak Bulma Zamanı

Venüs, Boğa burcundayken istikrara, konfora, zevke ve şehvete değer veririz: Bu durum, derin bir şekilde güçlendirici bir geçiş olma potansiyeline sahip olduğu gibi durgunluk, aşırı sahiplenme ve aşırı birikim riskine de sahiptir.

Bağlandığımız ve değer verdiğimiz şey ile güçlü bir şekilde özdeşleşmemiz durumunda kendi burnumuzdan ötesini görme konusunda zorluk çekebilir ve bazı şeyleri bırakma konusunda zorlanabilirsiniz. Önümüzdeki haftalar boyunca sahip olduğumuz şeyleri, fiziksel ve duygusal bağlılıklarımızı ve bunları kaybetmekle ilgili duyduğumuz korku nedeniyle bunlara ne kadar sıkı sarıldığımız üzerinde düşünmemiz faydalı olabilir.

Kendi ihtiyaçlarımızı bağımsız bir şekilde karşılayabilme, kendimize özerk bir şekilde bakabilme, yaşam koşullarımızdan ya da hayatımızdaki insanlardan bağımsız olarak güvende ve seviliyor hissetme becerisi olarak tanımlanan kendini kaynak olarak görme durumu, Venüs’ün Boğa burcundan geçişi sırasında alınacak en büyük ders olabilir.

Son olarak ise Boğa burcundaki Venüs, elimizde olmayan şeyi veremeyeceğimizin ve kendimizi tam anlamıyla ortaya çıkarmazsak başka birinin ihtiyaçlarımızı karşılamasını bekleyemeyeceğimizin farkındalığına sahip olmamızı sağlar. Bu geçiş bize tıpkı diğer insanlara bakabileceğimiz gibi kendimize de bakabileceğimizi ve her şeyin zaten içimizde olduğunu hatırlatır.