© 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Yoğurt kolon kanseri öncesi gelişimleri önleyebilir mi?

Yeni bir gözlem araştırması, bağırsaklarda prekanseröz, adenom olarak da adlandırılan kanser öncesi oluşumlar ve yoğurt tüketimi düzenleri arasında en azından erkeklerde bir ilişki bulunduğunu gösteriyor.

ABD’deki Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI), 2019 yılında ülkede 145.600 yeni kolorektal kanseri vakası olacağını düşünüyor.

NCI aynı zamanda yetişkinlerin %4.2’sinin yaşamları süresince kolorektal kanser tanısı alacağını söylüyor.

Kişinin kolorektal kanser geliştirme riskine katkıda bulunan pek çok faktör olsa da, en belirgin olanlardan birisi kötü beslenme.

Aynı sebepten dolayı, sağlıklı bir beslenme düzenine sahip olmak bu kanser türünü uzakta tutabilir.

Hangi beslenme faktörlerinin insanları kolorektal kanserden koruma konusunda en iyi faydayı sağladığı hala net değil. Bu nedenle son çalışmalarda farklı gıdalar ve tümör veya prekanseröz gelişimler arasındaki bağlantılar araştırılmaya başlandı.

Prekanseröz dokulara adenom adı da veriliyor ve bunlar genellikle iyi huylu gelişimler ancak bazılarının kötü huylu, zararlı tümörlere dönüşme potansiyelleri var.

Boston’daki Harvard T.H. Chan Toplum Sağlığı Okulu ve pek çok katkı sağlayan başka enstitü, erkeklerde yüksek yoğurt tüketimi ve adenom riskinde azalma arasında yeni bir bağlantı keşfetti. Sonuçlar BMJ yayını Gut’ta yayınlandı.

Yoğurt Tüketen Erkeklerde %19 Daha Düşük Risk

Çalışmanın yazarı, çalışmanın başında şöyle bir açıklama yapıyor:

“Bazı araştırmacılar kolorektal adenomlar için yeni düzenlenebilir faktörler tanımlanması konusundaki acil ihtiyacın altını çiziyorlar ve bir kaç çalışmada daha fazla yoğurt tüketiminin kolorektal kanser riskini muhtemelen bağırsak mikrobiyomunun etkilerinden dolayı azaltabileceği söyleniyor.

Ancak henüz hiç bir çalışmada yoğurt tüketimi ve kolorektal kanser öncülleri arasındaki ilişki değerlendirilmedi.”

Yoğurt tüketimi ve prekanseröz bağırsak gelişimleri riski arasındaki bağlantının keşfedilmesi için Xiaobin Zheng ve meslektaşları, 32.606 erkek ve 55.743 kadın adenom oluşum vakası ve beslenme arasındaki ilişkiyi analiz etti.

1986-2012 seneleri arasında tüm katılımcılar alt bağırsaklarına endoskopi uygulanmasını kabul etmişler. Bu işlem, doktorların bağırsakların alt kısımlarında anormal gelişimler olup olmadığını kontrol etmelerine imkan tanıyor.

Ayrıca katılımcılar yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları konusunda her 4 yılda bir bilgilendirme yapmışlar. Bu bilgiler arasında yoğurt tüketimi de mevcutmuş.

Çalışma dönemi boyunca, araştırmacılar erkeklerde 5811, kadınlarda ise 8116 adenom vakası gelişimini belgelemişler.

Haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen erkeklerin bağırsaklarda adenom geliştirme ihtimallerinin hiç yoğurt tüketmeyen erkeklere göre %19 daha az olduğu görülmüş.

Buna ek olarak, haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen erkeklerin kolonda kötü huylu tümörlere dönüşme ihtimali yüksek olan anormal gelişimler geliştirme riskleri de %26 daha düşük çıkmış.

Bilim insanları yoğurt tüketimi ve 1 santimetre boy altındaki kötü huylu öncesi lezyonlar arasında bir bağlantı bulmamışlar ancak 1 cm veya daha büyük boyutlarda olan lezyonların riskinde düşüş konusunda bir ihtimal olduğunu belirtiyorlar.

Zheng ve takımı kadınlarda yoğurt tüketimi ve adenomlar konusunda bir bağlantı bulamamışlar.

Yoğurdun Anti-İnflamatuvar Etkileri Olabilir

Bu bir gözlem çalışması yani sebep sonuç ilişkilerinden değil, bağlantılardan bahseden bir çalışma olsa da, yazarlar bu bağlantıyı büyük bir grupta bulmaları nedeniyle bir nedensellik potansiyeline işaret ettiğini belirtiyorlar.

Ancak yoğurt tüketimi bağırsaklardaki anormal gelişimlerin oluşumunu nasıl önleyebilir? Araştırmacıların bir kaç teorisi var. Hipotezleri şöyle:

“Yoğurtta kullanılan iki yaygın probiyotik var: Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus. Bunlar nitroredüktaz, dışkı aktivasyonlu bakteri enzimleri ve çözünebilir dışkı safra asitleri gibi kanserojenlerin düzeylerini azaltabilirler.

Ayrıca yoğurt alımı ve kolon adenomları ilişkisinin rektal adenomlar arasındaki ilişkiden daha fazla olmasının sebebi kolondaki daha düşük pH’tan dolayı probiyotiklere karşı daha iyi bir ortam sunması olabilir.”

Ayrıca yoğurt tüketimi ile inflamasyon düzeylerinde azalma arasında da bağ kuruyorlar:

“Yoğurt kolon mukozasında anti-inflamatuvar etkiler göstererek ve bağırsak bariyer fonksiyon kayıplarını gidererek adenom riskini azaltabilir.”

Ekip gelecekte yoğurt tüketimi ve daha düşük kanser riski arasındaki muhtemel mekanizmaları araştırmak için daha fazla araştırma yapmayı hedefliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir