Kutsal geometrinin anlamı hakkında yazmak istedim, çünkü sık sık şu tarz sorularla karşılaşıyorum: “Kutsal geometri nedir?” ya da “Kutsal geometri sembolleri nelerdir?” Ancak zamanım olmadığından ve bunun gibi kavramlar bana sezgisel olarak geldiğinden dolayı genelde ezbere bir şekilde şöyle cevap veriyorum: “Kutsal geometri, tüm yaşamın üzerine inşa edildiği bir ölçülebilir bir örüntü ve matematiksel bir formülasyondur. İlahi (ya da kutsal) olarak düşünülür; çünkü deri, yaprak, taş, saç, çimen gibi doğal maddelerin temel yapısıdır.”

Şimdi bu basmakalıp şekilde verdiğim cevaba tekrar baktığımda kendime kızıyorum. Bu cevap, kutsal geometri konusuna dair gerçek bir bağlılığı göstermiyor ve dürüst olmak gerekirse bu cevap, kutsal geometriyi anlaşılması gerektiği kadar basit bir şekilde anlatmıyor. İşte bu nedenle bu yazıda kutsal geometrinin anlamını açıklayacağım.

Kabul edelim ki tüm yaşam, ilahi tasarımla inşa edilmiştir. Bu nedenle kutsal geometrinin anlamını keşfetmek oldukça şahane olacaktır, çünkü yaşamın yapı taşlarını tanımak bize, dünyamızın ve Evrenimizin yapısına dair geniş görüşler sunar.

Kutsal geometri nedir?

Kutsal geometri en basit haliyle her şeyde bulunan ortak yapılarla ilgilenir. Vücudumuzdaki hücrelerden gökyüzündeki yıldızlara kadar… Tüm bunların, şunu söyleyen ölçülebilir geometrik formülleri vardır: “Seni inşa eden gizli tasarım benim.”

Kutsal geometri, tüm yaşamın yapı yaşlarına benzer. Süper güçlü bir mikroskobunuz olsa ve merceğin altına bir çiçeğin yaprağını koysanız ve sonrasında vizörü çok yakını gösterecek şekilde ayarlasanız yaprağın moleküler yapısını görebilirsiniz. Tahmin edin, başka ne görebilirsiniz? Evet… Kutsal geometriyi görebilirsiniz… Yani çiçeğin gerçek yapısını.

Özellikle doğada her şeyde bulunan, farklı ve benzer modeller bulunmaktadır. Bu geometrik modeller, organik yaşamın gelecekteki evrimini garanti altına alan tasarımlar olmanın yanı sıra yaratımın formülünü sunar.

Kutsal geometrinin anlamını düşündüğümüz zaman, DNA’yı (yapısında kendi kutsal geometrisine sahip) aklımıza getirebiliriz. Moleküler tasarımın motifi ve yapısı, kendini ortaya koymaktadır: Her şeyin gerçek, canlı ve somut olmasını sağlayan budur.

Kutsal geometri nereden ortaya çıktı?

Siz de benim gibiyseniz bu sorunun cevabından hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ben güzel ve düzenli olan başlangıç noktalarını severim. Zamanın ve tarihin arkasındaki gerçekleri kontrol edebildiğim ve şunu diyebildiğim için memnumum: “İşte! Her şeyin başladığı yer burası.” Ancak kutsal geometrinin kökeni söz konusu olduğu zaman bu lükse sahip değiliz.

Bilimin bu belirsiz alanı icat edilmekten çok keşfedildi diyebiliriz. Peki bu alanın keşfini kime borçluyuz? Elbette yetenekli antik Mısırlılar ve Mezopotamyalılara (eski Yunanlılar da bunları takip ederek kavramı daha fazla geliştirmiştir) borçluyuz. Piramitleri düşünün… Bunlar, kutsal geometrinin insan eli ile taklit edilmiş destansı örnekleridir.

Kutsal geometrinin keşfine dair kanıtların, Mısır’da ve eski Mezopotamya’da MÖ 2300 yılına kadar uzandığını görüyoruz. Kutsal geometri o dönemde sanatsal sıvalar, yapı tasarımları ve mimariler olarak kendini göstermeye başladı. Görünüşe göre bu keskin zekalı insanlar, doğanın tasarımında ortak noktalar görmeye başladılar ve görkemli yapılar ve sanat eserlerine bu tasarımları yansıttılar.

Kutsal geometri meditasyon yapmak, odaklanmak ve dua etmek için kullanılabilir. Bu eski kültürlerle ilgili olarak yapılan daha fazla araştırma, kutsal geometrinin anlamına daha fazla ışık tuttu. Hatta kutsal tasarımların dua, meditasyon, odaklanma ve spiritüel törenlerde kullanıldığı düşünülüyor. Yani, kutsal geometrik ızgaraların kazılmış olduğu ve bunların zihni geliştirmek, ruhu dengelemek ve eski tanrılarla bağlantı kurmak için kutsal uygulamalarda kullanıldığı düşünülüyor. Bunlar, sonraları daha fazlası için de kullanıldılar.

Kutsal geometri tasarımı türleri

Farklı sonuçlar ortaya çıkaran farklı kutsal geometrik tasarımlar vardır. Bir kek pişirmek istediğinizi hayal edin. Pasta yapmak için kesinlikle kıyma ile başlamazdınız… Tabi ki etli kek istemiyorsanız! Kek yapmak için temel yapı taşlarıyla başlarsınız: Yumurta, süt, tereyağı, un vs. Aynı şey, bazı kutsal geometrik tasarımlarda da geçerlidir.

Örneğin, Vesica Pisces tasarımı farklı enerjileri arttırır ve Sri Yantra tasarımından farklı örüntüler oluşturur. Aşağıda bu farklı geometrik modellere değineceğim.

Çok sayıda, çok farklı türde kutsal geometrik motif bulunmaktadır. Bu yazıda size en temel ve en yaygın olan kutsal geometri sembollerini ve anlamlarını sunuyorum.

Kutsal Geometri Sembolleri ve Anlamlarına Giriş

Kutsal geometri sembollerinden bahsederken bunların her birinin bir evrim aşaması ya da bir sonrakinin üzerine inşa edilen bir sembol olduğunu göreceksiniz. Bunun nedeni, bu yapı taşlarının her birinin, bir önceki enkernasyonun üzerine gelişmesi ve evrimleşmesidir.

Çocukken okulda hiç tohum filizlendirdiniz mi? Kutsal geometri sembollerinden konuşurken bunu aklınıza getirin.

  • Öncelikle, fasulyeleri filizlendirmek için bir düşünceniz var (Vesica Pisces)
  • Sonrasında onları filizlendirmek için harekete geçiyorsunuz (Yaşam Tohumu)
  • Sonra filizlenene ve çiçek açana kadar onu beslersiniz (Yaşam Çiçeği)
  • Son olarak ise tüm bu gelişim tamamlanmaya ve tezahüre yol açar (Yaşam Meyvesi)

Bunu çiftçilik terimleri ile açıklamak (çarpıcı kavramları anlamaya çalışırken beni hiç yanıltmaz), bu kavramların basitleşmesini sağlar ve mantıklıdır. Bu sembollerin, tezahür ve gerçekleştirme amacıyla nasıl kullanabileceği hakkında daha fazla bilgiyi bu yazının sonunda bulabilirsiniz.

4 temel kutsal geometri sembolü ve anlamları

Vesica Pisces: Bu sembol, balıklarda bulunan “yüzme kesesi” anlamına gelir. Bu şekilde metafizik kutsal geometriden romantik idealizmi kestirip atabiliriz, değil mi? Aslında bu güzel bir tercümedir. Çünkü yüzme kesesi, saf bir potansiyel ile dolu yüzen bir alandır. Vesica Pisces, sembol olarak saf potansiyeli temsil eder. Bu sembol ilk fikri, başlangıcı, düşüncenin başlangıç eğilimini taklit eder.

Bazı yaratılış efsanelerinde, ilahi kaynağın (tanrı, tanrıça, ne demek isterseniz) önce sadece bir fikir düşündüğü, sonra ise meydana getirdiği söylenir. İşte vesica pisces bununla ilgilidir. Fikri düşünmek (düşünceye sahip olmak) ile onu tezahür ettirmek, gerçek ve fiziksel gerçekliğin bir parçası yapmak üzere eylemle bağlantı kuran düşünce arasındaki ateşleme ile ilgilidir. Bu anlamda vesica pisces şunları simgeler: Başlangıç, Tezahürün Öncesi, İlk Düşünce, Rüya, His, Sezgi, Hayal Gücü, Olasılıklar, Potansiyel. Bu sembol zaman içinde gelişen, eylemle bağlantı kuran ve gereğe dönüşen rüyayı ifade eder. Genelde birleşmiş etkenleri temsil eden bir semboldür. Bu sembol arkadaşlık, cinsel birleşme, evlilik, düşünceyi eyleme aktarma gibi anlamlara gelebilir.

Yaşam Tohumu: Bu kutsal geometri sembolü, tüm organik yaşamın temel yapı taşı olarak kabul edilir. Merkezinde 7 adet çember vardır ve sonunda büyüyerek “Yaşam Çiçeği” ne dönüşmeye devam eder (Aşağıdaki açıklamaya bakın). Bu sembol, tüm yaşamın başlangıcını temsil eder. Bazı düşünce okulları, İncil’de de belirtildiği gibi, Evren’in yaratıldığı günlerin sayısını temsil etmesi açısından 7 çemberi yaşamın temeli olarak kabul eder. Bu sembol aynı zamanda erken embriyo gelişim aşamalarıyla da karşılaştırılabilir. Biyoloji kitaplarınızı ortaya çıkarın… Embriyonik gelişimin ilk aşamaları bu “Yaşam Tohumu”na benzer bir şekilde başlar… Yaşam, birkaç kutsal geometrik baloncukla başlar ve sonra yaşam çiçeğine dönüşmek için mitoza (hücresel bölünme ve çoğalma) uğrar. Biyoloji kitapları bir yana, kutsal geometrinin spiritüel/sezgisel tohumu hayatın anlamıyla ilgilenir: Yeni Yaşam, Yaratılış, Başlangıç, Kuluçka, Çimlenme, Yenilenme (çünkü yoktan yeni bir şey var edemezsiniz; tüm yaşam geri dönüşür… Sonun olduğu yerde daima bir başlangıç ​​vardır ve bunun tam tersi de geçerlidir).

Yaşam Çiçeği: Yaşam tohumundaki mitoz evrelerinden (hücrelerin bölünmesi ve çoğalması) bu kutsal geometri sembolüne, yani yaşam çiçeğine dönüşüyoruz. Yaşam çiçeği ilk olarak, kırmızı aşı boyası ile taş üzerine işaretlendiği eski Mısır ve Mezopotamya yazılarında görülmüştür. Bu kutsal sembol, şimdi Evrenin 13 yasasını temsil eden 13 çembere dönüşen yaşam tohumundan (7 çember) yapılmıştır. Şimdilerde bu sembolün temsil ettiği 13 yasa hakkındaki görüşler çokça değişmektedir. Gerçekte, Evren’in 13’ten fazla yasası vardır. Çekim Yasası, Karşılıklılık Yasası, Kutupluluk Yasası vs. gibi çok sayıda yasa vardır. Bu yasaları daha sonra daha derinlemesine incelemeyi umuyorum. Bu yaşam çiçeği sembolü, her halükarda yaratılışın tam olarak oluşmuş olan aşamalarını temsil eder ve içinde yaşamın sırları ve nasıl yaşanacağı yatar. Vahiy, Genişleme, Tezahür, Umut, Yapı, Söz, Geliştirme, İstikrar, Keşif, İfade gibi şeylerin simgesidir. Bu doğmuş, ancak taze ve yeni bir aşamadır… Maceranın bir sonraki aşamasına hazır olunan gelişme aşamasıdır (Yaşam Meyvesi için aşağıdaki açıklamaya bakın).

Yaşam Meyvesi: “Yüzme kesesinden” “çiçeğin gücüne” geldik ve şimdi, kutsal geometride bu son sembol ile emeğimizin meyvesine ulaşıyoruz. Bu sembol aynı zamanda “Metatron Küpü” olarak da bilinir. Metatron, dini bir figürdür. Ayrıntılara girmeyeceğim, çünkü Metatron, destansı anlamlar ve spiritüel içerimler ile büyük bir meseledir. Metatron’un büyük ölçüde, yaşamın varlığını denetleyen ve aynı zamanda yaşamın varlığını kaydeden bir baş melek olarak kabul edildiğini söylemek yeterli olacaktır. Aslında bu sembol, Metatron’dan ismini almıştır, çünkü ideal olan fiziksel olarak tezahür ettirilmiştir; Metatron, tezahürün ilerlemesini denetler, yaşam boyunca gösterdiği gelişimi kaydeder ve bu bilgiyi Tanrı’ya aktarır. Dini imalar bir yana dursun, yaşamın meyvesi sembolü sadece “Başardık!” diyen bir ifadedir. Düşünceden/rüyadan bağlantıya, eyleme, beslenmeye, gelişmeye ve doğuma; yaşamın meyvesi tam gelişimi, önemli olan şeyi, bütünlüğü temsil eder… Tanrı’nın dediği gibi “Oldu”. Bu kadar. Ama hiçbir şey gerçekten tam anlamıyla bitmedi. Gerçekleşecek daha fazla evrim var. Yaşamın meyvesi (fiziksel gerçekliğe doğru nihai tezahür) gelişmeye, yaşamaya, öğrenmeye, ilerlemeye vs. devam edecektir. Bu sembolün amacı budur… Rüya kuşlarımızı yuvadan kovmak ve uçmalarını izlemektir (ve eğer yapabiliyorsak gelişme yolu boyunca yardımcı olmak). Dolayısıyla bu sembol; Tamamlama, Bütünlük, Gerçekleştirme, Uyum, İşbirliği, Yerine Getirme, Memnuniyet, Tam Gelişim, Tam Tezahür, İlerleme gibi şeyleri temsil eder.

O halde esas nokta nedir?

Hepsini bir araya getirmek: Tezahür ve meditasyon için kutsal geometri sembollerini kullanmak

Bu kutsal geometri sembollerini kendi yararımıza kullanabiliriz. Bu temel büyüme motifleri ile bağlantı kurarak aslında yaşamın ilk kıvılcımını, başlangıcını, gelişimini, doğuşunu ve tam tezahürünü kavrarız.

Kendi yaşam parçalarımızı doğurmak ve tezahür ettirmek için bu yapı taşları üzerinde meditasyon yapabiliriz. İster bir bebek isteyin, isterseniz bir hayali gerçekleştirmek, bir iş bulmak, daha fazla bolluk yaratmak veya bir hedefe ulaşmak isteyin… Bu sembollere ve gelişmekte olan diğer sembollere odaklanmak, bazı şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir.

1) Bir fikriniz olsun (Vesica Pisces)

2) Bu fikri daha çok düşünün ve ona daha çok ilgi gösterin (Yaşam Tohumu)

3) Fikrinizi, çiçek açıp polen yayana kadar beslemek için eylem ve çaba gösterin (Yaşam Çiçeği)

4) Bu fikri tezahür ettirmek için düşünce ve eylemi bir araya getirmeye devam edin ve emeğinizin meyvelerinin tadını çıkarın! (Yaşam Meyvesi)

Şimdi, birçoğunuzun bu kutsal semboller ve kutsal geometri anlamı hakkında burada yazdıklarımdan daha çok fazla şey bildiğini fark ediyorum. Bu harika! Ben sadece basit temellerden bahsetmek istedim. Sizi bilemem ancak bunun gibi şeyler benim için genelde anlaması zor şeyler oluyor.

Evet, sezgisel olarak anlıyorum ama konu “Neden? Nasıl? Ne oluyor?” gibi sorulara gelince tüm detaylar kaybolmama ve bunalmama neden oluyor. Gerçekten de bu ilahi tasarımların tarihi ve detayları büyüleyici, ancak bazen hepsini küçük adımlarla yapmam gerekiyor. İşte bu yüzden bu yazıyı küçük parçalar halinde yazdım, böylelikle aşırı bilgi yükleme sendromu olmadan bunun keyfini çıkarabiliriz.

Ayrıca burada listelemediğim daha kutsal geometri sembolleri olduğunun farkındayım: Sri Yantra, Torus Yantra ve Fibonnaci dizisiyle bağlantılı olan Altın Oran.

Ama neden bu sembollerle ilgili siteye ayrı bir yazı ekleyebileceğim halde meraklı zihninizi neden burada doldurayım?

İşte size bir ipucu: Beni izlemeye devam edin, çünkü bu ek sembollerin yanı sıra 5 Platonik Cisimler (Yaşam Meyvesi/Metatron Küp sembolünde) ve Evrenin Yasaları hakkında daha çok şey yazacağım!

Umarım kutsal geometrinin anlamı ve kutsal geometri sembolleri hakkındaki bu yazıyı beğenmişsinizdir. Dahası bu makalenin, bu sembollerin inceliklerini bir araya getirmenize yardımcı olduğunu ve sizi meditasyon ve tezahür seanslarınızda kullanmak için yönlendirdiğini umuyorum!

Her zamanki gibi okuduğunuz için teşekkürler. Bu yazıyı beğendiyseniz, sosyal ağlarınızda paylaşırsanız çok sevinirim!