Orgon, negatif enerjiyi temizlemek ve elektromanyetik dalgaların vücudumuzdaki etkilerine karşı koymak için kullanılır. Fiziksel, duygusal ve ruhsal iyileşmeye yardımcı olabildiğine inanılır.

Orgonit iki prensibe dayanır ki yapısı; reçine (organik -petrokimyasallara dayalı olduğu için-) ve metal talaşı (inorganik) karışımıdır. Piezoelektrik özelliklerinden dolayı bir kuvars kristali de karışıma eklenir. Orgonitin piezoelektrik niteliği, basınç altına alındığında bir enerji yüklenmesi sağladığı anlamına gelir (reçine sertleştiğinde büzülür, bu nedenle kuvars kristali üzerine sabit basınç uygulanır). Orgonitin içerdiği elementlerin sürekli olarak enerjiyi çekmesi ve itmesi sonucunda, kristalin verdiği yük ile birlikte bir “sürterek temizleme” [scrubbing] eylemi gerçekleşir. Böylece söz konusu edim, durgun ve negatif enerjiyi arıtıp temizler, onun yerine sağlıklı ve canlı hâli alana geri kazandırır.

Orgonları nereye koyarsanız koyun, evdeki havayı ve yaşam gücünü temiz ve pozitif tutarlar. Bir iş veya ev ortamı için harika bir merkezdirler -çocuk odası, mutfak, oturma odası vb. Dolayısıyla mekân enerjisinin temizlenmesi istenilen her yere yerleştirilebilirler!

Orgonit piramidinin bazı faydalarını (ki kullanılan değerli taşlara göre değişirler) şu şekilde sıralamak mümkündür:

  1. Negatif enerjiyi temizler.
  2. Uykuyu ve rüyaları iyileştirir.
  3. Havayı temizler.
  4. Stresi azaltır ve enerjiyi yükseltir.
  5. Bitkilerin gelişmesine yardımcı olur.
  6. Meditasyon pratiğinin yanı sıra ruhsal ve psikolojik gelişmeyi iyileştirir.
  7. Radyasyonu azaltır. EMF’lere (elektromanyetik alanlara) karşı hassasiyeti azaltır.
  8. Ruh hâlini dengeler.

 

Orgonlar [vs] Kristal Prizmalar..

Orgonit bildiğimiz şekliyle ilk olarak Avusturyalı Karl Hans Welz tarafından yapıldı. Welz, 1991 yılında reçineye dökülen metal parçacıklardan bir cihaz yaratarak Wilhem Reich’in orgon akümülatörünü geliştirmiş oldu. Reich, modifiye edilmiş Geiger sayacını [radyasyon ölçüm aleti; ortamdaki radyoaktivite miktarını ölçen alet] kullanarak evrensel yaşam enerjisini ölçebildiğini ifade etti. Bu bağlamda orgonitler; kendi kendine hareket eden, kendi kendini temizleyen bir orgon enerji jeneratörü (metal, reçine ve kuvars kristali karışımı) olarak kabul edilir. Dönüşümün, dahili kristal matriks içinde gerçekleştiği ileri sürülür. Yaşam üzerinde olumlu bir etki yarattığına inanılan ‘pozitif orgon’un koruma, refah ve şifa için kullanılabileceği, bunun da dengeli ve pozitif enerji yüklü bir atmosferin yaratılmasıyla ortaya konabildiği iddia edilir.

 

Kaynaklar: https://yolandafernandesly.com/orgonite-pyramids

https://www.theankhqueen.com/post/what-is-orgonite-resin-pyramid