Erkek bebek bekliyorsanız ona güzel ve anlamlı bir isim bulma konusu üzerinde bir süredir düşünüyor olabilirsiniz. Bu zorlu süreçte size yardımcı olması için E harfi ile başlayan erkek bebek isimlerine ve anlamlarına göz atabilirsiniz.

Ebrar: İyilik seven, hayır seven, özü sözü bir kişi.

Ecebay: İleri gelen, saygın, zengin kimse.

Ecevit: Açıkgöz, çevik, çalışkan, açık fikirli.

Edgü: İyi.

Edgüalp: İyi yiğit.

Edip: Edepli, terbiyeli.

Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek

Efdal: En değerli, en yüksek.

Efe: Batı Anadolu köy yiğidi.

Efecan: Hareketli, ele avuca sığmaz.

Efekan: Efe soyundan gelen kimse.

Eflatun: Açık mor, leylak rengi ile erguvan arası bir renk. / Bilgin, bilgili.

Efsane: Eski çağlardan beri söylenen ve olağanüstü varlıklar ile olayları konu edinen hikaye.

Ege: Ülkemizin batısındaki deniz.

Egemen: Bir yere hakim olan.

Eke: Bilgili, deneyli, olgun, yetişkin.

Eken: Tarım ile uğraşan kişidir.

Ekim: Yılın onuncu ayı. / Toprağa ürün ekme işi.

Ekrem: Pek cömert, iyiliksever.

Emin: Güvenilir, kararlı.

Emir: Buyruk.

Emirhan: Emir veren hükümdar, hanın emri.

Emirkan: Bir kavmin, bir şehrin başı.

Emrah: Emir veren hükümdar, hanın emri.

Emre: Aşık, müptela, vurgun, halk ozanı, arkadaş.

Ener: En yiğit, en kahraman kişi.

Enes: Sevimli, dost cana yakın.

Engin: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş.

Enginalp: Engin yiğit

Enginer: Engin yiğit, engin er, engin kimse.

Enginsoy: Geniş soy.

Enis: Sevimli, dost cana yakın.

Enver: En ışıklı, en parlak.

Eracar: Becerikli erkek.

Erakalın: Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse.

Erakıncı: Akıncı yiğit, akıncı asker.

Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi.

Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit.

Eraslan: Aslan gibi korkusuz ve güçlü olan kişidir.

Eray: Ay gibi yiğit.

Erbatur: Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır.

Erberk: Cesur ve şimşek gibi hızlı.

Ercan: Yiğit ve can kimse.

Erbil: Yiğitliği ile bilinen.

Ercüment: İtibarlı, haysiyetli, değerli.

Erçetin: Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er.

Erdal: Yeni dal, taze dal.

Erdi: Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü anlamında kullanılan kelime.

Erdinç: Sağlam, güçlü esen.

Eren: Ermiş kimse, babayiğit, bahadır, yiğit.

Erenalp: Ermiş yiğit.

Erener: Ermiş erkek.

Ergi: İyi, güzel bir şeye erişme.

Ergin: Olgunlaşmış, güngörmüş.

Ergun: Hızlı, atak, sert başlı at.

Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi.

Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik.

Eriş: Ulaş, yetiş anlamında kullanılan kelime.

Erhan: Yiğit hükümdar.

Erhun: Hun yiğiti.

Erişen: Olgunlaşan, erginleşen, ulaşan, yetişen.

Erkan: Yiğit, soylu.

Erke: İş başarma gücü.

Erkin: Tek başına iş gören, serbest.

Erman: Er kişi, yiğit kişi.

Erol: Erkek ol, sözünde dur anlamındadır.

Ersen: Kolay, zor olmayan.

Ertan: Tan gibi er.

Ethem: Kara, yağız at .

Evren: Kainat, yaratılmışların tümü.

Ezel: Başlangıcı belli olmayan.