Wellness

Wellness

22.02.2022 Palindrom ve Ambigram

Takvimde bugünün tarihi özeldir! 22.02.2022 DDMMYYYY formatında okuma şekli onu bir ambigram olduğu kadar bir palindrom yapar. iki terimin ne anlama

1 2 14