Evrende canlı ve cansız her varlığın bir ismi vardır. Bu isimler sayesinde onları daha yakından tanır ve diğerlerinden ayırt edilmesini sağlarız. Bizler için de aynı durum geçerlidir. Dünyaya geldiğimiz anda ebeveynlerimiz tarafından çeşitli ritüellerle bize verilen isimler, bizi karakteristik yönden diğer insanlardan ayırır. Bizler, isimlerimizi oluşturan harflerin ses tonlarıyla, anlamlarıyla ve sayı değerleriyle kendi misyonumuzu oluşturur, doğum tarihimizle birlikte de misyonumuzu gerçekleştirmek için kendimize özgü bir yol seçeriz. Yani bize atfedilen isimlerle farkında olmadan kaderimizi şekillendiririz.

İsimlerin kaderimizi şekillendirdiği inancı, antik Mısır uygarlığına dayansa da günümüzde hala geçerliliğini korumakta. Öyle ki her uygarlıkta yeni doğan bebeğe isim koymaya çok önem verilmiş ve bu eylem törenler eşliğinde gerçekleşmiştir. Yapılan törenlerin ve ritüellerin temelinde ise bebeğin ‘adıyla yaşayacağı’ görüşü hâkim olmuştur.

bebek

İsim koyma törenleri çeşitli kabilelere göre değişkenlik göstermekteydi. Müslümanlık öncesi Shaman dinine bağlı Türk boylarında, ismi boyun başkanı olan Shamanina koyardı. Genellikle çocuğun doğumundan 3-7 gün sonra isim koyma ritüeli gerçekleşirdi. Doğa-Tanrı inancı olduğundan koyulan isimler genelde doğa isimleri olurdu.

Altay ve Yenisey Türklerinde ise çocuğa doğar doğmaz isim koyulmamış, çocuk bir kahramanlık gerçekleştirene kadar ‘adsız’ olarak nitelendirilmiştir. Bir isim verilse bile geçici isim olarak değerlendirilmiş, çocuğun kendi kaderini ve ismini kendisinin seçmesi beklenmiştir. Bu örneklere Dede Korkut hikayelerinde de rastlarız. Örneğin: Dirse Han’ın oğlu karşısına çıkan boğayı öldürdükten sonra “Boğaç” adını almıştır. Kahramanlığıyla onay görüp ismini alan çocuk, boyun üyesi olarak söz sahibi olmaya hak kazanırdı.

Yakut Türklerinde çocuğa doğduktan üç ay sonra geçici bir isim verilirdi. Çocuk gerçek ismini ok ve yayı kullanmaya başladığı zaman alırdı.

Çocukları ölen aileler, yeni doğan çocuğun kaderinin verecekleri isimle değişeceğine inanarak onlara Yaşar, Dursun, Ölmez gibi isimler koymuşlardır. Erkek çocuk isteyen aileler ise doğan kız çocuklarına erkek isimleri vererek, sonraki çocuğun erkek olmasını bu şekilde temenni etmişlerdir.

Müslümanlık sonrasında isimler değişime uğramış, Allah’ın kulu anlamına gelen Abdullah, kudretli anlamına gelen Abdülkadir gibi isimler yaygınlaşmıştır. Peygamber efendimiz de isimlere çok önem vermiş ve anlamı kötü olan isimleri değiştirmiştir. Günümüzde de sık hastalanan bebeklerin isimlerinin ağır geldiğine inanılır ve isim değiştirme yoluna gidilir.

Günümüzde hala geçerliliğini koruyan bir diğer ritüel ise, ölen kişilerin isminin adı yerde kalmasın diye yeni doğan çocuğa verilmesidir. Çoğu insana göre bu doğru bir yaklaşımdır fakat ben bunun doğruluğunu savunamayacağım. Bizler zaten atalarımızın genetik mirasçılarıyız, bilinçaltı düzeyde onlarla birbirimize bağlıyız. Atalarımızdan biri oldukça zor bir yaşam sürmüşse, hayatı boyunca olumsuzluklarla karşılaşmışsa veya erken yaşta vefat etmişse, onun ismini taşıyacak olan çocuk da büyük olasılıkla onunla aynı kaderi yaşayacaktır. Tabi bunun tersi de olabilir. Sevgiyle, saygıyla anılan, ömrü boyunca güzel ve sağlıklı bir hayat sürmüş ataların da isimleri bebeğe verildiğinde aynı şekilde kaderi olumlu yönde değişecektir. Bundan dolayı bebeğe atalardan birinin ismi verilecekse vefat eden kişinin hayatının iyice araştırılması gerekir. Ben yine de doğacak olan çocuğun yepyeni enerjilerle dünyaya gelmesi taraftarıyım.

İsimlerimiz bizim karakterimiz ve psikolojimiz ilgili bir dizi mesaj içerir. İsmimizde bulunan harflerin yaydıkları enerji, diğer insanların bilinçaltı ile rezonansa girer ve insanların bizlere dair ilk izlenimleri bu şekilde oluşur. Bu yüzden anne ve baba adaylarının isim seçimi konusuna titizlikle yaklaşmaları gerekir.

Şu anda bir bebek bekliyorsanız ve ona isim seçmekte zorlanıyorsanız, harflerin enerjilerini dikkate alarak işe başlayabilirsiniz.

Tabii ki uzman bir analistin görüşlerinden de faydalanabilirsiniz fakat bebeğinize ilk ismi ebeveynleri olarak sizlerin vermesini öneririm. Doğacak olan bebek ruhsal düzlemde zaten ismini seçip geliyor. Bunlar da size rüyalar, sezgiler veya insanlar aracılığıyla aktarılıyor. Bu yüzden içinize sinen ve enerjisini sevdiğiniz isimlere öncelik vermenizi öneriyorum. Özellikle rüyanızda bir isimle karşılaşmışsanız bunu kesinlikle görmezden gelmemelisiniz.
Eğer aklınızda hiç isim yoksa aşağıda yer alan harflerin enerjilerine göre ken

diniz bir analiz yapabilir ve bebeğiniz için enerjisi yüksek bir isim seçebilirsiniz. Harflerin anlamlarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz web sitede yer alan “Kaderimize Yön Veren İsimler, Harfler ve Titreşimler” başlıklı yazımı okuyabilirsiniz.

 

Harflerin Anlamları :

A : Algılama gücünü ve mantık yürütebilme kabiliyetini ve yüksek kişiliği temsil eder.
B : Ön sezileri kuvvetli olan kişiliği temsil eder. İsminin içerisinde en olumsuz olaylarda dahi umutlarını yitirmeyen kişilik olarak tanımlanır.
C : Güzel sanatlara yatkınlığı temsil eden duygusal bir kişiliği ifade eder.
Ç : Zevk ve sefaya düşkün kişiliği ifade eder.
D : Üstün güç, hırslı ve zorluklara direnen kişiliği ifade eder.
E : Ruhsal karışıklığı yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ve ruhsal gel gitleri olan kişiliği ifade eder.
F : Sakinliği, uysal ve güvenilir kişiliğin işaretçisidir.
G : İnatçı kişilik, gerginlik ve üstün güçlere sahip olma isteğini ifade eder.
H : Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder.
I : Hassas ve duygusal.
İ : Kırılgan kişiliği temsil eder.
J : Kaprisli ve kıskanç kişilik belirtisini temsil eder.
K : Başarılı, unvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği ifade eder.
L : Sanatsal yönleri olan, kabiliyetli kişilik ifadesidir.
M : Ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli kişiliği ifade eder.
N : Üstün güçlere sahip, sağduyulu kişiliği ifade eder.
O : Gizemli kişilik sahibidir. Gizliliği sever.
Ö : Duygularını açığa vurmaktan kaçınır.
P : Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çekerler.
R : Tereddütlü kişilik demektir, karar vermede zorlanmalar yaşarlar.
S : Hayalperestliği sembolize eder. Aşırı hayal kuran kişilik.
Ş : Fazla üretken ve güçlü bir yapıya sahiptir.
T : Oldukça ketum tavırlı ve duygularını karşısındakine açmayı zor başarabilen kişiliği temsil eder.
U : Durgun görünümlü, çok ağır hareket eden, işlerini ağırdan alan bir profil çizen kişiliğin yansıması.
Ü : Başarıları devamlı engellenen kişiliğin temsilidir. Zorlu deneyimleri çağrıştırır.
V : Kendi içine dönük, umursamaz bir kişiliği ifade eder, bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden kişilik örneği.
Y : Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar, geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler.
Z: Bilimsel açıdan başarılı, okumayı seven, akademik anlamda başarılı kişilik ifadesidir.

Bebeğinize kolaylıkla isim seçebilmeniz için aktardığım bu bilgilere ek olarak, harflerin kombinasyonu ile de yüksek titreşimli isimler üretebilirsiniz. Örneğin; U,S, Ş,C,Ç,A,L,F harfleriyle aşk enerjisini; M,S,C, U,A ve O harfleriyle para enerjisini; K,F,S,Ş,T,M,Z,U,A harfleriyle iş ve kariyerde başarı enerjisini çekebilirsiniz. Tabii bu enerjileri kolaylıkla çekebilmek için soy isimdeki harflerin etkisini göz ardı etmemek gerekir.

Görüldüğü gibi her harfin kaderimiz ve kişiliğimiz üzerinde oldukça önemli bir etkisi vardır. Her ebeveyn, seçtiği isimle çocuğunun kaderini şekillendirdiğinin bilincinde olmalı ve ona güzel bir isim seçmeyi kendine görev bilmelidir.
Tüm anne ve baba adaylarına katkı olması dileğiyle 🙂