İster kadın olalım ister erkek herkesin içinde hem eril hem de dişil enerji vardır. Bu enerjilerin dengede olması hayatta daha dengeli olmamızı sağlarken hem mantıksal hem de sezgisel yönlerimizi eş değer biçimde çalışmasını sağlar.

MÖ.2800’lere tarihlenen Yin ve Yang, iyilikte kötülük, kötülükte de iyilik olduğu felsefesine dayanır. Evrende her şey denge içindedir. İyi ve kötü, aydınlık ve karanlık birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Herkesin eril ve dişil tarafları vardır. Bu bizim anladığımız cinsellik anlamında bir eril ve dişil değildir. Çinliler dişil tarafa Yin eril tarafada Yang demişlerdir. Hintliler buna İda ve Pingala derler. Mısır, Sümer, Şaman, Arap, Aztek ve Maya uygarlıklarında da bu görülür.

Yin denince; dişil, gece, karanlık, ay, kış, su, nem, yavaş, merkezde olan, sabit, proje odaklı, içe dönük, zamansız, biz, sezgisel, doğurgan, sessizlik ve inziva, sağ taraf ve sağ beyin… aklımıza gelir.

Yang denince; eril, gündüz, güneş, dışa dönük, sıcak, kuru, hızlı, güçlü, yaz, hava, ateş, zaman odaklı, tekil, eylem odaklı, sol beyin ve sol taraf… aklımıza gelir.

Dolayısıyla eril ve dişil bir bütündür ve her zaman dengede olmalıdır. Ancak günümüz dünyasında daha çok eril yani yapma odaklı yaşam hakimdir. Bu da insanlığın dengesinin bozulduğu anlamını taşır. Yaratıcıdan, kaynaktan ve kollektiften uzak ben odaklı bir yaşam.

Kendinizi değersiz, stresli ve yetersiz hissediyorsanız, eril ve dişil enerjileriniz dengelenmemiş olabilir. Eril ve dişil enerji dengeleri yani Yin ve Yang içimizde her daim titreşim halindedir. İkisini dengelemek ve her ikisini de kabullenmek gerekir. Bir enerji daha baskın hale geldiğinde, hayatın dengesi bozulur. Tükenmişlik, öfke ve durgunluk semptomları yaşanabilir. Bu enerjileri anlamak, içsel bilgeliğinizle bağlantı kurmanızı kolaylaştırır. Enerjilerimiz dengeli olduğunda daha huzurlu ve enerjik hisseder ve diğer insanlarla daha kolay etkileşim kurarız.

Eril enerji nedir? Eril enerji eksikliğinin belirtileri nelerdir?

Eril enerji karar verme aşamasındaki eylemlerimizi kontrol eden enerji biçimidir.

Eril enerji, harekete geçmekten sorumlu olduğumuz tarafıdır. Erkek olarak da kadın olarak da doğmuş olsak bile hepimizin maskülen bir tarafı vardır. Dengeli bir insan olmak, içindeki eril ve dişil enerjilerin farkında olup onlarla uyum içinde yaşayabilmek demektir. Eril enerji olaylara karşı aksiyon alabilmemizden sorumlu olan tarafımızdır. Bu da düşünme süreci etrafında şekillenir. Harekete geçmek için önce karar vermek gerekir. Karar vermek içinse, karar verme sürecinize ve kararınızı sürdürebilme yeteneğinize güvenmeniz gereklidir. Kendinize güvenmezseniz, karar vermekte güçlük çekersiniz. Ayrıca bir kararı ertelememek ve zamanında harekete geçmek önemlidir. Bu da yüksek eril enerjiye sahip olup olmadığımızı gösterir.

Pozitif eril enerji, duygularınız için derin bir sevgiye sahip olmak anlamına gelir. İlginçtir ki, kişi meditasyona başladığında düşünme ve hissetme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi keşfeder. Akıl ve kalp arasında sevgi yoksa, akıl duyguları gözden çıkartma ve reddetme eğiliminde olacaktır. Duygular, hayatınızdaki şeyleri nasıl deneyimlediğinize dair ruhunuza geri dönüp sağlamanızda önemli bir rol oynar. Duygular, sizin için önemli olanı ortaya çıkarır. Ayrıca sizin için önemli olan şeylerle uyum içinde olduğunuzda büyük bir özgüvenle hareket edebilirsiniz. Pozitif bir eril tarafa sahip olmak, hemen kararlar verip harekete geçme özgüveninizi bulmanızı sağlar. Fakat dişil tarafınızla da bağlantı kurmadan bunu yapmak mümkün değildir.

Eril enerji eksik ise; Kendimize güvenimiz yoktur ve karar vermekte tereddüt ederiz. Hayatımızın durgun, sönük, ilhamsız olan alanları eril enerji eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. İçinizdeki pozitif eril enerji, duygularınızı tıpkı bir erkeğin bir kadını sevdiği gibi sever. Klişe dursa da bu doğrudur. Erkekler kadınlara, bir kadının duygularıyla olan bağlantısından ötürü tutulur. Yani, eril enerjinin özü eylemdir bu sebeple duygularımızı ölçmek, bir karara varmak sonrasında da makul bir eylemde bulunmak için zihni bir araç olarak kullanırız. Pozitif eril enerjiyi kabul etmenin önündeki en büyük engel, dişil enerjiyi unutma eğilimidir. Eğer eril enerjiniz eksik ise, hayatta yavaşlarsınız ki eril enerji yavaşlamayı sevmez; karar vermek, harekete geçmek ve devam etmek için acelesi vardır.

Negatif eril enerji hem kadınlarda hem erkeklerde belirgindir. Bu anlayış iradesi olan ve yeterince arzusu olmayan bir anlayıştır. Biri negatif eril enerjiye sahip olduğunda, kendisi veya olaya dahil olan diğer kişiler için neyin önemli olduğunu düşünmeden hemen kararlarını uygulamaya koyar. Bu tarz bir kişiye inatçı, sert, dik başlı diyebiliriz.

Eril enerji eksikliğini özetlemek gerekirse;

** Eksik eril enerji aşktan yoksundur. İnsanın keskin bir zihne sahip olması, kendinden emin kararlar alabilmesi hatta hızlıca bunları eyleme dökebilmesi mümkündür.

** Eril enerji eksikliği bencillik temeline dayanır. Bir amacı ve gündemi vardır ve bu yolda bağımsız hareket eder.

** Eğer kişi kendisinin ve diğer insanların duygularını sürekli görmezden gelirse belirli hedeflere ulaşabilir fakat bu sebepten karşısındaki insanların duygularını incitebilir.

** Bu kişiler sadece iş hayatına odaklı olacakları için iş dünyasında çok aranan profiller olabilirler.

** Eksik eril enerjinin temeli, zihin ve kalp arasındaki kopukluktur.

** Kendi duygularını önemsemeyen kişiler genellikle başkalarınınkini de önemsemezler.

** Özünde olayları, yapabilecekleri şeyleri hızlıca yapmak ve duyguların onları zayıflatmasına izin vermemeleridir.

 

Pozitif eril enerjiyle entegre olmak için en önemli yol, düşünce ve duyguları derinlemesine önemsemektir.

Pozitif eril enerji her zaman nasıl hissettiğinizle ilgilenir. Durumlar hakkında iyi bir farkındalığa sahip olmak, fikirler oluşturmaya yol açar.

Ayrıca nihai bir karar vermeden önce önerilen çözümler hakkında nasıl hissettiğinizi önemser.

 

Eril ve dişil enerji nasıl dengelenir?

** Eril enerjiniz ve dişil enerjinizle dengeli olduğunuzda kararlar almak kolaydır. Evet bazı kararları almak zor olsa da süreç o kadar da zor değildir.

** Eril ve dişil enerji bütünü ile özgüven sahibi olursunuz.

** Zihninizi her gün nasıl hissettiğinize göre ayarlamak için meditasyonu kullanın.

** Duygularınıza güvenmek dişil enerjiniz, harekete geçmek ise eril enerjinizdir. Bu ikisini kullanabilmek için ise enerjinizi dengelemeniz gerekir.

** Önce duygularınızı dinleyin, hislerinizi doğrulayın ve dişi yönünüz neler olup bittiğini fark ettiğinde en iyi eylem yollarını düşünmeye başlayın.

** Pozitif zihin, ortaya çıkarılacak daha fazla duygu olduğunu söyler. Pozitif zihin aynı zamanda bilmenin ötesine gitmeye çalışmaz.

** Eril ve dişil enerjinizi dengelemek üzerine meditasyonlar yapabilirsiniz.

** Duygularınızı derinden önemseyin, verdiğiniz kararları kalbinizle yönetin ve harekete geçin. Sizden daha iyilerden de yardım istemeyi unutmayın…