2021’in Satürn retrosu 23 Mayıs’ta 13° Kova’da başlayacak ve 10 Ekim’de 6° Kova’da sona erecek.

Satürn retrosu genellikle karmik dengelemeyle ilgilidir. Önceden sergilenen kötü davranışlar cezalandırılabilir. Bununla birlikte sıkı çalışmalar ile alınan sorumluluklar ödüllendirilebilir.

Satürn retrosu ile Uranüs karesi, kısıtlayıcı bir değişim ve bozulma anlamına gelmektedir. Ancak bu retronun Ay, Venüs ve Kuzey Düğümleri ile üçgen yapması, zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olur. Aynı zamanda geçmiş yaşamdaki aşıkları bir araya getirir ve karmik ilişkileri destekler.

23 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Satürn retrosu hakkında daha genel bilgiler için bu yazının sonlarında yer alan ve Satürn retrosunun doğum haritasında bulunmasıyla ilgili olan bilgileri okuyabilirsiniz.

Satürn Retrosunun Anlamı

Satürn retrosu, her 12 ayda bir meydana gelen ve yaklaşık 4,5 ay süren ve Zodyak’ın 6 ila 7 derecelerini kapsayan düzenli olarak gerçekleşen bir döngüdür. Satürn, karmanın efendisidir. Bu nedenle Satürn retrosunun karma ile iki kat daha ilgili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Karma, gerçek bir enerji biçimidir. Karma, tıpkı Satürn gibi zamanla çok yakından ilişkilidir.

Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek tek bir şey haline gelerek birbirine karışıyor. Geçmişte kötü şeyler yaptıysanız, başınıza gelecek bir şey ders almanızı sağlayacak. Geçmişte iyi şeyler yaptıysanız, önceden yazılmış bir zamanda gerçekleşecek bir olay ile ödüllendirileceksiniz. Satürn’ün geri gitmesi, karmanın geçmişinizden ne kadar sorumlu olduğunuzla ilgili olacak.

Satürn retrosu sınırlanma, kısıtlanma, kaygı ve korkuyla ilgili zamanlara işaret ediyor olabilir. Satürn’ün gerilemeye başlamasıyla görevlerinizi ve sorumluluklarınızı içeren ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ve kariyerinizle ilgili olan bazı konularla uğraşacaksınız.

Satürn retrosu, hayatınızdaki bu sorumluluk alanının çok önemli olduğunu, devam etmeden önce durum değerlendirmesi yapmak ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için fazladan zaman ihtiyacınız olduğunu söyler. Fazladan sorumluluk almaya hazır olup olmadığınız test edilebilir. Bu dönemde öğrendiğiniz dersler zor olabilir, ancak değerli olacaklardır.

Satürn, diğer bir yandan üzüntü ve utangaçlık gibi kontrolden çıkmış olumsuz davranışlarla ilgili de olabilir. Bu gibi durumlarda Satürn’ün geri gideceği aylarda sorunu anlayabilir ve kabul edebilirsiniz. İşler kontrolden çıkarsa depresyondan ya da izolasyondan çıkmanız için sizi sarsacak bir müdahale ya da zorlayıcı olaylar meydana gelebilir.

Satürn ilerlemeye başladığında bu konularla ilgili olarak uzlaşma sağlamalı ve bir sonraki aşama için hazır olmalısınız. Odaklanma ve motivasyon sizi üretkenliğe, başarıya ve tanınmaya götürecektir.

2021 Satürn Retrosu

Satürn, 23 Mayıs 2021 tarihinde 13°31′ Kova burcunda gerilemeye başlayacak. Satürn retrosu üzerindeki en güçlü etki Satürn-Uranüs karesi olacak. Bu, aynı zamanda 2021’in en önemli gezegen etkisi olacak.

Satürn-Uranüs karesi, çok zorlayıcı bir etkidir. Bununla birlikte Satürn retrosu ile Ay, Venüs ve Kuzey Düğümü uyumlu bir üçgen oluşturacak. Ortaya çıkan bu üç büyük üçgen, Satürn-Uranüs karesinin yarattığı engellerin üstesinden gelmeyi sağlar.

Satürn Retrosundaki Açılar

Satürn-Uranüs karesi, Satürn retrosunun ortaya koyduğu sınavları ve zorlukları temsil eder. İstemediğiniz kısıtlayıcı değişiklikler ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte istediğiniz türden değişiklikleri yapmanızı zor hale getirebilir.

Satürn retrosu artan gerilim ve ani ve beklenmeyen değişikliklerle oldukça fazla hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak büyük üçgen sayesinde açık görüşlü, sabırlı ve esnek kalmanız mümkün. Zorluklar sonrasında kendinizi negatif, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı inançlar, davranışlar ve yapılardan kurtarabilmeniz için fırsatlara dönüşebilir.

Kişisel özgürlükleriniz ve haklarınız konusunda da kısıtlamalar olabilir. Görevleriniz ve sorumluluklarınız çok bunaltıcı hale gelirse bunlar, hayatınızda yeni yapılar olarak oluşmadan önce Satürn retrosu sırasında bazı ayarlamalar yapmanız daha iyi olabilir.

Değişimi zorlamamanız, ancak değişen koşullara uyum sağlamanız en iyisi olacaktır. Değişime tepki vermek ya da aşırı tepki göstermek için uygun bir zaman değil. Üzerinde düşünülmüş, metodik, sabırlı ve adım adım sergilenecek bir yaklaşım en iyisi olacaktır.

Satürn Retrosundaki Büyük Üçgen

Üçgen açılar, Satürn-Uranüs karesi ile ilişkili sorunların çözümleriyle ilişkilidir.

Ay-Satürn üçgeni duygusal denge, sorumluluk ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanız için kararlılık getirir. Karşılıklı sevgi ve anlayış ile özellikle erkekler ve üstler ile olan ilişkiler faydalı hale gelir. Yaşlılar ve liderler, değerli yönlendirmeler sunar. Başarı ve tanınma ise tatmine, memnuniyete ve daha yüksek öz saygıya yol açar.

Venüs-Satürn üçgeni gerçek aşkı, sadakati ve bağlılığı getirir. Geçmiş yaşamla ilgili yeni bir aşk ortaya çıkabilir ya da farklı bir yaş grubundan olan biriyle uzun süreli bir ilişki yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde ise daha yakın bağlar ve istikrar ortaya çıkar. Karşılıklı saygı ve fayda sağlayacak sonuçlar ile ilgili dikkatli olmak, Satürn-Uranüs karesinin yaratabileceği problemleri çözmenize yardımcı olur. Bu açı aynı zamanda ekonomik anlamda da iyi bir açıdır.

Ay-Venüs üçgeni aşk, hassasiyet ve uyum getirir. Artan cazibe, güzellik ve popülerlik, Satürn retrosunu randevuya çıkma ve arkadaşlar edinme konusunda iyi bir hale getirir. Gerçek ve dürüst aşkı bulabilirsiniz. Cinsellik ise yakın, romantik ve zevkli hale gelebilir. Yaratıcı potansiyeliniz ortaya çıkabilir ve Satürn ile gerçekleşecek olan üçgen açılar, güzelliğin yarattığı eserleri gerçek kılabilir.

Satürn-Kuzey Düğümü üçgeni, Satürn’ün geri gitmesi ile ilişkili olarak sınırlamalar ile kısıtlamaları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Mantıklı bir bilgelik, sabır ve pratiklik verir. Yaşlılar ve otoriteyle iyi ilişkiler kurmak, hedeflerinize ulaşma konusunda yardımcı olabilir.

Bu üçgen aynı zamanda daha iyi bir zamanlama duygusu verir ve daha özgüvenli, olgun, sorumlu ve öz disiplinli olmanıza yardımcı olur. Yapıcı bir şekilde çalışırken düzen, sabır, metodoloji ve kendi kendine öğrenme bir araya gelmektedir. Elde edebileceğiniz potansiyel başarıların bir sınırı yoktur.

Satürn Retrosundaki Yıldızlar

Satürn retrosu, Kova burcunda gerçekleşecek olsa da aslında yıldız haritasında görüldüğü şekliyle Oğlak Takımyıldızı içerisinde olacak. Bu tutarsızlık, Güneş burçlarının 2000 yıl önce isimlerini aldıkları Takımyıldızlar ile neredeyse bir burç kadar (30 derece) hizadan çıkaran ekinoks presesyonundan kaynaklanmaktadır.

Satürn retrosu, Oğlak’taki iki yıldız arasında hareket ediyor. Armus, Oğlak’ın ortasında bulurken Dorsum ise kuyrukta bulunuyor. Armus daha güçlü bir etkiye sahip, çünkü halihazırda Satürn’ün konumu geçmiş bulunuyor.

Sabit yıldız Armus, Mars ve Merkür’ün doğasına sahiptir. Uyuşmazlık, rezillik, istikrarsızlık, utanmazlık, söylenme ile sorunlu ve çekişmeli bir doğa verir.

Armus’un özellikleri siyaset, politika, din ve insani amaçlarla uğraşan kişilerde ön plana çıkar. Bu kişilere, çalışmalarının toplumsal etkisini göz önünde tutarak bilinçli bir şekilde yazan yazarlar ve şairler de dahildir. Armus, Latince omuz anlamına gelmektedir. Bu yıldız, kriz zamanlarında “yükü omuzlama” için isteklilik vermektedir.

Oğlak Takımyıldızı, iklim ve politik adetler gibi alanlarda büyük değişikliklere işaret eden insan ilişkileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

Satürn’ün İleri Hareketi

Satürn, 10 Ekim tarihinde 06°52′ Kova burcunda ileri hareketine başlayacak. Bu tarihte artık Satürn-Uranüs karesi bulunmayacak olsa da Kuzey Düğümü ile olan üçgen devam etmektedir. Ve Venüs, Satürn retrosu gerçekleşirken İkizler burcundadır. Satürn ileri hareketine başladığında ise Satürn ile altmışlık açı yapacak ve Yay burcunda olacaktır.

Bu durum, Satürn retrosu sırasında başlayan karmik ilişkilerin bağlarının, Satürn’ün ileri hareketi sırasında daha da güçlenebileceğini göstermektedir. Önemli ve yeni bir aşk ilişkisi başlayabilir. Satürn-Uranüs karesi aynı zamanda ayrı kalmış ruh eşlerinin tekrar bir araya gelmesine yardımcı olur.

Doğum Haritasında Satürn Retrosu

Satürn retrosunun doğum haritasında olması, önceki yaşamda öz disiplinle ya da sorumluluktan kaçmayla ilgili bir sorun olduğunu söylemektedir. Hastalık, olgunlaşmamışlık ya da saygısızlık nedeniyle sevdiğiniz insanlara bakmayı ihmal etmiş olabilirsiniz. Belki anne-babanızı desteklemek için çalışma konusunda başarısız oldunuz ya da eşinizi ve çocuklarınızı bırakıp kaçtınız. Bu karmik borcu geri ödemek için bu hayatta bazı dersler öğrenmeniz ya da fazladan çaba göstermeniz gerekiyor. Bu zor döngüyü tekrar yaşamamak için gereken dersleri öğrenmeniz lazım.

Satürn retrosunun doğum haritasında olması ve sabit yıldız kavuşumları, yaşam ile ilgili alanları ya da daha fazla gelişmekle ilgili olan kişilik özelliklerini veya davranışları gösterir. Satürn’ün doğası disiplinli, sorumlu, istikrarlı, saygılı ve güvenilirdir. Satürn sağlıklı olduğunda çalışkandır ve yaptığı şeye kendini adar. Amacı, fiziksel ve duygusal açıdan yaşamın zorluklarına katlanmanız ve kendiniz ve aileniz için sorumluluk alacak kadar güçlü olmanızdır.

Doğum haritasında Satürn retrosu üzüntüye, depresyona, yalnızlığa, yorgunluğa ya da motivasyon eksikliğine yol açabilir. Anne-babaya ya da otoriteye karşı saygısızlık sizi geride tutuyor olabilir. Üretkenliğinizi engelleyen şey, Satürn retrosunun odağındadır. Bu da pek çok enkarnasyonda başarılı olmayı engelleyen ve devam etmekte olan bir sorun olabilir. Olaylar ile ilişkiler, özellikle de Satürn’ün retro aşamalarında, siz üzerinde ustalaşana kadar bu hayatta sorunlu olan bölgeyi güçlendirmeye devam edecektir.