© 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Öğrenmeyi ve hafızayı iyileştirebilen takviye: Alfa GPC

İş hafıza ve öğrenmeyi iyileştirmeye geldiği zaman, son araştırmalar Alfa GPC’nin oldukça faydalı olabileceğini gösteriyorlar. Çünkü Alfa GPC, kolinin beyne teslim edilmesini sağlıyor ve böylece bilişsel sağlığı iyileştiren önemli bir nörotransmiteri uyarıyor.

Çalışmalar alfa GPC’nin en iyi nootropik beyin takviyelerinden birisi olduğunu belirtiyorlar. Bu beyni güçlendiren molekülün güvenli olduğu ve fiziksel gücünü ve dayanıklılığını arttırmak isteyen genç sporcuların yanında bunama belirtilerinde iyileşme arayan yaşlı hastalarda da kolayca tolere edilebildiği kanıtlandı.

Beyni güçlendiren Fosfatidil Serin’e benzer şekilde, alfa GPC’ de Alzheimer hastalığı için doğal bir çözüm olabiliyor ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabiliyor.

Alfa GPC Nedir?

Alfa GPC veya diğer adıyla alfa gliserilfosforil kolin, bir kolin kaynağı olarak davranan bir molekül. Soya lesitini ve diğer bitkilerde bulunan bir yağ asidi ve bilişsel sağlık ile kas gücünün arttırılması için üretilen takviyelerde kullanılıyor.

Alfa GPC’ye kolin alfoserat da deniliyor ve beyne kolin teslim edilmesini sağlıyor, böylece beden daha fazla asetilkolin adlı nörotransmiteri üretebiliyor, bu madde kolinin sağlığa faydalarının büyük kısmından sorumlu. Asetilkolin öğrenme ve hafıza ile alakalı, ayrıca kas kasılmaları için en önemli nörotransmiterlerden birisi olarak biliniyor.

Alfa GPC, piyasada satılan kolin bitartrat adlı diğer kolin takviyelerinin aksine kan beyin bariyerini geçebiliyor. Bu da onun beyin üzerindeki etkilerini aktifleştiriyor ve bu nedenle Alzheimer dahil olmak üzere bunama bozukluklarının tedavisinde kullanılabilmesini sağlıyor.

Alfa GPC’nin Faydaları ve Kullanımları

Hafıza Problemlerini İyileştirir

Alfa GPC hafızayı, öğrenmeyi ve düşünme yeteneklerini iyileştirmek için kullanılıyor. Beyinde hafıza ve öğrenme fonksiyonlarında önemli bir rol oynayan asetilkolin miktarını arttırarak bunu yapıyor. Araştırmalar alfa GPC’nin Alzheimer hastalığı ve bunamaya sahip olanlarda bilişsel belirtileri iyileştirebildiğini gösteriyorlar.

2003 yılında yapılan ve sonuçları Clinical Therapeutics’te yayınlanan randomize, plasebo kontrollü çift kör deneyinde, orta-yüksek düzeydeki Alzheimer’dan dolayı yaşanan bilişsel gerilemenin tedavisinde alfa GPC’nin etkinliği ve tolere edilebilirliği gözlenmiş. Hastalara 400 miligramlık alfa GPC veya plasebo kapsülleri günde üç defa 180 gün boyunca verilmişler. Tüm hastalar çalışmanın başında, 90 gün sonra ve 180 gün sonra değerlendirilmişler.

Alfa GPC grubunda yapılan pek çok bilişsel ve davranış testi sonuçlarında hem 90 hem 180 gün sonunda iyileşme görülürken, plasebo grubunda sonuçlar ya aynı kalmışlar ya da daha kötüye gitmişler.

Araştırmacılar alfa GPC’yi klinik olarak kullanışlı buluyorlar ve bunama bozukluklarının bilişsel belirtilerinin tedavisinde iyi tolere edildiğini belirtiyorlar. Alzheimer’ın doğal tedavisinde potansiyeli olduğundan bahsediliyor.

Öğrenmeyi ve Odaklanmayı İyileştirir

Alfa GPC’nin bilişsel problemlere sahip olan insanlar için faydalarını gösteren pek çok araştırma mevcut ama peki bunama sahibi olmayan insanlarda nasıl? Çalışmalar alfa GPC’nin odaklanmayı, hafızayı ve öğrenmeyi genç, sağlıklı bireylerde de arttırabildiğini gösteriyorlar.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayınlanan bir kohort çalışmasında, bunaması olmayan katılımcıların daha fazla kolin almaları halinde bilişsel performanslarında artış görülmüş. Sözlü hafıza, görsel hafıza, sözel öğrenme ve uygulayıcı fonksiyonlar gibi bölgelerde değerlendirmeler yapılmış.

Journal of the International Society of Sports Nutrition’da yayınlanan bir çalışmasa ise alfa GPC takviyesinin genç bireylerde kullanımı halinde bazı fiziksel ve zihinsel performans görevlerinde faydalı olduğu görülmüş. 200 gram kafein alanlar ile 400 miligram alfa GPC takviyesi alanlar arasında yapılan bir seri çıkarma işlemi testinde, alfa GPC alanların %18 daha hızlı oldukları görülmüş. Ayrıca kafein alan grubun alfa GPC alan gruba göre daha sinirli ve heyecanlı olduğu görülmüş.

Spor Performansını İyileştirir

Çalışmalar alfa GPC’nin ergojenik özellikleri olduğunu destekliyorlar. Bu nedenle sporcular alfa GPC konusunda giderek daha fazla ilgi duyuyorlar ve onun gücü, kas gücünü ve dayanıklılığı arttıran yeteneklerini merak ediyorlar. Alfa GPC takviyesi almanın fiziksel gücü arttırmaya, kas yapmaya ve çalışmalardan sonra dinlenme sürecini kısaltmaya yardımcı olduğu biliniyor.

Çalışmalar alfa GPC’nin insanlarda büyüme hormonunu arttırdığını gösteriyorlar ve bu hormon hücre yenilenmesinde, büyümede ve sağlıklı insan dokularının korunmalarında rol oynuyor. Büyüme hormonunun fiziksel kapasiteyi ve spor performansını arttırıcı özellikleri de biliniyor.

Alfa GPC’nin fiziksel dayanıklılık ve güç üzerindeki etkinliğini ölçen bir miktar çalışma mevcut. 2008 yılında yapılan randomize plasebo kontrollü bir crossover çalışmasında direnç egzersizi deneyimine sahip yedi erkek katılımcı ile alfa GPC’nin büyüme hormonu düzeylerini etkilediği onaylanmış. Deney grubuna katılan katılımcılara direnç egzersizlerinden 90 dakika önce 600 miligram alfa GPC verilmiş.

Araştırmacılar alfa GPC kullanımının ardından büyüme hormonu düzeylerinde 44 kat artış görmüşler. Artış miktarı plasebo grupta sadece 2.6 kat olmuş. Alfa GPC aynı zamanda fiziksel gücü de arttırmış ve plasebo kullananlara göre alfa GPC alanların bench press güçlerinde %14 daha fazla artış olmuş.

Kas gücü ve fiziksel gücü arttırmanın ötesinde, büyüme hormonunun kilo vermeye, kemikleri güçlendirmeye, ruh halini iyileştirmeye ve uyku kalitesini arttırmaya da etkisinin olduğu biliniyor.

Kalp Krizinden Sonra İyileşmeyi Hızlandırır

Erken dönem araştırmalar, Alfa GPC’nin kalp krizi ve iskemik atak geçiren hastaların ondan fayda görebileceğini gösteriyorlar. Bunun sebebi alfa GPC’nin nörokoruyucu bir madde olarak işlev göstermesi ve sinir büyüme faktörü reseptörlerinin nöroplastisitelerini desteklemesi.

1994 yılındaki bir çalışmada, İtalyan araştırmacılar alfa GPC’nin akut kriz veya mini kriz geçiren hastalarda bilişsel iyileşme sürecini iyileştirdiğini keşfetmişler. Krizin ardından 28 gün boyunca hastalara 1000 miligram alfa GPC verilmiş ve devam eden 5 ay boyunca günde üç defa 400 miligram ağızdan verilmiş.

Araştırmacılar deneyin sonunda hastaların %71’inin bilişsel gerileme veya unutkanlık göstermediklerini belirtiyorlar. Ayrıca mini zihinsel durum testi skorlarında da iyileşme görülmüş. Bu bulgulara ek olarak alfa GPC’nin kullanımının ardından yan etkiler çok az oranlardaymış ve bu nedenle araştırmacılar onun tolere edilebilirliğini onaylıyorlar.

Epilepsi Hastalarına Yardımcı Olabilir

2017 yılında Brain Research’te yayınlanan bir hayvan deneyinde, alfa GPC’nin epileptik nöbetlerin ardından ortaya çıkan bilişsel gerileme üzerindeki etkileri gözlenmiş. Araştırmacılar nöbet geçiren farelere 3 hafta boyunca alfa GPC enjekte etmişler ve bu maddenin bilişsel fonksiyonları arttırdığı, nöroyenilenmenin arttığı keşfedilmiş. Yani sinir dokuları gelişim gösteriyorlar.

Bu çalışma alfa GPC’nin nörokoruyucu etkilerinden dolayı epilepsi hastalarında kullanışlı olabileceğini gösteriyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir