Ses, Rengi Yaratır

1. Bölüm’de sesin temellerini tartıştığımıza göre şimdi sesin renkle ne şekilde ilişkili olduğuna bakalım. Bu ilişkiyi tek bir cümleyle özetleyebilirim: Ses, Rengi Yaratır!

Örnek olarak 256 hz’deki Kalbi kullanacağım. Kalp Çakrasına “ses verecek” olsaydım (Kalp ile rezonansa girme niyetiyle OM veya AH sesi verebilirdim), enerji oktavlar halinde harmonik bir şekilde hareket ederdi (512 hz, 1024 hz, 2048 hz gibi). Enerji 42 Oktav boyunca harmonik olarak rezonansa girdiği zaman 42. Oktav’da Yeşil rengin bandında titreşimsel hertz frekansına ulaşırsınız. Evet, doğru; 256hz’deki Kalp Çakrası, 570 Trilyon Hz = 570,000,000,000,000 hz = 570 x 1012’de Yeşil rengin rezonansını yaratır (aşağıdaki resmi inceleyin).

Sesin ışık yaratan bu kutsal dansını anlamak için önce Elektromanyetik Spektrum ile Görünür Işık Spektrumuna dair küçük bir arka plan bilgisi paylaşacağım.

Elektromanyetik Spektrum, bilinen tüm frekanslara dair tam hertz frekans spektrumudur. Elektromanyetik Spektrum içerisinde bizim görebildiğimiz frekanslar, Görünür Işık Spektrumuna (gökkuşağı spektrumu) denk gelen frekanslardır; buradaki frekanslar 430.000.000.000.000.000 hz’deki (430 Trilyon = 430 x 1012) KIRMIZI renk ile 750.000.000.000.000 hz’deki (750 Trilyon = 750 x 1012) MOR renk arasına düşmektedir, bunun için aşağıdaki resmi inceleyin. Gözlerimizle fiziksel olarak gördüğümüz her şey, Görünür Işık Spektrumundaki bir ya da daha fazla renk frekansından meydana gelmektedir.

Çakra Enerji Merkezlerimizden her birini titreştirdiğimiz zaman (kadim ses kodları/tonları ve bunlara karşılık gelen müzik notaları aracılığıyla) enerji, oktavlar halinde harmonik olarak hareket ederek her bir çakranın “sesleri” biçim oluşturur; yani çakraların “renklerini” (çakraların renkleri için aşağıdaki şekli inceleyin).

Her bir çakra (Kadim Ton/Ses/Renk ilişkisi aracılığıyla), vücudumuzdaki, bir organdaki, sinir sistemi pleksusundaki, hormonlardaki belli DNA Kodları setiyle bağlantılıdır. Bu nedenle vücutta sorun yaşayan bir bölgenin/sistemin biçimini değiştirmek için Ses ile Rengi kullanabilir ve Ses ile Rengin enerjik uygulamasını kullanarak uyumsuz enerji seslerini dönüştürebilir ve bedeni tekrar sağlık, canlılık ve iyilik haliyle hizalayabiliriz.

Essence of Angels® ve Crystal Light Healing®, vücuttaki Ses ve Renk titreşimlerini enerjisel açıdan daha büyük olan evren ile uyumlu hale getirme çalışmasıdır; bu çalışma, sağlıklı bir vücudu, bilinçli düşünceleri/duyguları ve daha büyük ruh potansiyeliniz için uyanışı desteklemek için uyandırılmış bir DNA/Hücresel biçim yaratır.

Ses, Biçim yaratır

Simatik, sesin maddeyi nasıl şekillendirdiğini/hareket ettirdiğini ve biçim oluşturduğunu görsel olarak görmemizin bir diğer yoludur.

Dr. Hans Jenny (1904-1972), Simatik biliminin kurucularından biridir; simatik, sesin nasıl biçim oluşturduğunu gösteren bir araştırmadır. Dr. Jenny, “tonoskop”u yarattı; çelik plakalara ya da kaplamalara kum, sıvı, demir talaşı ve toz partikülleri yerleştirir ve plakaları farklı frekanslarda titreştirirdi. Dr. Jenny’nin araştırmalarından elde ettiği şey, ses frekanslarının biçim yaratmasıydı.

Dr Jenny, farklı sesler ve maddelerle deneyler yapmış ve maddelerin, farklı titreşim frekanslarına maruz kaldıklarında geometrik desenler oluşturduklarını bulmuştur. Frekanslar ne kadar yüksekse geleneksel mandalalar ve ekin çemberi tasarımlarıyla benzerlikleri bulunan şekiller o kadar karmaşık hale gelmektedir.
Aşağıdaki videolar SES’in eterik olasılık alanını nasıl şekillendirdiğine ve fiziksel dünyamızın BİÇİM’lerini nasıl yarattığına dair harika örnekler bulunuyor. Sesin galaksileri, gezegenler, fiziksel bedenlerimizi ve tüm yaşam formlarını nasıl yarattığını görebilirsiniz.

Ses ve Renk ile Sağlığımız ve İyilik Halimiz

Yukarıda anlatılanlar teknik gibi geldiyse şimdi uygulamalı olarak öğrenelim ve ses ile rengi günlük yaşamınızla ilişkilendirelim.

Ses ile Renk enerjidir; bu nedenle çevrenizdeki Seslerin ve Renklerin sağlığınız, iyilik haliniz ve bilinciniz üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.

Öncelikle renge bakalım. Giydiğimiz renkler, çevremizi kuşatan renkler ve yediğimiz yemeğin rengi bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu etkileyen “enerji frekansları”dır.

Örneğin, yeşil bir gömlek giymeniz halinde bu rengin titreşim frekansları, Evren’e sonsuz bir Oktav seviyesi kadar yükselten dalgalar gönderir. Son derece küçük kozmik yeşil ile bağlantı kurarsınız ve enerji alanınızı yeşil bir ses banyosunda yıkarsınız. Yeşil; sakinliğin, huzurun, rahatlığın ve iyileşmenin rengidir. Bunu test etmenizin en iyi yolu, bir süre yeşil bir gömlek giydikten sonra başka bir renge (örneğin, kırmızı; sıcaklık, güç, cesaret, istikrar, temel) geçmek ve farkı hissedip hissedemeyeceğinizi görmektir.

Şimdi sese göz atalım. Çevremizdeki sesler; dinlediğimiz müzikten doğanın seslerine ve trafik gürültüsüne kadar her şey, vücudumuzun içerisinde “biçim” yaratmaktadır.

Çevremizin müziğini “duyarken” aynı zamanda renklerin titreşimi ve kozmik seviyeler boyunca oktav ölçeğinde sayısız harmonik seslendirilmektedir. Bu enerjilerle olan bağlantımız sonrasında bu dünyadaki titreşim deneyimlerimizi etkiler. Harmonikler yatıştırıcı oldukları zaman titreşimler enerji bedenlerimizi dengelediği için kendimizi huzurlu ve merkezde hissederiz. Harmonikler uyumsuz olduğunda (örneğin şehir gürültüsü, yüksek desibelli inşaat gürültüsü) vücutta rahatsızlığa neden olabilir; kısacası bunları duymak kötüdür ve kötü hissettirir.

Yoğun trafikte yürürken geçirdiğiniz bir güne kıyasla yağmur ormanında yürüdüğünüz bir günün ardından nasıl hissedeceğinizi düşünün… Fiziksel, duygusal, zihinsel ve spiritüel olarak nasıl hissederdiniz?

Kadim geleneklerin pek çoğu binlerce yıldır Ses ve Renk kullanarak vücudun iyileşmesini desteklemiştir. Örneğin, Ayurveda Tıbbında vücudun her bölgesi/organı/dokusu, vücudun özellikle o bölgesine harmonik denge getiren benzersiz bir Ses Koduna/Tonuna sahiptir. Geleneksel bitki ilaçlarında ve esanslarında bitkilerin enerji imzası, vücudun kendini iyileştirmesini desteklemek için DNA ve Hücrelerin titreşimsel örüntülerini yükselten benzersiz ses ve renk frekanslarına sahiptir. Ve Kristal Şifasında bir kristalin moleküler enerji imzası, vücuttaki DNA ve

Hücrelerin, fiziksel ve enerjik işlevini değiştiren bir ses/renk spektrumunu ortamda kuvvetlendirir.

Kelimelerinizin Sesleri ve Renkleri

Beslenme düzeninizde değişiklik yapmanızın, doğada zaman geçirmenizin ya da kıyafetlerinizin rengini değiştirmenizin, çevrenizin enerjik titreşimlerini nasıl değiştirdiğini, bu sayede hücresel işlevimizi, sağlığınızı ve iyilik halimizi nasıl destekleyebileceğiniz görebiliriz. Ancak ses ve renk hakkında söylenecek çok daha fazla şey var…

Peki ya düşünceleriniz, sözleriniz, zihinsel örüntüleriniz ve inançlarınız? Bunların hepsi ENERJİDİR ve 7/24 kendinizi çevrelediğiniz enerjisel kazana katkıda bulunur.

Sahip olduğunuz her düşünce, her inanç, gerçekleştirdiğiniz her eylem ve söylediğiniz her siz hem SES hem de RENK yaratır… TÜM kelimeleriniz/düşünceleriniz/zihinsel örüntüleriniz birer enerjidir ve BİÇİM yaratırlar.

Düşündüğünüz, söylediğiniz ve yaptığınız her şeyle gerçekliğinizi yaratırsınız.

En saf beslenme düzenine (organik, mevsimlik, meyve ve sebzenin tüm gökkuşağı spektrumuna) sahip olabilir ve kendinizi her gün doğal seslerle (böceklerin şifa veren sesleri, kuş cıvıltıları, okyanus dalgaları gibi) çevreleyebilirsiniz. ANCAK olumsuz şeyler düşünmeye devam ederseniz, size zarar veren iç konuşmanızın kurbanı olursanız ya da düşünce, söz veya eylem yoluyla başkalarına zarar verirseniz… Hiçbir dış ses ya da renk, rahatsızlığa uğramış olan ve içten dışa üretilen sesin ya da rengin uyumsuz enerjisine etki edemez.

Vücudunuzun içinde düşüncelerinizden, duygularınızdan, sözcüklerinizden ve eylemlerinizden ürettiğiniz enerjik SESLER/RENKLER, bedeninizin BİÇİMİNİ, sağlığınızı, canlılığınızı ve hücresel işlevinizin homeostatik dengesini yaratır. Temelde düşündüğünüz/söylediğiniz/yaptığınız şey haline gelirsiniz.

Dünyamızı Ses ve Renklerle İyileştirmek

Bugün burada, dünyada inanılmaz bir kavşaktayız. İklimimiz, kaynaklarımız ve nebatat ile faunanın yok oluşuyla kritik bir noktadayız. Küresel bir bölücü olan “biz” ve “onlar” zihniyeti, insan ırkındaki ayrışmayı harmonik olarak genişleten bir tür virüs olan uyumsuz bir ayrılık alanı yarattı.

Acımız, öfkemiz, nefretimiz ve acımızla yaratılan sesler ve renkler yalnızca kendi bedenlerimizde rahatsızlık yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda korkunun kanserli bir şekilde çoğalmasıyla gezegeni kirletiyor. Ancak bunun bu şekilde olması şart değil.

Her birimiz sesin benzersiz şablonuna, ışığın armağanına, Ruhun kutsal enerji amacına sahibiz. Dünyanın yeni bir hikaye için evrimsel doğumunun bir parçası olmak üzere ilahi bir SES/IŞIK tasarısıyla dünyaya geldiniz; bu hikaye, Kalbinizin mümkün olduğunu bildiği bir hikayedir.

RUHUMUZUN müziğinin, BİÇİME yeni bir dünya söylemesini hızlandırmanın ve buna izin vermenin zamanı geldi. Müziğiniz hala içinizdeyken arka planda kaybolmanıza ya da müziğinizle ölmenize izin vermeyin. Sana ihtiyacımız var. Bir nedenden dolayı BURDASIN. Bırak kalbinin müziği dünyaya şifa getirsin.