X
© 2017 Aysetolgaiyiyasam.com - Tüm Hakları Saklıdır.

Cinsellik yaşlı bireylerin daha iyi çalışmasını mı sağlıyor?

Yeni araştırmalar haftada bir defa cinsel ilişkiye giren yaşlı yetişkinlerin ayda bir ilişkiye giren veya hiç girmeyenlere göre bazı bilişsel testlerde daha iyi skorlar elde ettiklerini gösteriyorlar.

Coventry Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi’nde bulunan araştırmacıların yayınladığı yeni bir araştırma var. Bu araştırma, cinsel olarak aktif yaşlıların bazı zihinsel yetenek testlerinde aktif olmayanlara göre daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koyuyor ve geçmiş çalışmalardan faydalanıyor.

Ancak böyle bir bağlantının neden varolduğu bilinmiyor. Çalışmanın yazarları, fiziksel olarak aktif olan ve aktif bir sosyal hayatı olan yaşlıların zihinsel fonksiyon testlerinde daha iyi performans göstermelerinin mümkün olduğunu gösteren diğer çalışmaları da dikkate alıyorlar.

Bu da cinsel aktivite ve bilişsel fonksiyonlar arasındaki bağlantının, cinsel aktivitenin fiziksel ve sosyal kısmının bir yansıması olabileceğini düşündürüyor.

Baş yazar Dr. Hayley Wright ve iş arkadaşları, cinsel aktivitenin sadece sosyal ve fiziksel bileşenleri olmadığını, ayrıca duygusal, psikolojik ve biyolojik bileşenleri de olan kompleks bir fenomen olduğunu düşünüyorlar.

Daha sık cinselliğin bilişsel yeteneklerde iyileşme sağlayabileceğini belirtiyorlar ve bu da diğer aktiviteler için geçerli olan bağlantıya hayli benziyor. Bu nedenle bağlantıyı keşfedebilmek için daha geniş kapsamlı bilişsel testler ile hazırlanmış bir çalışma düzenlemişler.

Çalışmada Pek Çok Bilişsel Test Kullanılmış

Araştırmaları için ekip yaşları 50 ila 83 arasında değişen, ortalaması 62 olan, 28 erkek ve 45 kadından oluşan katılımcılar bulmuşlar.

Katılımcılar sağlıkları ve yaşam tarzları, aynı zamanda geçen 12 aydaki cinsel aktivite düzeylerine dair bir anket doldurmuşlar.

Haftada bir, ayda bir ve hiç bir zaman seçenekleri mevcutmuş.

Cinsel aktivite çalışmada şöyle tanımlanıyor: “cinsel ilişkiye katılım, mastürbasyon veya okşama.”

Katılımcılar zihinsel yetenek testlerine de katılmışlar. Bunlardan bir tanesi – Addenbrookes Bilişsel İncelemesi III – hafıza, sözlü iletişim, dil, dikkat ve vizüospasyal yetenekleri ölçmüş.

Sözlü iletişim testinde 60 saniyede olabildiğince fazla hayvan adı ve ardından “F” ile başlayan en çok adette kelime söylenmesi istenmiş. Vizüospasyal yetenek testinde ise hafızadan bir saat çizimi ve karmaşık bir tasarımı kopyalama istenmiş.

Analizlerde araştırmacılar, sonuçları cinsiyet, yaş, resmi eğitim yılı ve kardiyovasküler sağlığı dikkate alarak yeniden düzenlemişler. Kalp sağlığının dikkate alınmasının sebebi onun cinsel ve beyin fonksiyonlarını etkileyebilmesi.

Cinsellik Frekansı Bilişsel Skorlarla Bağlantılı

Sonuçlar cinsellik aktivitesinin frekansının yaş, eğitim, kalp damar sağlığı, medeni durum, yaşam kalitesi ve diğer faktörler ile değişmediğini gösteriyorlar.

Son 12 ayda haftada bir cinsellik yaşayanların adedi ise ayda bir veya hiç yapmayanlara göre daha fazla çıkmış.

Hiç cinsellik yaşamadığını belirten katılımcıların genel bilişsel fonksiyon ve sözlü iletişim yetenekleri, her hafta yaşayanlara göre daha düşük çıkmış.

Ayrıca, her ay cinsellik yaşayanların sözlü iletişim yeteneklerinin ortalaması, vizüospasyal yeteneklerin ise bir kısmı her hafta cinsellik yaşayanlara göre daha düşük çıkmış.

Takım cinsel aktivite ile dikkat, hafıza veya dil yetenekleri arasında bir bağlantı bulamamış.

Tasarımından dolayı bu çalışma daha sık cinsel ilişkinin beyin fonksiyonlarını iyileştirdiğini kanıtlayamıyor. Sadece bir bağlantı ve bu bağlantının gücünü sunuyor. Ancak araştırmacılar bunun ilişkiye dair daha fazla bilgi sunduğunu iddia ediyorlar.

Dr. Wright şöyle diyor: “Her araştırma yaptığımızda bu bağlantının neden varolduğunu anlama, altta yatan mekanizmaları görme ve yaşlı insanlarda cinsel ilişki ile bilişsel fonksiyonlar arasındaki sebep-sonuç ilişkisinin olup olmadığını keşfetme konusunda daha fazla adım kat ediyoruz.”

O ve diğer araştırmacılar, bu bağlantının dopamin ve oksitosinin rolleri gibi biyolojik parçalarının da incelenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Dr. Wright son olarak şunları aktarıyor: “İnsanlar yaşlı insanların cinsel ilişki yaşamadıklarını düşünüyor ancak toplumsal düzeyde bu algıyı kırmamız, cinsel ilişkinin yaşı 50 ve üzeri olan bireylerdeki bilinen cinsel sağlık ve genel sağlık faydalarına ek olarak ne etkilerinin olduğuna bakmamız gerekiyor.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir