666 ve 777 sayılarını daha önce duymuş olabilirsiniz. 666 sayısı pek çok dinde şeytanın sayısıyken 777 ise Tanrı’nın sayısıdır. Peki bu sayılar kadim Kalde numerolojisine göre gerçekte ne anlama geliyor?

Bu sayıları analiz ederken aslında çok ilginç bir şekilde Kalde numerolojisinin bu iki sayıya dair yapılan dini açıklamalarla uyum gösterdiğini görüyoruz. Öncelikle 666 sayısını teknik bakımdan inceleyelim. Sonrasında aynı şeyi 777 için de yapacağız.

666 Sayısının Numerolojideki Anlamı

Yukarıdaki resimde 666 üçgenini görüyoruz. Bu üçgen 6+6+6=18 şeklinde hesaplandı. Üçgenin alt tarafında 1+8=9 olduğu için 18/9 yer alıyor. Ve ayrıca toplam sayının, 18 sayısındaki hakim sayı olduğunu görüyoruz. Tüm bileşik sayıları “/” ile ve sonrasında sayının toplamı ile gösterdik.

Yanlarda bulunan 15/6 sayıları (aura sayıları) 6+9=15 eşitliğinden elde edildi. Sonrasında merkezdeki ilk sayı, aura sayılarının toplanmasıyla elde edildi: 6+6=12. İkinci aura sayısı ise ortada ikinci sayı olan 6’ya 3’ün eklenmesiyle elde edildi ve 3+6=9 oldu.

Peki bu sayılar ne anlama geliyor? Öncelikle 6 sayısının toprak elementine denk geldiğini belirtmek gerekir. Bu sayı baştan çıkarmanın sayısıdır ve Dünya’daki beş elementin kontrolünü kazanmanın sayısıdır: toprak, hava, su, ateş ve ruh. 6 sayısı aynı zamanda karizmanın, sosyal çekiciliğin ve de hakimiyetin sayısıdır.

18/9 sayısının gösterdiği yaşam teması birtakım hayal kırıklıkları, öfke, saldırganlık ve materyalizm ile ilgilidir. 18/9 sayısı aynı zamanda kontrolü ele almayı ve başkalarının kontrolünü ele geçirme arzusunu gösteren bir sayıdır. Bu sayı, 15/6 sayılarıyla karşılaştığı zaman çok tehlikeli hale gelir. Çünkü 15/6 sayısının da aşırı baskın olma eğilimi bulunmaktadır. Burada bir volkan ile kasırganın bir araya geldiğini görüyoruz. Her iki sayı da manipülasyonu ve agresif davranışları dikte eder.

Merkezde 9 sayısı ile birlikte 12/3 sayısı bulunuyor. 12/3 sayısı kurban gibi hissetmenin sayısıdır. Aynı zamanda birtakım paranoyayı ve mantıksız korkuyu gösterir. 9 sayısı paranoyak olmaya hayal kırıklığı ve öfke ekler. Bu nedenle burada intikamcı bir davranışı dikte eden bir yön elde ederiz. Bu durum, kişinin haksız olduğunu düşündüğü insanları cezalandırmak istediği bir benlik algısı yaratır.

Bu nedenle 666 sayısının gerçekten de şeytani bir sayı olduğu doğrudur. Yani şeytanın bu sayı ile temsil edildiğini söylersek onun aslında hiç de iyi biri olmadığı ortadadır.

777 Sayısının Numerolojideki Anlamı

Pek çok dine göre 777 Tanrı’nın sayısıdır. Ancak buradaki üçgeni incelediğimizde tamamen farklı yönler olduğunu görüyoruz. Bu üçgende birtakım duygular, yaratıcılık ve iç sesin sayısı olan 7’nin hakim olduğu bir kombinasyona sahibiz. 7 aynı zamanda her şeyde daha derin bir anlam olduğuna inanan bir sayıdır.

7 sayısı inancı ve imanı da temsil etmekle birlikte batıl inançlara dönüşme eğiliminde de olan bir sayıdır. 6 sayısının aksine 7 sayısı olayların gerçekleşmesine izin vermek ister. 6 sayısı ise bir şeyleri gerçekleştirmek ister.

Burada teori ve teknik bilgi yoluyla nihai başarıya, yaratıma ve genişlemeye giden yoldaki şifreyi kırmayı amaçlayan yaşam sayısı 21/3’ü görüyoruz. Burada daha da ilginç olan şey yaşam sayısı=21/3 dersek ve her iki taraftaki 7 sayısı da 3,7 ve 10/1 kombinasyonunu oluşturur ve bu da kadim Kalde numerolojisine göre Boğa’nın Kraliyet Yıldızı olarak bildiğimiz şeyin gölgesini oluşturur. 37/1 sayısının kendine özgü bir gücü vardır. Aşkta ve karşı cinsle bağlantılı şeylerde iyi ve şanslı bir arkadaşlık sağlar. Her türden ortaklık için de iyi bir sayıdır. Bu sayı, gelecekteki olaylarla bağlantılı olarak ortaya çıkıyorsa şanslı bir sayıdır.

37/1 sayısının anlamı burada yüksek düzeyde bolluk, akış ve yaratıcılıktır. Ayrıca bir miktar iyimserlik, mutluluk ve rahatlık sağlayan bir sayı kombinasyonudur.

Bununla birlikte burada zayıf bir yön olduğunu görüyoruz: Merkezde talihsiz bir sayı kombinasyonu olan 2 ve 9 var. 2 sayısı su elementini ve 9 sayısı ise ateş elementini temsil eder. Bu iki sayı birbirine bu kadar yakın oldukları zaman kişinin çok fazla endişe, stres ve bazen de düşük özgüven yaşadığı bir yön yaratır.

Bu sayıların Tanrı’dan ve İncil’deki şeytandan bildiğimiz yönleri nasıl bu kadar doğru bir şekilde dikte ettiklerini görmek oldukça ilginç bir şey.