Evrendeki her şeyin titreşimi olduğu gibi sayıların da titreşimleri vardır ve kendine has enerjileriyle sayılar, hayatımızın bütününü oluşturur. Karakterimiz, özümüz, yaşam amacımız, ilgi alanlarımız kısacası var oluşumuza dair tüm bilgiler sayılarda gizlenmiştir.

Adımız, doğum tarihimiz, araç plakamız, oturduğumuz semtin adı, telefon numaramız ve oturduğumuz dairenin numarası… Her şey ama her şey sayılardan meydana gelmiştir ve biz hayatımızın her alanında bu sayıların titreşimleriyle rezonansa gireriz.

Bizler, hayatımızda bu denli önem arz eden sayıların titreşimini ve derinlerinde yatan gizemi Numeroloji aracılığıyla öğreniriz. Numeroloji sayesinde kişisel gelişimimize katkıda bulunmakla kalmaz, daha mutlu ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralarız. Çünkü sayıların titreşimleriyle uyumlanmak, yaşamın nasıl çalıştığını öğrenmek ve yaşamla uyum içinde akmaktır.

Numeroloji, hayatımızla ilgili her şeyi sayısal değere dönüştürür ve bu sayısal değerleri tek bir sayıya indirgeyerek (11,22 ve 33 hariç) hayatımız hakkında genel bir çıkarım yapmamızı sağlar. Özünde on iki sayının titreşimi vardır. Bunlar 1’den 9’a kadar olan ‘ana’ titreşimler ve ana titreşimlerin ardından gelen 11,22, 33 sayılarının ‘üstat’ titreşimlerdir.

ANA TİTREŞİMLER

1 SAYISI: Özgünlük, bağımsızlık ve liderliğin sembolüdür. Bu titreşimin etkisi altında olan insanlar kendinden emin ve güçlü bir duruş sergiler. Yönünü ve yolunu belirlemekte zorlanmaz. Kendini ve çevresindekileri motive edebilir. Ayrıca tüm sayıların özüdür. Kendinden sonra gelen tüm sayılar 1’den türemiştir. Bundan dolayı yaratıcılığın da sembolü olmuştur. Egoistlik, bağımlılık ve tembellik bu sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • Özgün ol ve içindeki potansiyeli ortaya çıkar.
 • Risk almaktan korkma, adım at.
 • Cesur ol ve harekete geç.
 • Egolarından sıyrıl, benmerkezcilikten uzaklaş.
 • Bağımlılıklara karşı dikkatli ol.

**İsminde birden fazla A,J,S harfi bulunanlar ve doğum tarihi toplamı 1 olanlar bu etkiyi daha yoğun hisseder.

2 SAYISI: Anne, arkadaş, eş, sırdaş, ortak gibi birlikteliklerin temsil ettiği tüm sıfatların taşıyıcısı. Aynı zamanda evrendeki karşıtlık ilkesini yani dualiteyi temsil eder. Bu sayının etkisi altında olan insanlar, herhangi bir şeyin iki farklı yüzünü görme ve farklı bakış açılarını anlama kabiliyetine sahip olduklarından, sayı empati kurmayla da ilişkilendirilir. Sezgisel ve duygusal bir sayıdır. İşbirliğini, uyumu ve paylaşmayı önemser. Temelinde “sevgi ve barış” vardır. Aşırı duyarlılık, dengesizlik, dikkatsizlik, kararsızlık sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • “Ben” yerine “Biz” demeyi öğren.
 • Empati kurmaya özen göster.
 • Ötekileştirme, her şeyi karşıtlığıyla kabul et.
 • Kabuğuna çekilme, insanlarla iç içe ol.
 • Alma & verme dengeni koru.

** İsminde birden fazla B,K,T harfi bulunanlar ve doğum tarihi sayısı toplamı 2 olanlar bu etkiyi daha yoğun hisseder.

3 SAYISI: Yaratıcı ifadenin, yaşama coşkusunun, etkili iletişimin ve hayata karşı merakın sayısıdır. Duygularımızı, düşüncelerimizi, hayal gücümüzü destekler. Tüm sayılar arasında en neşeli sayı olarak kabul edilir. Etkisi altında olan insanlar genelde dışa dönük, iyimser ve mutludur. Sosyal yönden aktiftir ve ilişkiler üzerinde hüküm sürmeyi sever. Karanlık yönleri dedikoduyu, egoistliği, hoşgörüsüzlüğü ve savurganlığı besler.

Bizlere mesajı;

 • Hayal gücünün yardımıyla dünyanı güzelleştir.
 • Kaygılarına son ver, hayattan keyif almaya bak.
 • Baktığın her yerde neşeyi ve mutluluğu gör.
 • Sanatsal yetkinliklerinin farkına var.
 • İnsanlarla iletişim kurarken kullandığın dil “Sevgi” olsun.

**İsminde birden fazla C/Ç,L,U/Ü harfi bulunanlar ve doğum tarihi sayısı toplamı 3 olanlar bu etkileri daha yoğun hisseder.

4 SAYISI: Evrendeki düzenin,olgunluğun ve disiplinin ifadesidir. Geleneksel bir yapıya sahiptir. Değişimlerden hoşlanmaz bundan dolayı muhafazakar bir sayıdır. Alçakgönüllüdür. Adalet ve dürüstlük, 4 sayısının temel felsefesini oluşturur. Sayının etkisi altında olan insanlar, çoğunlukla kuralcı ve disiplinlidir. Ayrıca yoğun sorumluluk duygularıyla kendilerini sıkı çalışmaya adamışlardır. Azimli ve sabırlılardır. Sosyal ilişkilerde samimi, sadık ve güvenilir bir imaj sergilerler. Dar görüşlülük, inatçılık, sorumsuzluk,  asilik ve kibirlilik sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • Sabırlı ol ve teslimiyette kal.
 • Sonuç odaklı olma, sürecin keyfini çıkarmayı öğren.
 • ‘An’ a odaklan.
 • İlahi sisteme güven.
 • Değişimden korkma, esnek ol.
 • Koşulsuz ve içten SEV.

**İsminde birden fazla D,M,V harfi bulunanlar ve doğum tarihi sayıları toplamı 4 olanlar bu etkiyi daha yoğun hisseder.

5 SAYISI: Değişimin ve özgürlüğün sayısıdır. Rutinlerden hoşlanmaz. Bu sayının etkisinde olan insanlar, girişimcidir, risk almaktan korkmazlar. Çok yönlü düşünürler, enerjik ve meraklılardır. Sorumluluk duyguları çok gelişmemiştir ve çoğunlukla duygusal denge arayışı içinde olurlar. Seyahat etmeyi severler ve bağımsızlıklarına düşkünlerdir. Sıkıntılı ve depresif ruh hali, yaşamdan keyif almama ve bağımlılık, sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • Değişime direnme, her değişim bir yıkım değildir.
 • İletişimini güçlendirecek çalışmalar yap.
 • Zihnini sınırlandırma.
 • Kendini rahatça ifade edebileceğin ortamlar oluştur.
 • İlişkilerinde bağımlı olma.
 • Özgürlüğüne ket vurma.

**İsminde birden fazla E ve N harfi bulunanlar ve doğum tarihi sayıları toplamı 5 olanlar, bu etkileri daha yoğun hisseder.

6 SAYISI: İlahi birlik içinde, eril ve dişil ilkelerin birleşmesi olarak bilinir. Allah’ın tüm dünyayı 6 günde yarattığına inanılır, bundan dolayı mükemmellik ve kusursuzlukla anılır. Numerolojide ise muhteşem uyumun ve dengenin sembolüdür. Sayılar arasında en besleyici ve evcimen olanı. Bu sayının titreşimine sahip insanların sorumluluk duyguları gelişmiştir. Birlik ve beraberliğe önem verirler. Sevgi dolu ve şefkatli doğalarıyla adeta bir “ebeveyn” kimliğine bürünürler. Güzellik ve estetik bu sayının anahtar kelimeleri olduğundan, 6 sayısının pozitif yönünde olan insanların sanatsal yetenekleri gelişmiştir. Karamsarlık, inatçılık, agresiflik, sorumsuzluk ve şüphecilik sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • Kendi yaşamının sorumluluğunu eline al.
 • Sana hizmet etmeyen durumlardan, duygulardan özgürleş.
 • Aile bağlarını kuvvetlendir.
 • Ruhsal bağ kuramadığın kişilere vaktini ayırma.
 • Başkalarının sorumluluklarını üzerine alma.
 • Yaptığın her işe sevgini kat.

**İsminde birden fazla F ve O/Ö harfi bulunanlar ve  doğum tarihi sayıları toplamı 6 olanlar, bu etkiyi daha yoğun hisseder.

7 SAYISI: Yüksek sezgi ve ilham alemlerine bağlanan manevi bir sayıdır. İçedönük ve mistik bir yapısı vardır. Ruhumuzun derinlerindeki bilgilere ulaşmayı başardıkça yaşadığımız aydınlanmayı sembolize eder. Bu sayının titreşimine sahip insanların özünde varoluşunu bilmek ve anlamak yatar. “Ben kimim, hayat amacım nedir?” sorularıyla ömür boyu bilgi arayışı içindedirler. Yaşam hedeflerini maneviyat, sezgi, bilgi ve sinerji oluşturur. Bundan dolayı bu sayı, araştırmanın ve iç gözlemin sayısıdır. Fazlasıyla içedönük olmak, eleştirmek, sürekli tartışmak, tutarsızlık, kızgınlık ve yalnızlık sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • Sorgula, araştır.
 • Şüphelerinden arın.
 • Madde ile manayı birleştir.
 • Ruhsal dengeni sağla.
 • Meditasyon, yoga gibi seni özünle buluşturacak çalışmalara yönel.
 • Psişik sezgilerinin farkına var. Hayal kur, bilgi edin ve sürekli üret.

**İsminde birden fazla G,P,Y harfi bulunanlar ve doğum tarihi sayıları toplamı 7 olanlar, bu etkiyi daha yoğun hisseder.

8 SAYISI: Bize sonsuzluğu anlatır. Sonsuzluğun başlangıcının ve sonunun olmadığını hatırlatır. Kendini sürekli yeniden yaratmayı ve yeniden başlayan döngüleri simgeler. Numeroloji alanındaki çoğu görüşe göre bu sayı, kader tarafından belirlenmiştir. Çünkü 8 sayısı, karma ve neden-sonuç yasasını bünyesinde barındırır. Karşıtlıklarla dolu hayatı ve tüm bu karşıtlıklarla dengeyi bulma çabası 8’ in imtihanıdır. Fakat dengesi sayesinde sınavını kolaylıkla verir. Aynı zamanda bolluk, bereket ve refahın sayısıdır. Bu sayının etkisi altında olan insanların her şeyi iç dünyasında deneyimleyerek, sınırları ve kalıpları yıkarak bolluğa ve zenginliğe ulaşmaları, dış dünyada başarılarıyla kalıcı bir iz bırakmaları beklenir. Ayrıca bu insanların sorumluluk duyguları, özgüvenleri ve empati duyguları gelişmiştir. Dışa dönük ve arkadaş canlısı bir imaj sergilerler. Sürekli ilerlemeyi hedeflerler. Açgözlülük, adaletsizlik, cimrilik, aşağılayıcılık, sabırsızlık ve saldırganlık sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı;

 • Bolluğun özünüzden sonsuzca aktığının, bolluğun kendisi olduğunuzun farkına varın.
 • Kendi gücünüzle barışık olun ve bunu insanların hayrına kullanın.
 • 8, olumlu ve olumsuz her şeyi büyütme etkisine sahip olduğundan, daima pozitif kalmaya özen gösterin. Hayatınızdan negatif insanları çıkarmakla başlayabilirsiniz.
 • Madde boyutunda da bolluğu ve bereketi, hayatınızın her alanında ortaya çıkarmaya çalışın.

**İsminde birden fazla H ve Z harfi bulunanlar ve doğum tarihi sayıları toplamı 8 olan insanlar, bu etkiyi daha yoğun hisseder.

9 SAYISI: Mükemmelliği, yüceliği, düzeni ve dengeyi sembolize eder. Evrende var olan her şeyde bulunan altın oranın gizli kodudur. Tüm sayılar arasında en gelişmiş olandır. Üstat sayılara ulaşmadan önce en yüksek manevi farkındalık seviyesidir. Çünkü 1’den 8’e kadar olan tüm deneyimleri bünyesinde barındırır. Tamamlayıcı bir sayıdır. Bir şeyin sonunu ve ardından gelenin başlangıcını müjdeler. Ölümden sonraki yaşam ve reenkarnasyon kavramları bu sayı ile ilişkili olduğundan, yolculuğumuzun asla sonlanmayacağını belirtir. Manevi dürtüsü ve hakikat arayışıyla içsel bilgeliğini keşfetmenin peşindedir. Bu sayının titreşimine sahip insanlar, çoğunlukla dürüst, açık görüşlü, empatik, cömert, anlayışlı ve merhamet dolu insanlardır. Yarınlarına umutla bakar. Aşağılık kompleksi, aşırı duygusallık, dağınıklık, etik olmayan davranışlara meyil ve zerafet yoksunluğu bu sayının karanlık yönleridir.

Bizlere mesajı:

 • İçinizde her şeyi dönüştürebilecek güce sahip sınırsız bir kaynak var, içinizdeki simyacıyı keşfedin.
 • İç güdülerinize ve sezgilerinize güvenin.
 • Önce kendinizi sonra tüm varlıkları şifalandırma yoluna gidin.
 • İnsanların içlerindeki güzellikleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olun.
 • Evrenle kuvvetli bir bağınızın olduğunu bilin ve ruhsal güçlerinizi hatırlayın.

**İsminde birden fazla I/İ ve R harfi bulunlar ve doğum tarihi sayıları toplamı 9 olanlar, bu etkiyi daha yoğun hisseder.

 

ÜSTAT TİTREŞİMLER

İlk 9 sayıdan farklı olarak birbirine eklenmeyen, yüksek enerji ve güçlü anlamlar taşıyan ve güçleri bakımından benzersiz olan 3 üstat sayı vardır: 11, 22 ve 33 sayıları. Bu üç sayı birlikte aydınlanma üçgenini oluşturur.

Üstat sayılar, kendini tekrarlayan rakamlarla çift enerji taşıdıklarından titreşimleri olağanüstüdür. Diğer sayılardan çok daha güçlü potansiyellere sahip olduklarından “Üstat” olarak adlandırılırlar. Üstat sayıların kazanımlarını olumlu bir şekilde kullanmayı öğrenmek ve o enerjiyi idare edebilmek belli bir olgunluğa erişmeyi gerektirir. Üstat rakam kişileri, kimi zaman bu yüksek enerjiyi taşıyamadıklarından onu reddetme yoluna girebilir, sayıların karanlık yönlerine meyledebilirler. Bundan dolayı bu titreşimlere sahip kişilerin, yüksek enerjilerini doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmek için çaba sarf etmekten kaçınmamaları gerekir.

11 SAYISI: İki dünyada yaşayan ikili bir varoluşun titreşimi hakimdir. Bu nedenle kendi yüksek enerjisi dışında, sadeleştiğinde ulaşılan 2 sayısının da özelliklerini yansıtır. Psişik farkındalığı ve son derece gelişmiş olan sezgisel yönüyle 11 için “medyumluk sayısı” demek yanlış olmaz. Bu titreşime sahip insanlar, kaynaktan gelen mesajlara aracıdır. Kaynağın açık bir iletim aracı olmaya gönüllü yapısı, sezgilerini onurlandırır.

11 titreşimine sahip insanlar, arzu ettiği şeye odaklanıp onu gerçekleştirmek için çalışan vizyon sahibi kişilerdir. Hayal güçleri ve tezahür etme yetenekleri sayesinde, bilinenin ötesinde uzanan yolda kolaylıkla ilerlerler. Hem kendilerine hem çevrelerine ışık tutmak en büyük arzularıdır. Bu insanlar aynı zamanda, dünya çapında yaptıkları şeylerle küresel düzeyde tanınma potansiyeline sahip insanlardır. Metafizik ve ezoterik bilgilerin arayışına girmek, manevi gerçeklerinin peşinden koşmak bu insanların motivasyon kaynaklarıdır.

Bencillik, cimrilik, utangaçlık, hayalperestlik, otoriterlik ve sinirlilik sayının karanlık yönleridir. Bu enerjiyi taşıyamayan kişiler çoğunlukla yönünü belirleyemez.

22 SAYISI: Evrensel yasaların farkındalığı ile soyut kavramları yeryüzüne indirmek, dünyaya ve insanlığa sevgi, barış ve uyumu yaşatarak yeryüzünde bir iz bırakmak bu üstat sayının görevidir. Etkisi altındaki birinci üstat sayı olan 11’in idealizmini ve vizyonerliğini somut bir forma dönüştürür. Ruhsal, fiziksel ve duygusal olarak insanlığa katkı sağlayacak her türlü girişim, bu titreşimi taşıyan insanların ortak özellikleridir. Maneviyatı maddeyle buluşturmayı amaçlarlar. Pozitif yönde olan 22 insanı, sosyal yapısıyla büyülü bir tılsıma sahiptir. Onun üretme gücü, insanlığa dair derin bağlantılarıyla birleştiğinde, büyük insan gruplarına ulaşır ve sosyal değişim için fikirlerini kolaylıkla eyleme geçirir. Kitlesel farkındalığın gelişmesinde 22 insanlarının rolü büyüktür.

Agresif eylemler, akıl hastalıklarına yatkınlık, ayrımcılık, ifade sıkıntısı, suça ve şiddete eğilim sayının yüksek enerjisini taşıyamayan insanların özellikleridir.

33 SAYISI: 11 ve 22’ yi birleştirerek potansiyelini başka bir seviyeye taşır. Gelişmiş ruhları ve sınırsız potansiyelleri ile en yüksek ideallerin öğretmenleri olarak karşımıza çıkarlar. Tüm sayılar arasında insanlığı en çok etkileyendir. 33’ ü bu denli etkileyici kılan, sevginin ve fedakarlığın en yüksek seviyede titreşimiyle sarmalanmasıdır. Bu sayının titreşimine sahip insanlar, hatalara karşı anlayışlıdırlar. Korkusuz ve pozitif yapıları vardır. Kendi yollarından her zaman emin bir şekilde ilerlerler. Yaradan’a, ruha ve mistisizme olan inançlarını çevrelerine ustaca yayabilirler. Bireysel hırslarından, egosundan, maddi arzularından arınmış bilinç düzeyleri, onları “Mesih Bilinci” olarak nitelendirmemizi sağlar. Sevginin ışığıyla ruhsal yükselişini gerçekleştirmeye çalışan 33 insanları, gerektiğinde bu yolda kişisel yaşamını, ailesini, sevdiklerini feda eder. Öz fedakarlık bu sayının anahtar kelimesidir ve 33 enerjisine sahip insanların en büyük korkuları, sevgiyi ve ışığı insanlığa ulaştıramamaktır.

Sayının yüksek enerjisini taşıyamayan insanların, bağımlılığa yatkınlıkları vardır. Maneviyata aşırı bir şekilde kendilerini kaptırabilirler, öte aleme sürekli özlem duyabilirler, bu dünyaya ayak uydurmakta zorlanabilir ve sorumluluk almaktan kaçabilirler.

Mevcut düzeni sarsan ve fedakarlığın emsali olmuş 33 insanlarına; Hz. Muhammed, Bilge Kağan, Hz. Nuh ve M. Kemal ATATÜRK örnek olarak gösterilebilir.

***Üstat sayıların titreşiminde olup olmadığımızı doğum tarihimiz aracılığıyla ve ismimizdeki harflerin toplamıyla bulabiliriz. Bundan dolayı bu 3 üstat rakam için özel bir harf belirtmedim. Ayrıca üstat titreşimlere sahip insanlar kendilerini çoğunlukla bu dünyaya ait hissetmezler. Özlerinde manevi hakikatleri bulmaya dair derin bir istek vardır. Bunu anlamlandıramasalar da farklı olduklarını hissederler. Bu 3 üstat rakamın taşıyıcıları için ayrı ayrı mesaj iletmek yerine tek bir öneride bulunmak istiyorum: İçinize dönün ve ruhunuzun isteklerine kulak verin. Evrensel düzeyde fayda sağlamak önce kendinize faydalı olmayı gerektirir.

Sevgiyle kalın..