Gerçekten Yüksek Tansiyon mu?

Kanada’daki aile hekimlerinden yarısından fazlası halen genellikle yanlış tanıya yol açan, tarihi bir teknoloji olan el ile çalışan cihazlar kullanmaktadır.

Montreal Hastanesi Araştırma Merkezi Üniversitesi’ndeki (CRCHUM) araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma, Kanada’daki aile hekimlerinden yarısından fazlasının, kan basıncını ölçmek için tarihi bir teknoloji olan elle çalışan cihazları kullanmaya devam ettiğini bildirmektedir.

Kan basıncını ölçmek için el ile çalışan bir cihaz kullanmak sıklıkla yanlış tanıya sebebiyet verir.

Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) tedavisi görenlerin yaklaşık %20’si aslında hipertansiyona sahip değildir ve ilaç almaları gerekmemektedir.

Osilometrik cihazlar olarak adlandırılan otomatik elektronik cihazlar mevcuttur ve Kanada Hipertansiyon Eğitim Programı (CHEP) Yönergeleri Kılavuzu tarafından el ile ölçüme tercihen önerilmektedir.

Bununla birlikte, 2016 ilkbaharında Kanada’daki aile hekimleri arasında anket yapan ekip, cevap veren 769 kişinin %52’sinin hastaların kan basıncını ölçmek için el ile çalışan bir tansiyon aleti kullandıklarını belirttiğini ve yalnızca %43’ünün otomatik cihazlar kullandığını belirlemiştir.

Tıbbi bir sosyolog olan araştırmanın baş yazarı Janusz Kaczorowski, CRCHUM (Montreal Hastanesi Araştırma Merkezi Üniversitesi) araştırmacısı ve aynı zamanda da Aile Hekimliği ve Acil Tıp Bölümü’nde bir profesördür.

Düzgün bir şekilde yapılması halinde el ile yapılan ölçüm kabul edilebilir ancak bu her zaman geçerli değildir. Kaczorowski klinisyenlerin, hassas oldukları ve birkaç ölçümü beraber aldığı için otomatik cihazları kullanmaları gerektiğini belirtmiştir.

Otomatik ölçümün avantajı doktor huzurunda yapılması sonucunda yüksek tansiyonun yanlış okunmasına sebep olan “beyaz yaka sendromu”nu da ortadan kaldırmasıdır.

Tansiyonu düzgün bir şekilde ölçmek için ölçüm yapılırken hastanın bir odada 12 ila 15 dakikalık bir süre boyunca yalnız kalması gerekir.

Bir aile hekimi için yapılan ortalama vizite sadece 10 dakika sürdüğü için bunu gerçekleştirmek zordur.

Kan basıncı, kanın arterlerin duvarlarına uyguladığı basınçtır.

Kolda bir arterde ölçülen kan basıncının iki ölçümü vardır:

Kalbin kasılması olan sistolik ve kalbin genişlemesi olan diyastolik basınç.

Normal bir tansiyon değeri, 140 mmHg’nin altında sistolik basınç ve 90 mmHg’nin altında diyastolik basınca sahiptir.

Bu sayıların üstünde değerlere sahip bir kişinin yüksek tansiyonu veya hipertansiyonu olduğu söylenir.

Kanada’da, her beş yetişkinden biri, sakatlık ve ölüm için en büyük küresel risk faktörü olan hipertansiyondan muzdariptir.

Hipertansiyona bağlı sağlık maliyetleri 2010’da 13 milyar doları aşmıştır.

Kaczorowski, kan basıncının yanlış ölçülmesi durumunda, kaçınılması muhtemel olan yan etkilerin yanı sıra ciddi mali etkilerinin de bulunduğunu ifade etmektedir.

CHEP Yönergeleri Kılavuzu, sağlıkla ilgili davranışların değiştirilmesinin, yüksek tansiyonun tedavisi ve önlenmesinde ve kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasında etkili bir yol olduğunu belirtmektedir.

Bir kişinin kan basıncını sağlıklı bir diyetle, düşük miktarda sodyum alımı, düzenli fiziksel aktivite, orta derecede alkol tüketimi, tütün ürünlerinden sakınılması ve stres yönetimi ile azaltması mümkündür.