Kök hücre kaynaklı Parkinson hastalığı tedavisi Avustralya’da bulunan International Stem Cell Corp. kliniğinde onuncu hastaya uygulandı.

Royal Melbourne Hastanesi’nde uygulanan ameliyat herhangi bir komplikasyon olmadan gerçekleştirildi ve hasta şirketin tescilli beyne aktarılan kök hücresi ürünlerinden bir kısım beyin hücresi aldı. Benzer aktarımlar fetal beyin hücreleri kullanılarak zaten gerçekleştirilmişlerdi ancak şirket kendi ürettiği kök hücreleri kullanıyor ve tedaviyi alan hastalar herhangi bir yan etki için dikkatli şekilde inceleniyorlar.

Bu hasta, Parkinson hastalığına sahip 3 grup hastadan 2. grupta olanlardandı. Her grup farklı dozda kök hücre aldı ve bu gruba 70 milyon adetle şimdiye dek verilmiş en yüksek miktarda kök hücre verildi. Bu gruptan son hastanın tedavisini 2018’in sonuna kadar alması bekleniyor.

Şirketin eş başlanı ve bilim başkanı bir açıklamasında, mevcut klinik verilere göre terapinin güvenli, tolere edilebilir olduğuna güvendiğini belirtiyor ve hastanın yaşam kalitesini arttırma potansiyeli var.

Bu erken dönemdeki çalışma hastalığın tedavisinde güvenliği ölçmek için uygulanmış. Şirket, tedavi görmüş hastaların fayda görmeye başlayabileceklerine dair bazı ön işaretlerin olduğunu ancak daha gelişmiş çalışmalar ile bunun onaylanması gerektiğini belirtiyor.

Şirketin tescilli kök hücre tedavisi, nöral kök hücrelere dönüşmüş ve beyinde çeşitli hücrelere dönüşebilen döllenmemiş veya partenogenez insan yumurtası hücrelerinden elde ediliyor ve organ reddi gibi durumları engellemek için gerekli eşleşmeler yapılıyor. Nöral kök hücrelerin yerleştirilmelerinin ardından hastalık sebebiyle yok olan nörotransmiter dopamin hücrelerden kaynaklı belirtilerin giderilmesini sağlayacak hücre tiplerine dönüşmeleri bekleniyor. Ayrıca dopamin yapan nöronları da destekleyecek diğer hücre tiplerine dönüşmeleri bekleniyor.

San Diego County, Summit For Stem Cells de benzer bir terapi için uğraş gösteriyor. Buradaki esas farklılık, bu kök hücrelerin tedavi gören hastalardan alınmaları ve böylece bağışıklık sistemine uygun hale gelmeleri, ardından da dopamin yapan nöronlara dönüştürülmeleri ile sadece dopamin yaratan hücrelerin hastalara aktarılması.